Agders historie…

NBSK AVD. AGDERS HISTORIE…

Norsk Berner Sennenhundklubb ble offisielt stiftet 01.01.1988, og i april samme år var NBSK avd. Agder et faktum.

Den spede begynnelse…

Men, historien vår startet allerede noen år tidligere. Allerede i 1985 tok Frik Hougen initiativ til å samle bernerfolk i Agder, og vi hadde første møtet på Vågsbygd skole. Frik hadde kontakter i kommunene og sørget for at vi fikk låne det som da var et kommunalt klubbhus på Hamresanden (det som nå er barnehagen hvor vi har hatt en del treff), og første bernertreff i Agder hadde vi tidlig i 1986 og møttes så videre siste søndagen hver måned på Hamresanden.

Før NBSKs tid hørte berner sennenhund KSS – klubben for større selskapshundraser, og på vårparten i 1986 ble KSS-Sør stiftet. Vi fortsatte som før med treffene våre, men nå hadde vi også St. Bernhard og Leonberger med oss, kan ikke huske at det var noen nuffer med, men de gikk ganske tidlig ut av KSS og dannet sin egen klubb, slik bernerfolket også etter hvert gjorde. I tiden til KSS-Sør ble det arrangert to offisielle utstillinger, i 1987 og i januar 1988 med Helger Werner Hagen som entusiastisk pådriver! Den siste var en dobbeltutstilling i samarbeid med Norsk Newfoundlandshundklubb, det var 30. og 31. januar i Vigørhallen i Kristiansand, og det var en skikkelig snøstorm den helgen…

nbsk-avd-agder-historie-1988

Fra et av de første treffene på Hove som egen avdeling i 1988…

NBSK avd. Agder…

Siden vi ble en offisiell avdeling i 1988 har følgende personer sittet som leder av avdelingen:

Ole Walter Berberg

Hilde Berntsen

Berit Lindvik

John Husebø

Anita Strømme Solvang – som sitter som leder i dag.

Faktisk – når jeg tenker etter – så hadde vi jo 25 års jubileum som egen avdeling i 2013 – uten at vi fikk feira dette på noen spesiell måte…

Årene har gått og folk og bernere har også kommet og gått. Det er ikke så veldig mange av de «gamle entusiastene» med enda, selv om noen har vært med i alle år og noen i nesten alle år!

Vi startet med treffene våre på Hamresanden, men etter hvert flyttet vi mer og mer over til Hoveleiren, hvor det var fint å være og vi fikk leie lokale veldig rimelig. Det var også flest aktive i Aust-Agder på den tiden, så det falt ganske naturlig å vende snutene denne veien.

I 1989 fant vi ut at vi ville prøve å få til et helgetreff, og inviterte NBSK avd. Rogaland til Eiken hvor vi leide hytter og forsamlingslokale, hadde natursti og hundeløp og hadde ei riktig så trivelig helg, ca. 40 påmeldte, og ganske mange av disse var fra Rogaland.

nbsk-avd-agder-historie-1990-bernerens-dag-2
Første Bernerens Dag i 1990, med Bonita, Boris og Hero som nr. 1, 2 og 3 i matchshowet… Bonita i midten, Boris til venstre og Hero til høyre…

Bernerens Dag…

I 1990 fant vi ut at vil ville ha en aktivitetsdag for bernere og eiere. Bernerens Dag syntes vi var et flott navn, og 12. mai var vi klare for historiens første Bernerens Dag i Agder! «Dagen» gikk av stabelen i Hoveleiren – et flott sted for et slikt arrangement. Vi hadde noe vi kalte «Ferdighetstest» som var ei løype med noen spørsmål og noen praktiske øvelser, vi hadde hundeløp og som avslutning Matchshow med Helge Werner Hagen som dommer. Alt i alt fant vi ut at det var så vellykket at vi fortsatte med dette år etter år.

Noen år hadde vi også Bernerens Dag som helgetreff, også i Hoveleiren, da det på den tiden enda var overkommelig for en liten fattig hundeklubb å leie områder og brakker der ute.

I 18 år holdt vi på med dette, og programmet var stort sett det samme, vi bytta ut ferdighetstest med natursti, og vi fikk inn Barn og Hund i programmet, og Matchshowet var fast hvert år. Ja, og så hadde vi lotteri – alltid lotteri – og kiosksalg! I løpet av disse årene har vi hatt mange forskjellige dommere, kan nevne Liv Flathus, Bjørn og Grethe Skaug, Eivor Hofmandselv, Maija Heinilä, Anne Iris Jensveen, Sven Slettedal, Bjørg Andreassen og Margunn Berge… Kanskje flere også, men dette er de jeg kommer på her og nå!

I mange år, mens det enda var et aktivt miljø i Telemark, hadde vi gleden av mange deltakere derfra, og det er ikke til å komme fordi at de tok med seg mange troféer hjem til sitt fylke. Det var alltid hyggelig å ha Telemarkingene på besøk!

nbsk-avd-agder-historie-1990-bernerens-dag
Premier og lotterigevinster til vår aller første Bernerens Dag…
nbsk-avd-agder-historie-1992-bernerens-dag
Premie- og gevinstbordet fra Bernerens Dag 1992…
 nbsk-avd-agder-historie-1996-bernerens-dag
I 1996 hadde vi Bernerens Dag på Hamresanden, nok en gang med Helge Werner Hagen som dommer…

Lokalbladet NBSK avd. Agder-Nytt…

I ganske mange år utga vi NBSK avd. Agder-Nytt, et lite medlemsblad som vi forsøkte å utgi ca. 4 ganger i året. Da hadde vi også noe vi kalte lokal støtteavgift, hvor folk som var interessert kunne betale inn en liten sum for å få tilsendt dette. I tidligere tider hadde vi jo ikke samme anledning til rask kommunikasjon som vi har i dag, med epost, hjemmesider og facebook, så da gikk ting på gamlemåten via postverket.

Det var ganske mange gjennom årene som betalte inn til avdelingen og fikk bladet, men mot slutten ble det vanskelig å få tak i stoff, det var sjelden at man fikk tilsendt noe, og vi bestemte oss for å legge ned denne biten. Da sluttet vi også med støtteavgiften.

agderutstillingen-vaeret
Et lite glimt av vannstanden vises jo tydelig i bakgrunnen…

Offisiell utstilling…

Så begynte vi å tenke på om ikke det var på tide med en offisiell utstilling – en rasespesial – på Sørlandet. Etter noe diskusjon frem og tilbake ble det til at vi søkte om – og fikk lov til – å avholde en slik utstilling.

2008…

En slik offisiell utstilling er ganske mye mer arbeidskrevende enn et arrangement som Bernerens Dag, men vi gjøv løs med krum hals og 6. september 2008 var det klart for NBSK avd. Agders første offisielle utstilling, stedet var Hoveleiren og været var ubeskrivelig – nesten… Alle himmelens sluser var åpne, det regnet så det var nesten komisk, men alle tok været med godt humør. Vi hadde 41 påmeldte bernere + valper, og dommer for dagen var Torbjørn Granheim mens Gordon Partrigde holdt styr på alt og alle som ringsekretær og Elin Johansen skrev leselige kritikker.

 bernern-4-08-agderutstillingen-bir-og-bim-valp
BIR og BIM valp fra vår aller første offisielle utstilling i 2008…
 agderutstillingen-2009-deltakergaver
Deltagergaven i 2009 – alle som var påmeldt fikk kubbelys med egen logo…

2009…

Selv om vi ikke hadde værgudene på vår siden, kiosksalget gikk ganske dårlig og et solid underskudd var et faktum – ikke minst på grunn av «ågerprisene» de hadde begynt å ta for leie i Hoveleiren da – så var det 5. september 2009 klart for ny utstilling. Denne gangen hadde vi flyttet til Hamresanden hvor leie av lokale og område var en brøkdel av hva vi betalte året før.

Det regnet også dette året, men ikke veldig mye, og dommer Arne Foss kunne ta for seg 39 bernere + valper til bedømming, også denne gang var det Gordon og Elin som sørget for ringsekretærjobb og kritikkskriving. Dette året strevde vi for å få hunder til utstillingen vår, og da påmeldingsfristen gikk ut hadde vi bare 30 påmeldte… En iherdig og flott innsats av Anne Gunn Hundhammer gjorde at vi fikk hanket inn noen flere, men det at det var såpass liten interesse for vår spesialutstilling på Sørlandet gjorde at vi bestemte oss for at utstillingen året etter – i 2010 – skulle bli den siste.

 agderutstillingen-2009-valp-bir-arax-og-bim-dela
BIR og BIM valp i 2009, Arax og Dela…
 agderutstilingen-premier
Noen av premiene til 2010-utstillingen…

2010…

Så kom dagen for utstillingen i 2010, 4. september på Hamresanden. Vi hadde denne gangen invitert nuffene til å delta, men det var ikke overstrømmende mange av disse med. Maija Heinilä fikk æren av å dømme vår siste utstilling og hadde 44 bernere+ valper samt 7 nuffer + valper å bruke dagen sin på. Gordon og Elin var på plass som ringsekretær og kritikkskriver.

Denne dagen hadde vi faktisk sol og flott vær, og det var en tvers igjennom vellykket dag – man kan si at vi ga oss mens vi var på topp!

Tre interessante år med utstilling, enormt mye arbeid men også enormt mye gøy!

 arax-certvinner
Arax – certvinner i 2010…
 bir-og-bim-veteran-2
BIR og BIM veteran i 2010…
img_2640
Fra en av nuffeklubbens utstillinger, her er det BIS og BIS2 veteran…

Samarbeid med Nuffeklubben…

I mange år har vi hatt et meget godt samarbeid med nuffeklubben. De har deltatt på våre treff og vi har vært med på deres. De arrangerer jo også årlig offisiell utstilling, og denne har vært åpen for bernere siden 2001.

Det er nuffeklubben som har tilgangen til lokalene på Hamresanden, som vi også har vært så heldige å få låne.

img_0866
Utstillingstrening med nuffeklubben i april 2010. Her er det Frøya til Eva som blir sjekket av “dommer” Knut Olav…
jumper-jumper
Jumper jumper på agilitykurs…

Nyere tider…

De siste årene har vi faktisk hatt en god del med spennende aktiviteter og forskjellige kurs – veldig mye takket være vår engasjerte leder Anita.

Det har vært Sporkurs, Hundemassasje, Rally-lydighet, Agility og utstillingtrening…

Noe har vært i regi av oss selv og noe via boxerklubben.

 handlerkurs-bernerdeltakere
April 2011 og Steinar Østensen holder handlerkurs for oss, gikk over to dager på Hamresanden!
 img_4566
April 2012, og vi har besøk av en entusiastisk og engasjert Maija Heinilä som presenterer NBSKs rasekompendium for eksteriørdommere. En lydhør forsamling satt og lyttet så stille som mus…
 img_5700
Heidi gjennom hjulet i fin stil…

«Klubbhuset» i Søgne…

Sånn omtrent i starten av 2012 overtok vi råderett over brakker og utstyr som Søgne og Songdalen Hundeklubb tidligere hadde disponert i Solta ved Høllen. Ei ganske så nedslitt oppholdsbrakke og ei lagerbrakke vegg i vegg. Det fulgte med komplett agilitybane og masse annet utstyr – ikke det nyeste nye, men i alle fall flott for en liten, fattig avdeling.

Oppholdsbrakka trenger nok en del mer arbeid enn vi i første omgang trodde, men vi har etter søknad fått økonomisk støtte i to omganger fra NBSK sentralt.

Terje Tronstad har vært pådriver her, og lagt ned en del dugnadstimer. Dette er et prosjekt i stadig fremgang – dog med stillstand i den mørke årstiden. Til våren tar vi fatt igjen med godt humør og godt mot! Vi satser på at vi etter hvert kan arrangere flere aktiviteter her ute – foreløpig har vi hatt litt rally-lydighetstrening noen ettermiddager/kvelder.

bernertreff-15-4-07-pa-ytre-lauvrak-005
Tur til Ytre Lauvrak i 2007- en deilig dag…

I Aust…

I Aust-Agder er det Sissel Byberg som har vært engasjert pådriver for treninger. Det får låne gratis område i Arendal som er opplyst, og her har de hatt jevnlige rally-lydighetstreninger med god oppslutning.

Turer og treff…

Vi har hele tiden hatt turer og sosialt samvær for hele familien som vårt hovedformål, og det føler vi er en oppgave vi har klart. Strukturen har endret seg en del fra ferdig oppsatt program for et halvår av gangen, til at vi i tillegg til enkelte oppsatte datoer også har det vi kaller for «spontantreff» hvor vi seran værmeldinga sånn ca. midt i uka – og hvis ikke det ser så aller verst ut, sender ut beskjed om tid og sted for tur på epost, via hjemmesiden og  på Facebook.

 nbsk-avd-agder-historie-1990-klovtur-til-mykland
1990, kløvturtil Mykland – en av disse herlige dagene man ikke glemmer…
nbsk-avd-agder-historie-brygga-til-berit-og-age
På bryggekanten hos Berit og Åge, usikker på årstallet, men tror det kan være mot slutten av 90-tallet. Hvis dere legger merke til det, så hadde vi fjonge fine “bernerbunader” også – med egen logo… Da NBSK etter noen år fant ut at avdelingene ikke fikk ha sine egne logoer, så var det ikke like stas lenger…
nbsk-avd-agder-historie-2001-tur-til-lindesnes-fyr
2001, tur til Lindesnes fyr, forblåst og tåke, men litt lenger inne fant vi både sol og varme…
 25-5-samlet-rundt-bordet
Ny tur til Lauvrak i 2008, det vrimler av bernere rundt og under bordet…
img_2346
Tur til “Pustetoppen” i mars 2011…
img_3810
Tur til Krogvann i oktober 2011 – pølsebålidyll…
 img_4426
Nydelig tur til Longumneset ved Arendal i april 2012…

WWW.agderberner.info … Denne er nå lagt ned etter at vi “flytta inn” på hovedklubbens sider…

Facebook…

NBSK avd. Agder har også sin egen facebook-side, her har vi faktisk 89 medlemmer pr. i dag, flest lokale, men også en del fra resten av berner-Norge og litt ute i verden! Har annonserer vi turer og aktiviteter, folk legger inn bilder av egne hunder eller bilder tatt på treffene våre. Rett og slett en trivelig møteplass i «Cyber-space».

Fremtiden…

Vi håper at miljøet i avdelingen vår fortsatt vil holde seg godt, aktivt og trivelig! Siden starten på 80-tallet har aktivtetene gått i bølgedaler, vi har vært både langt nede og høyt oppe, mange år ivrigst i Aust, nå for tiden er det nok størst aktivitet i Vest.

Vi ønsker å være en avdeling for alle, enten man har berner som kompis, turkamerat, om man er aktiv i utstillingsringen eller driver med andre former for konkurranse eller trening – det er jo det som er så fantastisk med denne rasen vil har valgt oss!

Berner sennenhunder er vakker og allsidig – det er en fantastisk hund i en ufattelig vakker innpakning rett og slett.

Dette er altså litt av NBSK avd. Agders historie i korte trekk…

Jeg har sikkert glemt masse som kunne vært med – og som kanskje burde vært med – om du har noe å tilføye er det bare å ta kontakt!

Hilde Berntsen

NBSK avd. Agder

Om NBSK

Norsk Berner Sennenhundklubb (NBSK) ble stiftet 1. januar 1988, og har cirka 1.000 medlemmer.

NBSK ledes av et styre valgt på årsmøte. Ulike komiteer og råd har sine ansvarsområder, som også bidrar til klubbens virksomhet – for eksempel utgivelse av medlemsblad fire ganger i året, salg av bernereffekter, organisere bruksarrangement, arrangere pinsetreffet, og forvalte retningslinjer for avl. Minst en gang i året samles en representant fra hver komité, råd og lokalavdeling til samarbeidsutvalgsmøte, som er et rådgivende organ for styret.

NBSK er en samarbeidende klubb med Norsk Kennel Klub, og deltar i de fora hvor vår stemme kan bli hørt. Tilsvarende kan NBSKs lokalavdelinger delta aktivt i NKKs regioner, og slik påvirke hundearbeidet utover vår egen rase og raseklubb.

Mye av det viktige arbeidet i NBSK foregår på lokalt plan, i avdelingene og via regionskontaktene. Det er 13 avdelinger, som arrangerer for eksempel sosiale treff, treninger, turer, kurs, temamøter, rasespesialer, og andre tradisjonsrike arrangement som Luciatog eller sommerfester.

NBSK arrangerer hver vår en nasjonal dobbeltutstilling med vår samarbeidspartner, de siste årene avholdt i Letohallen. Dette er en viktig utstilling for klubbens økonomi, men krever også god dugnadsinnsats fra både utstillingskomiteen og avdelinger i nærområdet. NBSK har opparbeidet seg et godt renommé for denne utstillingen, og verdsetter den innsatsen avdelinger og enkeltmedlemmer legger ned for å få gjennomført denne utstillingen.

Flere av avdelingene arrangerer sine egne rasespesialer, spredt utover året og landet. I tillegg arrangerer NBSK sentralt det tradisjonsrike pinsetreffet, som er hvor vårt storcert deles ut.

Brukshundkomiteen står også for ulike arrangement, disse varierer noe etter etterspørsel og ønsker i medlemsmassen.

NBSK er representert i International Working Group BMD, som samarbeider for å forbedre rasens helse og levealder.

Oversikt over søsterklubber i andre land finner du her.

Bruksegenskaper

Historisk og tradisjonelt, så var berner sennenhunden en gårdshund som voktet gården, men tok imot familie og venner med en logrende hale. Den var til stor hjelp i gårdsdriften, ved å drive kveget på markene, og deretter trekke melka til meieriet. Rasen skal derfor ha den substansen og kraften som trengs for å trekke tunge lass, men også bevegelighet til å jobbe over tid og områder. Berneren var bondens potet, altså noe som kan brukes til enhver anledning og på ulike måter. Den dag i dag er rasen fremdeles å anse som en potet, som kan gi sin eier en allsidig hverdag.

En berner er en god familiehund; flokkorientert og vennlig. Den elsker også å få jobbe, å få bruke både kropp og hode. De aller fleste hundesporter er derfor noe en kan forsøke med sin berner på et aktiviseringsnivå, mens konkurransepotensialet er sterkere i visse grener enn i andre.

Det er lite jaktinstinkt på rasen, men det finnes de som har drevet elg og rådyr tilbake til sin eier. Berneren skulle kunne gå fritt på tunet uten å lage kaos, og det er derfor ingen utpreget forfølgelsestrang i rasen. Selv når den ser viltet stikke av i motsatt retning i skogen, er det mange bernere som knapt reagerer, og i det minste forfølger sporet kun en meget begrenset lengde. Om berneren derimot får ferten av mat/noe spiselig i nesa, kan vi ikke garantere at den ikke stikker.

En berner som er med på kanotur.
En berner skal være tilpasningsdyktig og lettlært, og uproblematisk bli med på ulike former for turopplevelser – for eksempel kanotur.

Det finnes derimot også mange måter å aktivisere og bruke sin berner, uten at det måles i poeng og opprykk på en konkurransebane. Trekk er det rasen opprinnelig jobbet med, og den er fremdeles en stolt, hardt arbeidende hund når den settes foran draget på en pulk eller vogn. Kløven er også mange berneres venn. På vinteren vil mange bernere tilby sin trekkraft for snørekjøring. En skal derimot sørge for at hunden er utvokst og røntgenfotografert før den belastes med tyngde og vekt. Med en berner ved din side, har du mange gode turopplevelser foran deg.

En berner som brukes til snørekjøring.
En berner skal være sterk nok til å kunne snørekjøre, og vinterværet passer denne rasen godt.
Berneren bærer gjerne kløv, men pass på at hunden er frisk og røntgenfotografert før den belastes med vekt og tyngde.
Berneren bærer gjerne kløv, men pass på at hunden er frisk og røntgenfotografert før den belastes med vekt og tyngde.

Det er flere bernerekvipasjer som trener lydighet og rally-lydighet, og flere av disse er også å finne på konkurranser. Flere har klart opprykk til både klasse 3 og eliteklasse. Fra og med 01.01.2015 ble titler i samtlige klasser innført av NKK, og NBSK ser fram til når bernere får sine lydighetstitler og dermed beviser og tydeliggjør hva de kan brukes til.

Flere bernere har gjort det bra i lydighetsringen. Her øvelsen apport over hinder.
Flere bernere har gjort gode figurer i lydighetsringen.
Fotograf: Jeanette Hatteberg

Flere av klubbens avdelinger har egne eller tilgang til andre klubbers agilityapparat, som en måte å aktivisere våre bernere. Det er ikke den letteste sporten å hevde seg i for en tung rase som mangler litt på tempo, men det er først og fremst viktig å gi hunden en aktiv og variert hverdag – med eller uten konkurranseambisjoner.

Agility er en morsom aktivitet for både hund og fører, selv om fører ikke alltid er like delaktig som her.
Agility byr på ulike øvelser og utfordringer for hund og fører.

Spor og søksøvelser er noe som mange bernere synes er morsomt, både fert-spor og viltspor/blodspor, eller rundering. I Sverige er det tilsynelatende flere som driver med blodspor, og som endog har oppnådd viltchampionat på sine bernere. Spor og søksøvelser kan varieres på et uendelig vis, og er en morsom aktivitet for både hund og eier. Gjennomsnittsberneren mangler nok de driftene som gjør at den er tilstrekkelig motivert til å forfølge de lengste og vanskeligste sporene i de høyeste konkurranseklassene. Men det er mange vanskelighetsgrader å boltre seg med, som en berner kan motiveres for, og konkurranser er først og fremst for eieren, ikke hunden.

En berner sennenhund som går spor.
En berner sennenhund kan brukes til ulike sporøvelser.
Fotograf: Siri Guldseth.

Ulike former for terapi- og besøkshund blir mer og mer vanlig i landet, hvor en hund for eksempel besøker sykehjem for å muntre opp de eldres hverdag. Vi vet det er flere bernere som gjør en god jobb med å være tålmodige samtalepartnere for pasienter og demente, i bytte mot å bli klødd bak øret.

I flere land finnes det aktive miljø – og egne konkurransegrener – for trekkarbeid. I Norge har det foreløpig ikke vært sterk nok interesse til å gjøre noe formalisert og strukturert ut av det, men det finnes krefter som ønsker å tydeliggjøre rasens historiske bruksegenskap. I Sverige har de et Arbetsprov, som er en løype med ulike moment og hindringer tilsvarende det en gårdshund ville ha møtt på i sin hverdag. Også i Danmark er det et aktivt miljø under raseklubben som driver med vognkjøring.

En berner viser lett stolthet over å få jobbe, og det å trekke er noe den har gjort gjennom hele sin historie.
En berner viser lett stolthet over å få jobbe, og det å trekke er noe den har gjort gjennom hele sin historie.

For deg som ønsker en allsidig og aktiv hverdag, kan en berner godt være rasen for deg. En trenger ikke en hardbarket brukshund for å ha mer enn skogsturer på repertoaret i hundeholdet. Det er også flere grener hvor rasen kan hevde seg i konkurranse i de laveste klassene, mens i andre grener bør en vurdere en annen rase om en vil helt til topps.

Historikk

Berner sennenhund var opprinnelig en vakt-, trekk- og gjeterhund på gårder i regioner ved foten av Alpene og i innlandsområdene rundt Bern. I dag er rasen primært en familiehund, men også en allsidig arbeidshund.

To ulike forklaringsmodeller brukes for opprinnelseshistorien til berner sennenhunden.

Den ene mener at sennenhundene stammer fra asiatiske og romerske dogger. Alexander den Store (300-tallet før Kristus) skal ha bragt dyr som stammet fra den sorte tibetanske ulven med på sin erobringsferd fra Asia til grekerne. Tibetansk mastiff-lignende hunder er funnet på assyriske relieff fra cirka 700 før Kristus. Grekernes handel med romerne sørget for å spre hundene også i romerriket. De skal ifølge teorien ligge bak eksempelvis bourdeaux dogge, grand danois, bullmastiff, spansk mastiff – og sennenhundrasene; de ulike variantene utviklet gjennom parringer med lokale gårdshundtyper.

Tysk og sveitsisk forskning mener derimot at sennenhundene ble etablert i landet under romer-tiden, før Østens hunder gjorde sitt inntog. Kynologen von Stephanitz mener at de ulike molosserne og doggene er utviklet på forskjellige sted og til forskjellige tider, ut ifra lokale behov. Sennnenhundene kom således ikke til Sveits over alpene, men skal stamme fra en lokal urhund av inostranzewi- eller ulvehundgruppen, og altså ha sveitsisk opprinnelse.

Uavhengig av opprinnelse, vet vi at sennenhundene var utbredt i hele Sveits som arbeidshunder hos bønder. De ble brukt til å vokte og gjete buskap i fjellene, gjete langs veiene, dra melkevogner og små sleder, og vokte gården. Ulik geografi og ulike gårdsoppgaver førte til utviklingen av ulike sennenhundtyper. I Bern var varianten langhåret og med ringlet hale, og ble kalt dürrbachler. Til felles hadde de fire typene at de var kraftige hunder med like tegninger og farger, og var ypperlige arbeidshunder.

Kart over Sveits, som viser området hvor berner sennenhunden ble etablert som rase.
Kart over Sveits, som viser området hvor berner sennenhunden ble etablert som rase.

Sveits er en ung nasjon som fikk sine grenser og selvstendighetsstatus i oppgjøret etter Napoleonskrigene, det vil si omkring 1814. På 1800-tallet flommet nasjonalromantikkens bølger over Europa, og det opplevdes som viktig å finne sine særtrekk og nasjonalsymbol. Sveits’ sentrale plassering i Europa gjorde denne selvdyrkelsen både lettere og vanskeligere, da landet var en gjennomfartsåre for reisende på kontinentet. Stoltheten over det nasjonale ble framelsket. St. bernhardshunden fikk legendestatus for sitt arbeid for munkene, og ble derfor sett på som et stort nasjonalsymbol. I tillegg førte framelskingen av andre lands nasjonalhunder til import av nye og spennende raser. Dette er viktige årsaker til at de trauste, dyktige, men kjedelige sennenhundene holdt på å dø ut. De var for ordinære til å bli lagt merke til og bevart, samtidig som industrialismen og agrarrevolusjonen effektiviserte jordbruket og gjorde arbeidshunden overflødig. Fra å være utbredt i hele landet, fantes dürrbächler nå primært i dalstrøkene i foralpene. Hundene var å finne foran melkekjerrer, bak kvegflokker og på setrene – og som trekkhunder hos de halvnomadiske kurv-fletterne.

Opprinnelig ble denne hunden kalt “Dürrbächler”, etter et overnattingssted som ligger nær Riggisberg i kantonen Bern. Langhårete, trefargede gårdshunder var vanlige i dette området. I andre kantoner fantes lokale variasjoner, for eksempel mindre og korthårede hunder med de samme trefargede tegningene. Vi holdt på å miste vår kjære berner sennenhund til nasjonalromantikken, men noen oppdrettere og entusiaster husket den gode gårdshunden, og iverksatte redningsaksjoner for å få tak i avlshunder og mobilisere til oppdrett av denne hunden. Hunderaser var fremdeles noe nytt, i en tid hvor hunder ble oppdrettet først og fremst etter funksjon og arbeidsevne. Men raseavlen var på frammarsj, og det ble skrevet rasestandarder, ført offisielle stamtavler, arrangert utstillinger, og avlsdyr ble vurdert på flere grunnlag. Belline var født i 1902, og var den første stambokførte Dürrbächler. I 1904 deltok det fem slike hunder på offisiell utstilling, og i 1907 ble den sveitsiske raseklubben dannet av oppdrettere rundt Burgdorf. Året etter skiftet klubben og rasen navn til berner sennenhund. Målet om å promotere rasens unike egenskaper må sies å ha vært vellykket, da det allerede i 1909 ble bedømt 107 berner sennenhunder på utstillingen i Burgdorf.

Gammelt bilde av berner
Faksimile, fra maleri av A.Heim: Netty v. Burgdorf, f. 1906

Nasjonalromantikken holdt på å bli bernerens bane, men samtidig var det takket være disse strømningene at rasen fikk oppmerksomhet utenfor Sveits. Interessen for andre lands nasjonalraser var stor, og berneren ble fort en populær rase som spredte seg utover i Europa, og også til andre kontinent. Til Norge kom berneren i 1956. Riktignok kan det dokumenteres at det har vært enkeltindivid av rasen i landet før dette, men det er ikke funnet offisielle registreringer før 1956.

Finland var det første nordiske landet berneren kom til, en hannhund og en tispe importert fra Sveits i 1950, og to år senere ble det første kullet født etter disse to. I 1955 kom det fire bernere til Sverige – to fra Finland og to fra Tyskland. Tre av disse ble foreldre til de første bernerne som kom til Norge. Söderkullas Dolli-Dolichtole og Söderkullas Dana Diantus ble stammødre for den norske bernerstammen, og far til deres første kull var deres egen halvbror, importen Söderkullas Egge. Deres første kull ble født i 1957. Ifølge NKKs oversikt, ble det registrert 25 bernere i 1958, og rasens popularitet vokste jevnt og trutt, med flere importer. 1975 var første året det er registrert et tresifret antall bernere, med 141, selv om det deretter ble noen år med nedgang. Registreringstallene har variert mye opp og ned, med for eksempel bare 171 valper i 1997, og opp til 418 valper registrert i 2005. Gjennomsnittet for perioden 2005-2014 er 370 valper i året.

I dag er rasen populær over hele verden, takket være sin vakre trefargede pels og tilpasningsdyktighet.

Nivået i Norge har lenge vært blant de aller beste i verden, takket være et målrettet avlsarbeid både på oppdretternivået og i NBSK sentralt. Berner sennenhund er blant de rasene med flest påmeldinger på utstillinger, og det er ganske vanlig at rasen blir plassert i sin gruppe og i BIS-ringen.

Still Going Strong

Har berneren din fylt åtte år, er den kandidat til å stå på denne listen. Gå til registreringsskjemaet for veteraner og oppgi hundens navn, reg.nr. og fødselsdato. Det er også mange hunder som ikke bruker sitt stamtavle navn til daglig og vi vil gjerne ha hundens kallenavn så send gjerne dette med også. Denne listen er uavhengig av klubbmedlemskap, fordi vi ønsker å vise frem alle langtlevende bernere vi har i Norge.

Både vi i HAK og medlemmene som får bladet vårt, setter stor pris på at det sendes inn bilder og noen ord om Still going strong-bernere. Det er godt å lese om de gamle, og det gir oss pågangsmot til å jobbe for å bedre levealderen på vår kjære rase. Så fortsett å sende inn!

Det er svært viktig at du gir beskjed når en hund på lista ikke lenger er i live, slik at lista til en hver tid er så korrekt som mulig. Det finnes ingen ordning hvor det blir registrert når hunder dør eller blir avlivet hos veterinær. Både for at SGS-lista skal være troverdig og for det videre helsearbeidet med rasen, ber vi derfor innstendig om at du som eier eller oppdretter gir beskjed til Helse- og avlskomiteen (HAK) når hunden dør. Du kan bruke skjema for registrering av helseopplysninger for å melde fra når hunden dør. Alternativt sende en e-post eller ringe til den som er ansvarlig for SGS-lista og helseregisteret.

Når du sender inn informasjon om hundens levealder og dødsårsak blir dette lagt inn i NBSKs helseregister, og blir da et viktig bidrag i det videre arbeidet for å forbedre rasens helse. På forhånd takk!

Når din hund har fyllt 10 år, må du hvert kalenderår selv bekrefte til HAK at hunden fortsatt lever. Hvis HAK ikke får beskjed, tas hunden ut av lista. Vi minner derfor om at dersom du ønsker at din hund skal ligge på STILL GOING STRONG LISTA etter fylte 10 år må du selv melde fra om dette til ansvarlig for listen.

Lista blir publisert i medlemsbladet Berner’n, fire ganger pr. år.

SGS-lista er sist oppdatert 14.09.2023

Ansvarlig for Still Going Strong-lista og helseregisteret er:

Helse- og avlskomiteen [email protected] 

FødtReg.nrNavnMorFar
01.03.2011NO39583/11Ave Maria "Millie"Nellyvill's Extreme Make OverVegamo's John Travolta
14.12.2011NO31801/12Scenery's Sense Of Magic "Magic"Firefox Flo From Orsina's LandLenny V D Buut Vrij Hoeve
15.12.2011NO31655/12Auralis Ilja Indiana DacotadatterAuralis Dacota RonjadatterHarley Heaven Av Lee Armand
14.03.2012NO39175/12Hubba Bubba's Pernille Punsch "Arya"Hubba Bubba's Nokså LivligDeutsche Zolist Av Lee Armand
16.03.2012NO39094/12Auralis Jippi CarmendatterAuralis Carmen FabiadatterDoremis Canon
27.05.2012NO44206/12Aivema's Charming Cosie CowellAivema's Aischa AntiliaDoremis Great Gatzby
31.08.2012NO54155/12Bernerlabben's Kosete Kassandra "Kassi"Bernerlabben's Handmade HitraApoletano's Fayko
20.10.2012NO56902/12Bernerhuset's Dichali Django "Django"Alnöitens Monja MarishaBerntiers On Demand
20.10.2012NO56904/12Bernerhuset's Denali DemiAlnöitens Monja MarishaBerntiers On Demand
23.11.2012NO31448/13 Nøklebyåsen's Dickie Dick Dickens "Kaiser"Nøklebyåsen's X'itOdysseus
11.01.2013NO33789/13Bernerhuset's Etenia EmblaBernerhuset's Abeque AqilaBerntiers Simply The Best
21.01.2013NO34896/13Nei Nei Nanuk Av Hiselfoss "Bamse"Bedårende Bodil Av HiselfossNøklebyåsen's Ådne
25.02.2013NO37704/13Auralis Ludo Dacotason "Ludo"Auralis Dacota RonjadatterPerfect Zander Queen Elsa
25.02.2013NO37706/13Auralis Lykke Dacotadatter "Lykke"Auralis Dacota RonjadatterPerfect Zander Queen Elsa
13.03.2013NO39322/13Hubba Bubba's RetroHubba Bubba's Olline OstepopSwissmade Qbik
11.04.2013NO42712/13Fanaberner'ns Tundra Tallinn "Tundra"Fanaberner'ns Zavannah ZingaroFortuneia Orion Escobar
19.04.2013NO41544/13Storelabben's Dark BeautyStorelabben's A Dream Come TrueRoabamsen's Hugo Boss
19.04.2013NO41546/13Storelabben's Dream CatcherStorelabben's A Dream Come TrueRoabamsen's Hugo Boss
22.04.2013PKRII-115176Zeus Z Deikowej Doliny "Zeus"Image Z Deikowej DolinyMichaudville Thruman
03.05.2013NO44422/13Me Conan Av Jadeland "Conan"Kjæære Vene Av JadelandNøklebyåsen's Åzzie Odin
09.05.2013NO44796/13Cindkira's EnyaCindkira's BaileysCitahagen's Nero Christmas Morning
09.05.2013NO45480/13Nellyvill's London Calling "Lima"Nellyvill's I'm Hot You're NotNellyvill's Entertain You
25.06.2013NO48528/13Chmolly Aidens Av Kamperhaugbamsen "Molly"Quartermills FeliciaSapphire´s Practical Magic
10.07.2013NO49840/13Vesla Av Triomar "Varja"Lunas Mira Av TriomarPrikken Av Triomar
13.08.2013NO52734/13Porsche Av Lee ArmandPoshy Flapping Av Lee ArmandBerntiers Bare Linus
13.09.2013NO55546/13Emma Tunet's Calypso "Kensi"Emma Tunet's BellCafridas Rhythmic Rolls Royce
20.09.2013LOSH1134585Maxima's Kingdom MarleyHigness Van't PachthofGeorgeous Mc Gregor vom Rummelsbach
14.10.2013FI54345/13Funatic Here Comes The SunFunatic MulberryBrilliant Oizzy Av Lee Armand
08.11.2013NO56869/13Rico Suave Av Sennenlio "Rico"Egely's BjørkFanaberner'ns Milo Milano
08.11.2013NO56870/13Magnus Bjørkson av Sennenlio "Magnus"Egely's BjørkFanaberner'ns Milo Milano
08.11.2013NO56871/13Linus Linde-man av Sennenlio "Linus"Egely's BjørkFanaberner'ns Milo Milano
09.11.2013NO56800/13Baluba av Doamis "Baluba"Sennendoa's DonnaZolo Vom Oberholzer Forst
09.11.2013NO56801/13Blaise av Doamis "Blaise"Sennendoa's DonnaZolo Vom Oberholzer Forst
09.11.2013NO56802/13Basileia av Doamis "Donni"Sennendoa's DonnaZolo Vom Oberholzer Forst
19.12.2013NO31164/14Courtneys Snowengel "Luna"FrøyaMaglód-falvi Castro
02.01.2014NO30688/14Tornevika's A Big SurpriseCafridas Kinetic Keystone KoziePerfect Zander Queen Elsa
18.01.2014SE16432/2014Berntiers Heart Of Gold "Channa"Berntiers Rock MeBerntiers Simply The Best
16.02.2014NO34794/14Bernerhuset's F-wicasa FelixBernerhuset's Bisahalani BazitaBernerhuset's Cherokee Chico
10.03.2014NO37056/14Hurumberneren's AndrineApoletano's OlgaFerdinand Filus Mou
13.03.2014NO38083/14Hubba Bubba's Sukkersøte SveaHubba Bubba's Nokså LivligTamika's Barabbas
15.03.2014NO36720/14Storelabben's Excellent ChoiceDolly Parton From Balihara RanchCafridas Rhythmic Rolls Royce
15.03.2014NO36721/14Storelabben's Exclusive Rolls RoyceDolly Parton From Balihara RanchCafridas Rhythmic Rolls Royce
15.03.2014NO36722/14Storelabben's Easy To Love Dolly Parton From Balihara RanchCafridas Rhythmic Rolls Royce
15.03.2014NO36723/14Storelabben's Extreme SunshineDolly Parton From Balihara RanchCafridas Rhythmic Rolls Royce
15.03.2014NO36724/14Storelabben's Extra ExoticDolly Parton From Balihara RanchCafridas Rhythmic Rolls Royce
15.03.2014NO36725/14Storelabben's Elegant Evita PeronDolly Parton From Balihara RanchCafridas Rhythmic Rolls Royce
13.04.2014NO55262/14Allukas Pascha Av Visnesberneren "Pascha"Blueoctober April LoveBerningtons Xavier Lukas
28.04.2014NO41177/14Zahiria's Amazing One "Lykke"Lizzie Av TriomarWarden Azmeg
17.05.2014NO43236/14Polarbernern's I Mia "Mia"Polarbernern's DinaPerfect Zander Queen Elsa
28.05.2014NO46832/14Berningtons Vilda "Mette"Angelina Von Der BernessehofVestafjell's Grizzly-bjørn
28.05.2014NO46833/14Berningtons Vanja "Vanja"Angelina Von Der BernessehofVestafjell's Grizzly-bjørn
28.05.2014NO46834/14Berningtons Victoria "Vickan"Angelina Von Der BernessehofVestafjell's Grizzly-bjørn
31.07.2014NO49199/14Bernerhuset's G-telutci Genzo "Alfred"Bernerhuset's Abeque AqilaBerntiers Al Tornado
14.08.2014NO49185/14Evelina Av Kamperhaugbamsen "Tara"Betsy Av KamperhaugbamsenNøklebyåsen's Årets Mc Handsome
14.08.2014NO49188/14Ebba Av Kamperhaugbamsen "Ebba"Betsy Av KamperhaugbamsenNøklebyåsen's Årets Mc Handsome
16.10.2014NO53606/14Ferdinand Av Kamperhaugbamsen "Ferdinand"Astri-pia Av Kamperhaugbamsen
Biggen Av Kamperhaugbamsen
07.11.2014NO55745/14Tricolor Triumph's Lumumba "Mumba"Tricolor Triumph's Hippity Hop PopMojito Vom Gipfelfeuer
06.11.2014NO54724/14Latrudas Good Luck CharmLatrudas Foenix From The AshesKjær's Fernando
22.12.2014NO32093/15Auralis Obelix Dacotason "Obelix"Auralis Dacota Ronjadatter
Hubba Bubba's Ozzy The Ozzman
22.12.2014NO32095/15Auralis Oliver Dacotason "Oliver"Auralis Dacota Ronjadatter
Hubba Bubba's Ozzy The Ozzman
22.12.2014NO32096/15Auralis Otto The Ozzyman Dacotason "Otto"Auralis Dacota Ronjadatter
Hubba Bubba's Ozzy The Ozzman
22.12.2014NO32097/15Auralis Ophelia The Crazy Train "Ophelia"Auralis Dacota Ronjadatter
Hubba Bubba's Ozzy The Ozzman
22.12.2014NO32098/15Auralis Ona Olivia Dacotadatter "Ona"Auralis Dacota Ronjadatter
Hubba Bubba's Ozzy The Ozzman
22.12.2014NO32099/15Auralis Oline Lykketroll Av Dacota "Lykke"Auralis Dacota Ronjadatter
Hubba Bubba's Ozzy The Ozzman
03.01.2015NO32506/15Bernerhuset's Huritt HeroBernerhuset's Bisahalani BazitaCaspario's Emilio
03.01.2015NO32507/15Bernerhuset's Hekli HeikoBernerhuset's Bisahalani BazitaCaspario's Emilio
03.01.2015NO32510/15Bernerhuset's Hehewuti HatlaBernerhuset's Bisahalani BazitaCaspario's Emilio
03.01.2015NO32511/15Bernerhuset's Honovi HayleyBernerhuset's Bisahalani BazitaCaspario's Emilio
18.01.2015NO34178/15Nøklebyåsen's Filippa Giordano "Filippa"Nøklebyåsen's X'itBerntiers Opus One
26.01.2015NO33122/15Charming Bella av Krishammer "Bella"Ronja Rakkestad Av MilkcreekLucky Luke Tordengutt
19.02.2015NO35895/15Sarah Sakura av Hiselfoss "Sarah"Madison Av MilkcreekNøklebyåsen's Dexter
07.03.2015LV-35610/15Milbu Lara FabianMilbu DärtaObelix Z Gorzyckiej Zagrody
15.04.2015FI31972/15Goldbear's Adam LambertXantran Endearing EudoxiaJoyeurope Van't Stokerybos
12.05.2015PKRII-121907Intro Norwegian Boy Tasmanskaelitte "Intro"Odetta StoplandiaBernerlyans Goldheart
22.05.2015NO44366/15Nydelige Milli av Jadeland "Milli"Kjæære Vene Av JadelandArmand Majasønn
11.06.2015DK12188/2015Bernerlunden's Imaginary Ira "Ira"Bernerlunden's Exclusive EnyaBerner-emmas Grand Gismo
16.07.2015NO47772/15Roabamsen's Orkan Orakel "Bernard"Roabamsen's Madonna MirakelDoremis Quaestor Quben McD

Infoskjema for tispeeiere

Infoskjema for tispeeiere ved henvendelse til avlsrådet i forbindelse med
avlssaker

Ingen hund er perfekt, hver og en har både fordeler og ulemper. Vår avl skal ha som hensikt å forbedre rasen, og vi i avlsrådet ønsker å bistå de oppdretterne og hanhundseierene som måtte ønske det. Vi må unnvike å forsterke negative egenskaper og bør forsøke så langt det er mulig å finne avlsdyr som kompletterer hverandre. Jo mer kunnskap vi har om avlsdyrene jo større sjanse er det for at de rådene vi gir, bidrar til en positiv avl.

Når en tispeeier ønsker hjelp fra avlsrådet for å finne mulige avlshanner til sin tispe, ber vi om at dette skjemaet er utfylt. Skjemaet (PDF) kan lastes ned herfra eller man får det tilsendt ved henvendelse til avlsrådet.

NBSKs retningslinjer for avl

Vedtatt i styret for Norsk Berner Sennenhundklubb 23.10.2015.  Punkt 6 er endret fra 20.10.2018. Punkt 7 og 8 er endret fra 03.02.2020.

 1. Oppdretter og hannhundeier er til enhver tid ansvarlig for sitt avlsarbeid.
 1. Oppdretter og hannhundeier skal følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs avlsstrategi, samt NBSKs retningslinjer for avl. Alle skal også være oppdatert på NBSKs rasespesifikke avlsstrategi (RAS).
  Når en kombinasjon vurderes, er det et ønskelig mål at gjennomsnittlig levealder er åtte år eller høyere hos de dyr i en fem generasjoners stamtavle en kjenner levealderen på. Det vil si kombinasjonens 30 nærmeste forfedre. Gjennomsnittet beregnes ut fra alle med kjent levealder, men minst ti dyr der informasjon er vanskelig å innhente. Hunder over åtte år som fremdeles er i live, kan også iberegnes i dette gjennomsnittet. Oppdretter og hannhundeier oppfordres også til å kartlegge dødsårsaker i stamtavla for planlagt kombinasjon, og unngå for mange doblinger av særskilte helseproblem på rasen, deriblant kreft og nyresvikt.
 1. Avlstispen skal ha fylt to år før første fødsel, se for øvrig NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.
 1. Avlsdyret skal ha et rasetypisk adferdsmønster, jamfør rasebeskrivelse: «Selvsikker, oppmerksom, vaktsom, modig, godmodig og hengiven overfor folk den kjenner. Selvsikker og vennlig overfor fremmede, jevnt og rolig temperament.» Hunder som har fått utstillingsforbud på grunn av mentalitet, er automatisk også ekskludert fra avl.
 1. Ingen avlsdyr må være nærmere i slekt enn søskenbarn, eller ha høyere innavlsgrad enn dette, det vil si 6.25 prosent. Det anbefales dog å holde seg under 2.5 prosent. Innavlsgraden skal utregnes på 6 generasjoner.
 1. Avlsdyret må ha oppnådd minimum 1 VG på offisiell utstilling.
 1. Avlsdyret skal være røntgenfotografert og avlest med AD grad 0 eller 1(svak grad). Svak grad AD tillates brukt, men kun mot fritt. Ikke-røntget hund regnes som dysplast. For å avlsklareres, forutsettes en viss andel av fullsøsken fri for HD og fri for AD. Se tabell. Ved dokumentert bortgang før fylte to år som ikke kan tilkrives til HD/AD, tas disse ikke med i beregningen.
 1. Avlsdyret skal være røntgenfotografert og avlest med HD grad A eller B. Avlsdyrets foreldre skal til enhver tid følge gjeldende krav til HD-/AD-status.
 1. Ved bruk av utenlandske avlsdyr, samt sædimport og importerte hunder (unntatt Sverige), skal avlsdyret og dets foreldre fylle kravene til gjeldende HD-/AD-status.
 1. Etter kullet der den 30. valpen blir født, stoppes avlsdyret for avkomsgransking. Ved vurdering om en hannhund kan parre flere tisper før den 30. valpen er født, skal en beregne gjennomsnittlig kullstørrelse på seks valper. Kull utover dette gjøres avhengig av avkomsgranskingens resultat. Ingen hund skal ha flere avkom enn 5 prosent av samtlige registrerte hunder i rasen de siste 5 år.
 1. For å kunne frigi et avlsdyr etter avkomsgransking, skal HD- og AD-resultatene for avkom være 75,0 prosent fritt eller bedre, beregnet ut fra antall norskfødte avkom. Ved dokumentert bortgang før fylte to år som ikke kan tilbakeskrives HD/AD, tas disse ikke med i beregningen. Samtlige fødte valper etter at avlsdyret er satt på stopp for avkomsgranskning, skal regnes med.
 1.  a)  En kullkombinasjon med over tre valper kan ikke gjentas før kullet er to år, når en generell        avkomsgranskning er foretatt.

b)  En gjentagelse av en kombinasjon kan resultere i at foregående
kull mister sin godkjenning i forhold til søsken reglene, og/eller at
det i forhold til HD-Index vil gi svakere verdier.

 1. Hannhunder som ikke fyller kravene i retningslinjer for avl og dermed ikke tidligere har vært brukt i avl, men har nådd åtte års alder, kan i samråd med avlsrådet benyttes i avl. Ved vurderingen skal det ses hen til slektningenes levealder.
 1. Hunder som har hatt aseptisk meningitt eller renal dysplasi (PNP) skal ikke brukes i avl. Hunder som har gitt aseptisk meningitt eller renal dysplasi (PNP) må bare brukes på ikke-registrerte belastede slekter. Med slekt regnes her helsøsken og deres foreldre.
 1. Saksebitt og tangbitt er godkjente bitt. Underbitt og overbitt godkjennes ikke. Det tolereres mangel av opp til to x P1. M3 taes det ikke hensyn til.
 1. Ved bruk av frossen sæd fra norske/norskeide hannhunder, skal det tas hensyn til de regler/retningslinjer som gjaldt ved tidspunkt for nedfrysning av sæden, selv om de skulle avvike fra dagens gjeldende regler/retningslinjer. Dagens punkt om avkomsgranskning skal fremdeles følges.

Der kombinasjonen ikke oppfyller retningslinjer for avl, vil ikke oppdretter kunne benytte NBSKs valpeformidling for det kullet.

Ved bruk av utenlandske avlsdyr sendes dokumentasjon for røntgenresultat til HAK.

Tabell for HD/AD og søskenkrav

Antall helsøsken Antall fri for HD Antall fri for AD
1 1 (100 %) 0 (0 %)
2 1 (50 %) 1 (50 %)
3 1 (33,3 %) 1 (33,3 %)
4 2 (50 %) 2 (50 %)
5 2 (40 %) 2 (40 %)
6 3 (50 %) 3 (50 %)
7 3 (42,8 %) 3 (42,8 %)
8 4 (50 %) 4 (50 %)
9 4 (44,4 %) 4 (44,4 %)
10 5 (50 %) 5 (50 %)
11 5 (45,5 %) 5 (45,5 %)
12 6 (50 %) 6 (50 %)
13 6 (46,2 %) 6 (46,2 %)
14 7 (50 %) 7 (50 %)
15 7 (46,7 %) 7 (46,7 %)
16 8 (50 %) 8 (50 %)
17 8 (47 %) 8 (47 %)
18 9 (50 %) 9 (50 %)
19 9 (47,4 %) 9 (47,4 %)

Tilbakevirkende kraft eller ei.
HAK bruker avlsretningslinjene som verktøy i sitt arbeid, og merker ganske ofte at forandringer kan skape rom for feil og ulike tolkninger. Vi ønsker derfor å presisere at HAK skal jobbe etter to hovedprinsipp:

 1. Når retningslinjene for avl nå ble endret, har det ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at det ikke får konsekvenser for hunder som tidligere er benyttet i avl, eller for hunder som oppfylte kravene men ikke var benyttet i avl enda.
 2. Når det innkommer nye opplysninger om en hund eller dets søsken/foreldre, kan dette derimot medføre at tidligere ”godkjente” avlshunder ikke lenger fyller kravene. Det kan for eksempel være når det blir født nye helsøsken fram til disse er røntgenfotografert, eller at det oppstår meningitt hos et avkom.

Utstillingskomiteen

NBSKs utstillingskomite har ansvaret for å administrere rasens deltakelse på nasjonale eksteriørutstillinger og klubbens egne spesialer. Det er hit utstillingsarrangører må søke om å ha berner sennenhund med på sine arrangementer. Utstillingskomiteen oppdaterer også lister over mestvinnende hannhund og tispe for voksne og veteraner. Se nedenfor.

Komiteen ledes av
Anette Søhagen
mobil: 91 77 61 01
E-post: [email protected]

Årsmøtevalgte medlemmer etter årsmøtet 2023:

 • Leder: Anette Søhagen
 • Medlem: Monika Skavås
 • Medlem: Bente Risto Holmen

Oversikt over NBSKs utstillinger i 2023 (og for tidligere år), trykk her.

NBSKs årsrapporter (utstillingsresultater, brukshundaktiviteter og priser)

Dommerliste og liste over alle utstillinger i 2020 (uavhengig av arrangør): Oversikt over dommere satt opp for vår rase på eksteriørutstillinger i 2020 (uansett arrangør), finner du enten ved å velge “Dommerliste” (til høyre på siden), eller ved å velge “Mestvinnende eksteriør 2020” og så gå helt nederst på siden.

Dommerkompendium: Det er laget et eget dokument som beskriver rasen. Dokumentet er ført i pennen av Maija Heinilä som har erfaring som mangeårig oppdretter og spesialdommer for berner sennenhund, og foredragsholder på kurs i regi av NKK. Dommerkompendiet ble godkjent av NBSK i 2011 og av NKKs Standardkomite i 2012. Vi håper at kompendiet vil bli til glede og nytte for dommere, dommerelever, for oppdrettere og alle andre som er interessert i rasen. Dokumentet finnes på norsk og på engelsk.

Helse- og avlskomiteen

Helse- og avlskomiteen i Norsk Berner Sennenhundklubb

Helse- og avlskomiteen (HAK) forvalter klubbens retningslinjer for avl og oppdaterer nødvendige oversikter over tilgjengelige valpekull, oppdretterlista og hannhundliste. HAK tilbyr også valpeformidling, og gir veiledning og råd i spørsmål om avl og oppdrett av berner sennenhund.

HAKs faste medlemmer valgt på Årsmøtet i 2023:
Ressurspersoner (oppnevnt av Styret):
 • Hannhundliste og Sunnhetsfondet: Sølvi M. Brudeseth
 • Sekretær og Sunnhetsfondet: Elisabeth Dizerens
 • NBSKs avl og oppdretterforum på FB: Stine Pedersen
 • Valpeformidling og omplassering: Trine-Lise Nystad
  [email protected]

Avlssaker skal sendes inn på eget skjema, andre henvendelser sendes via et av våre skjema eller til HAKs e-post: [email protected]

 

Informasjon HAKs arbeid.

 • HAKs oppgave er å gi medlemmene råd i avlssaker, bidra til økt kunnskap om avl, gi valpeformidling og overordnet bidra til å forbedre gjennomsnittet av rasen.
 • HAK anbefaler ikke kombinasjoner eller hannhunder. Oppdretter må fullt og helt selv velge hannhund til sin tispe.
 • HAK er behjelpelig med opplysninger om helse, levealder og gemytt basert på tilbakemeldinger fra eier, oppdretter, dogweb, helseundersøkelser og obduksjonsrapporter/journaler.
 • HAK gir tilbakemelding på om planlagt/utført paring fyller alle krav til avl iht. retningslinjene for avl. Denne tilbakemeldingen vil være gjeldende i 6 mnd.
 • HAK vil ha møter fortrinnsvis første onsdag i hver måned, eller i løpet av de to første ukene i
  hver måned. HAK har ikke møter i juli måned.
 • Alle henvendelser til HAK skal være skriftlig, avlssaker på skjema og andre henvendelser på e-post [email protected] innen den 20. i mnd. før møtet. Saker som kommer senere blir ikke behandlet før neste møte.
 • For å komme på valpeformidlingen skal det være sendt henvendelse angående planlagt/utført paring til HAK, og saken skal ha vært til behandling.
 • Alle som ønsker valpeformidling skal være medlemmer av NBSK
 • Kullene blir stående på valpelisten i åtte uker. Oppdrettere betaler kr 25,- pr. valp til kontonummer 1503.29.90689. Dere må selv gi beskjed om dere ønsker flere uker utover fast tid, samt gi tilbakemelding når kullet er solgt.
 • Om tispen går tom MÅ det gis beskjed, hvis ikke vil opplysninger om kullet bli stående i ca. åtte uker før de blir fjernet
 • Alle henvendelser angående valpeformidling skal være direkte til valpeformidler

Felles e-post: [email protected]

HAK – Sunnhetsfondet har dekaler tilsalgs

Sunnhetsfondet betaler ut mye i støtte hvert år og fondet vil bli mindre dersom vi ikke har inntekt og vi vil i den anledning oppfordre alle til å kjøpe våre nye dekaler som er tilsalgs for kr. 100,- pr stykk. Dere vil da få fine dekaler og støtter samtidig fondet. Dekalene bestilles via HAK, hak@berner-sennen-no, og betaling kan gjøres via vipps på nummer 133999 eller direkte til konto 1503.2990.689.

Husk å merke din betaling med antall dekaler og fullt navn og adresse Sunnhetsfondet setter stor pris på alle bidrag og dersom man ikke ønsker dekaler er det selvsagt fullt mulig å sette inn bidrag til oss via vipps eller konto.

Brukshundkomiteen

Berner sennenhunden som bruks- og arbeidshund

Brukshundkomiteen tar seg av spørsmål omkring brukshundarbeid relatert til berner sennenhund. Dette være seg konkurranser, kurs, seminarer og turer. Vi ønsker også å løfte fram rasens klassiske egenskaper som bruks- og arbeidshund gjennom aktiviteter og faglige innspill. Om sommeren arrangerer vi fellestur i fjellet, og/eller en ukes samling med turer, trening og hundefaglige foredrag. I 2017 lanserte vi også ferdighetsmerker for kløvhund i gull, sølv og bronse, og tilsvarende prøver er nå lansert i Sverige. Du kan også be om å bli innlemmet i Facebook-gruppa vår «Bernere i bruk»

Annonserte aktiviteter arrangert eller organisert av Brukshundkomiteen:

Brukshundkomiteen kan også gi råd og veiledning i spørsmål om regelverk og trening, samt innkjøp, tilpasning og bruk av utstyr som trekksele og kløv. Vi tar også gjerne imot forslag til aktiviteter og annet som du mener bør egne seg for berner sennenhunden som bruks- og arbeidshund.

Valgte og styreoppnevnte medlemmer etter årsmøtet 2023:

 • Leder: Jan Roar Sekkelsten, Førde
 • Medlem: Marianne Hatløy, Leksvik
 • Medlem: Monika Hansen, Ålfoten
 • Medlem: Eva Fosby Livgard, Oslo

Ellers søker vi å knytte til oss ressurspersoner i hver av NBSKs avdelinger, og lokale ildsjeler der det ikke er noen formell avdeling. Har du lyst til å bidra, så ta kontakt