Valgkomiteen

Disse sitter i valgkomiteen:

Leder: Stig (Atle) Pettersen, Lundmovn. 508, 7232 Lundamo
Medlem: Gro Solberg
Medlem: Hilde Holst Leknes
Medlem: Hilde Valestrand
Medlem: Bjørg Møller
Medlem: Kjersti Rosvoll

Dette gjør valgkomiteen:

Valgkomiteen har ansvaret for å finne kandidater til verv i NBSK.

Komiteen skal gjennom valgperioden holde seg orientert om klubbens virksomhet for senere å kunne vurdere kandidater til verv.

Valgkomiteen skal trekke både avdelinger, komiteer og styret inn i forberedelsene til valgarbeidet. Det skal oppfordres til en evaluering både i komiteene og hovedstyret for å vurdere behovet for utskiftinger.

Komiteen skal i sitt arbeid med å fremskaffe kandidater ha som hovedbegrunnelse kandidatens kvalifikasjoner – både faglige og menneskelige.

Det er fritt fram for alle medlemmer i NBSK å fremme forslag på kandidater, men disse skal være forspurt og sagt ja før forslaget fremmes skriftlig til valgkomiteens leder. Men det er selvfølgelig også fullt mulig å tipse valgkomiteen om mulige kandidater slik at vi kan jobbe videre med dette! Fristen for å fremme forslag er 31.desember hvert år.  Men valgkomiteen ønsker gjerne tips om kandidater på et så tidlig tidspunkt som mulig.