Valpeformidling

Denne listen viser planlagte og fødte kull som er oppdrettet i henhold til NBSK retningslinjer for avl og NKKs etiske retningslinjer.

NBSK ønsker at oppdrettere som står på NBSK sin oppdretterliste, også formidler sine kull via NBSK sin valpeformidling.

”Kullet” publiseres snarest etter paring har funnet sted, eller senest fire uker etter.

  • Kullene blir stående på valpelisten i åtte uker. Oppdrettere betaler kr 25,- pr. valp til kontonummer 1503.29.90689.
  • Dere må selv gi beskjed om dere ønsker flere uker utover fast tid, samt gi tilbakemelding når kullet er solgt.

NBSKs valpeformidler:
Trine Lise Nystad
Håkøyveien 328, 9105 Kvaløya
Tlf.: 992 31 646                                                                                                                                                   [email protected]

Valpeformidler svarer gjerne på spørsmål omkring kjøp og salg av berner sennenvalper.

Kjøp av valp er likevel en sak direkte mellom oppdretter og interesserte kjøpere.  Du må selv ta kontakt med en aktuell oppdretter for å komme til enighet om besøk og eventuelt kjøp. NBSK står bare for selve formidlingen av kontakt, og er ikke part i fordeling eller avtaleinngåelse. Vi anbefaler likevel bruk av standard kjøpskontrakt basert på NKKs mal.

Valpeliste

Oppdretter/e-postAdresseTelefonOppdretters nettside/
Kennelvavn
MorFarForventet. født
Ant. valper født dato
Klikk på navn for bildeKlikk på navn for bildeH=hann, T=tispe
Elin Normanseth og Torill BogstadIndustrivegen 3
2022 Gjerdrum
91307393Kennel LeearmandNon Deficere Av Lee Armand
NO37651/14
Agazzi Tuzzisønn
NO38806/17
Født 09/04-20
1 tispe
3 hanner
Alle valpene er solgt
Elin Normanseth og Torill BogstadIndustrivegen 3
2022 Gjerdrum
91307393Kennel LeearmandFunatic Here Comes The Sun
FI54345/13
Maroussia Welcome To The Jungle
SE47129/2017
Født 10/04-20
5 tisper
3 hanner
Alle valpene er solgt
Trine-Lise NystadHåkøyveien 328
9105 Kvaløya
Tromsø
99231646Kennel AuralisAuralis Tanja Milladatter
NO35851/18
Vinkizz Standard
FI42666/14
Født 30/04-20
2 tisper
4 hanner
Alle valpene er solgt
Bente Risto HolmenTyribakken 8,
2020 Skedsmokorset
46923844Kennel La Vida StarViva La Vida Av Hiselfoss
NO51888/16
Nøklebyåsens Kurt Russel
NO36153/17
Født
24/05-20
1 Hanne
Elin Normanseth og Torill BogstadIndustrivegen 3
2022 Gjerdrum
91307393Kennel LeearmandCarpe Diem Av Lee Armand
NO50848/14
Lord Rickon Av Lee Armand
NO35390/18
Forvemtet
30/05-20
Solveig AarboghØverbygdveien 1278, PB 75, 9335 Øverbygd4144 8848Kennel SolbergnesAthina Av Solbergnes
NO38662/16
Bamse
SE33113/2017
Forvemtet
uke 28