Valpeformidling

Denne listen viser planlagte og fødte kull som er oppdrettet i henhold til NBSK retningslinjer for avl og NKKs etiske retningslinjer.

NBSK ønsker at oppdrettere som står på NBSK sin oppdretterliste, også formidler sine kull via NBSK sin valpeformidling.

”Kullet” publiseres snarest etter paring har funnet sted, eller senest fire uker etter.

NBSKs valpeformidler:
Trine Lise Nystad
Håkøyveien 328, 9105 Kvaløya
Tlf.: 992 31 646                                                                                                                                                   [email protected]

Valpeformidler svarer gjerne på spørsmål omkring kjøp og salg av berner sennenvalper.

Kjøp av valp er likevel en sak direkte mellom oppdretter og interesserte kjøpere.  Du må selv ta kontakt med en aktuell oppdretter for å komme til enighet om besøk og eventuelt kjøp. NBSK står bare for selve formidlingen av kontakt, og er ikke part i fordeling eller avtaleinngåelse. Vi anbefaler likevel bruk av standard kjøpskontrakt basert på NKKs mal.

Valpeliste

Oppdretter/e-postAdresseTelefonOppdretters nettside/
Kennelvavn
MorFarForventet. født
Ant. valper født dato
Klikk på navn for bildeKlikk på navn for bildeH=hann, T=tispe
Elin Petrikke NormannsethGrevlingatien 21,
2022 Gjerdrum
LeeArmandNO37661/14
Non Deficere av LeeArmand
LOSH1132269
Micko Van`t Stokerybos
Født 21.01.2018
6 Tisper
1 Hanne
Trine-Lise NystadHåkøyveien 328
9105 Kvaløya
99231646Kennel AuralisNO32056/14
Auralis Milla Miranda
DCBS/BSZ 12355
Albert Von Der
Lövenzahnschmiede
Født 28.01.2018
3 Tisper
2 Hanne
Stine BøeSpitalsveien 96,
2338 Espa.
952 76 575Kennel LatrudaNO54726/14
Latrudas Glorified Money Drain
S34415/2008
Lovahagens Fahrenheit
Født 03.02.2018
2 Tisper
1 Hanne
Trine-Lise NystadHåkøyveien 328
9105 Kvaløya
99231646Kennel AuralisNO32098/15
Auralis Ona Olivia Dacotadatter
FI49444/12
Bruno Vom
Schuetteborn
Født 05.02.2018
2 Tisper
Anne Sofie BarstadRihåggåveien 11c
7355 Eggkleiva
97001257NO54155/12
Bernerlabben's Kosete Kasandra
NO41241/16
Cafridas Terrific Trønder Turbo
Født 28.01.2018
4 Tisper
Zandra VåreidLystadveien 14
2216 Roverud
48136643NO43271/11
Tricolor Thriumph's Peron Soda
LOSH1132269
Micko van'tStokerbos
Forventet 09.02.2018