Valpeformidling

Denne listen viser planlagte og fødte kull som er oppdrettet i henhold til NBSK retningslinjer for avl og NKKs etiske retningslinjer.

NBSK ønsker at oppdrettere som står på NBSK sin oppdretterliste, også formidler sine kull via NBSK sin valpeformidling.

”Kullet” publiseres snarest etter paring har funnet sted, eller senest fire uker etter.

  • Kullene blir stående på valpelisten i åtte uker. Oppdrettere betaler kr 25,- pr. valp til kontonummer 1503.29.90689.
  • Dere må selv gi beskjed om dere ønsker flere uker utover fast tid, samt gi tilbakemelding når kullet er solgt.

NBSKs valpeformidler:
Trine Lise Nystad
Håkøyveien 328, 9105 Kvaløya
Tlf.: 992 31 646                                                                                                                                          E-post: [email protected]

Valpeformidler svarer gjerne på spørsmål omkring kjøp og salg av berner sennenvalper.

Kjøp av valp er likevel en sak direkte mellom oppdretter og interesserte kjøpere.  Du må selv ta kontakt med en aktuell oppdretter for å komme til enighet om besøk og eventuelt kjøp. NBSK står bare for selve formidlingen av kontakt, og er ikke part i fordeling eller avtaleinngåelse. Vi anbefaler likevel bruk av standard kjøpskontrakt basert på NKKs mal.

Valpeliste

Oppdretter/e-postAdresseTelefonOppdretters nettside/
Kennelvavn
MorFarKullets innavlsgrad
6 generasjoner
Forventet. født
Ant. valper født dato
H=hann, T=tispe
Tove BårdsenEikelandsvegen 12
4707 Vennesla
94883066Eklövens Grammy Award
SE24314/2018
Eik Miloson Av Sennenlio
NO56872/13
0%Alle er solgt
Født 2/6
3 Tisper
1 Hanne
Mariell KristiansenHelsetvegen 108
2337 Tangen
95060938Hubba Bubba's Widda Wunderland
NO34237/20
Bernerutsikten's Timmy
NO49372/15
0%1 Hanne ledig
Født 9/6
5 Hanner
1 Tispe
Hilde Karin HarsvikSkorpaveien 4
6512 Kristiansund N
BernerøyaBernerøya's Divina D-Frøya
NO39664/20
Balticseabear Captain Happy
NO49073/19
0%Alle er reservert
Født 13/6
4 Hanner
8 Tisper
Stine Pedersen4333 Oltedal45420484OltelabbenCitahagen’s Miss Bea Dior NO40625/19Apoletano’s Spirit
NO38107/19
0,049%Født 11/07-22
4 Tisper
3 Hanner