Valpeformidling

Denne listen viser planlagte og fødte kull som er oppdrettet i henhold til NBSK retningslinjer for avl og NKKs etiske retningslinjer.

NBSK ønsker at oppdrettere som står på NBSK sin oppdretterliste, også formidler sine kull via NBSK sin valpeformidling.

”Kullet” publiseres snarest etter paring har funnet sted, eller senest fire uker etter.

  • Kullene blir stående på valpelisten i åtte uker. Oppdrettere betaler kr 25,- pr. valp til kontonummer 1503.29.90689.
  • Dere må selv gi beskjed om dere ønsker flere uker utover fast tid, samt gi tilbakemelding når kullet er solgt.

NBSKs valpeformidler:
Trine Lise Nystad
Håkøyveien 328, 9105 Kvaløya
Tlf.: 992 31 646                                                                                                                                          E-post: [email protected]

Valpeformidler svarer gjerne på spørsmål omkring kjøp og salg av berner sennenvalper.

Kjøp av valp er likevel en sak direkte mellom oppdretter og interesserte kjøpere.  Du må selv ta kontakt med en aktuell oppdretter for å komme til enighet om besøk og eventuelt kjøp. NBSK står bare for selve formidlingen av kontakt, og er ikke part i fordeling eller avtaleinngåelse. Vi anbefaler likevel bruk av standard kjøpskontrakt basert på NKKs mal.

Valpeliste

Oppdretter/e-postAdresseTelefonOppdretters nettside/
Kennelvavn
MorFarForventet. født
Ant. valper født dato
H=hann, T=tispe
Hilde Karin Harsvik og Christina Harsvikskorpaveien 4
6512 Kristiansund N
BernerøyaBernerøyas Baronessa B-VilmaLord Rickon Av LeeArmand
NO35390/18
Alle er solgt
Født 6/8
4 H
2 T
Hilde Karin Harsvik og Christina Harsvikskorpaveien 4
6512 Kristiansund N
BernerøyaBernerøyas Camille C-Millis
NO35298/19
Kasjmirtunets Blues For Birk Q
NO55776/18
Alle er solgt
Født
27/8-21
1 H
4 T
Stine BøeSpitalsveien 96, 2338 Espa952 76 575Kennel LatrudaLatrudas Haunting Heritage
NO36086/18
Goldbear's Adam Lambert
FI31972/15
Alle er reservert
Født17/10
3 T
1 H
Mai-linn jahren og Morten SmedegårdBjørgabaret 66, 5709 VossOsterfjordenZ'anna Zequita Av Hiselfoss
NO37594/19
Arctic Aroxantares Av Bernersvansen
NO43128/18
Alle valper reservert
Forventet
12/11-21