Still Going Strong

Still Going Strong

Har berneren din fylt åtte år, er den kandidat til å stå på denne listen.

Både vi i avlsrådet og medlemmene som får bladet vårt, setter stor pris på at det sendes inn bilder og noen ord om Still going strong-bernere. Det er godt å lese om de gamle, og det gir oss pågangsmot til å jobbe for å bedre levealderen på vår kjære rase. Så fortsett å send inn!

Gå til registreringsskjemaet for veteraner og gi oss om hundens navn, reg.nr., fødselsdato, mor og far. Denne listen er uavhengig av medlemskap, fordi vi ønsker å vise frem alle langtlevende bernere vi har i Norge selv om eier ikke er medlem av klubben.

Men, vi må også be om å få beskjed når hunder på lista ikke lenger er i live. Det finnes ingen ordninger hvor det blir registrert når hunder dør. Både vi og Avlsrådet ønsker å få beskjed. Du kan bruke skjema for registrering av helseopplysninger.

Utdrag av lista blir publisert i medlemsbladet Berner’n, fire ganger pr. år.

[03.08.2015] Oversikten over veteraner som vanligvis ligger på denne siden er midlertidig tatt ned for en nødvendig revisjon. Den vil komme opp igjen så fort vi har hatt en gjennomgang og sikret at hundene som står på den faktisk er still going strong.