Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) er sammensatt av styret, en representant fra de faste råd og komiteer, og en fra hver avdeling. SU kan utvides ved behov.
SU er et rådgivende organ for styret i saker som gjelder NBSKs organisatoriske og avlsrettede virksomhet. SU uttaler seg i saker som fremmes for årsmøtet. SU møtes minimum en gang per år.

SU møte nr. 1-2018, blir holdt 21. – 22. april. For info og saksdokumenter, klikk her

SU møte nr. 1-2017, ble holdt 4. – 5. februar. For info og referat, klikk her.

SU møte nr. 1-2016, ble holdt 6. – 7. februar. For mer info og referat, klikk her.

SU møte nr. 2-2015, ble holdt 24. – 25. oktober. For mer info og referat, klikk her.

SU møte nr. 1, 2015, ble holdt 7. – 8. februar. For mer info og referat, klikk her.

SU møte nr. 2, 2014, ble holdt 22. – 23. november. For referat, klikk her.