Brukshundkomiteen

Brukshundkomiteen i NBSK

Brukshundkomiteen tar seg av spørsmål omkring brukshundarbeid relatert til berner sennenhund. Dette være seg konkurranser, kurs, seminarer og turer. Hver sommer arrangerer vi kløvtur i fjellet, og/eller en ukes samling med turer, trening og hundefaglige foredrag. I 2017 lanserte vi også ferdighetsmerker for kløvhund i gull, sølv og bronse, og dette har blitt en hit også utenfor landets grenser. Du kan også be om å bli innlemmet i Facebook-gruppa vår «Bernere i bruk»

Annonserte aktiviteter fra brukshundkomiteen:

  • Kløvhundprøver, på bl.a pinsetreffet, Torpomoen, 20. og 21. mai 2018
  • Trekkhund, introduksjon og trening, Torpomoen, 20. – 21. mai 2018
  • Felles kløvtur på Hardangervidda, i uke 28, 9. til 15. juli 2018
  • Mulig brukshundsamling på Bølisetra, Venabygdsfjellet, primo august 2018

Komiteen ledes av:

Jan Roar Sekkelsten, Førde

Øvrige medlemmer:

  • Medlem: Mari-Ann Amundsen, Kongsberg
  • Medlem: Anne Martha Botten, Hamar
  • Medlem: Tom Stenberg, Hadeland
  • Varamedlem: Trond Henriksen, Bergen

Ellers søker vi å knytte til oss ressurspersoner i hver av NBSKs avdelinger, og lokale ildsjeler det det ikke er noen formell avdeling. Har du lyst til å bidra, så ta kontakt

Nytt fra brukshundkomiteen