NBSK avd. Oslo og omegn

Velkommen til Osloavdelingen. Avdelingen disponerer Norsk Folkehjelp sin hytte i  Østmark i Oslo. Like ved Ulsrudvannet. Vi har treff hver tirsdag i samsvar med skoleruta, annen hver uke i januar februar og mars.

 Følg med på vår kalender og Årshjulet.

Avdelingen disponerer flere vogner for trekk. Siste tirsdag i hver måned har vi enkel lydighets/vedlikeholdstrening. Agility-utstyr disponerer vi også.

Avdelingen arrangerer på høsten Bernerens Dag hvor vi presenterer Berneren som bruks og familiehund. Vi prøver å få til en fellestur en gang i måneden. På Luciadagen 13.12 samles vi ved Østbanen og går Luciatog opp Karl Johan.

Følg med i våre aktiviteter på NBSK  Årshjul, kalender og FB.

http://berner-sennen.no/wp-content/uploads/2021/02/4_aktiviteter_arshjul-nbsk-oslo-2021.pdf

Valper liker vi veldig godt å få besøk av, de er selvskrevne gjester til å komme inn på hytta.

NBSK Avd. Oslo & Omegn ønsker deg og Berneren din velkommen til avdelingen.

https://aro-profilering.no/

Turhund 2021

Organisasjonsnummer: 994 825 518

Siste nyheter fra NBSK avd. Oslo og omegn Gå til arkiv

Avd.Oslo & Omegn, magedreining

Vi har fått  spørsmål om hva en skal gjøre hvis hunden får magedreining. Vi er ikke spepialister eller lærde på dette feltet, men ved å søke det opp på nettet,fant jeg denne linken. https://evidensia.no/kjaeledyr-husdyr/magedreining/#symptomer-p%C3%A5-magedreining Her er iallefall mange  gode tips. Krysser fingrene for at dette ikke skjer med din hund .

Årsmøte avd Oslo & Omegn

Avdelingen avholdt digitalt årsmøte 09.02.2021. 17 stemmeberettige medlemmer deltok på årsmøte og medlemsmøte i etterkant. 2020 Årsberetning 2020 Årsmøtereferat 2020 Regnskap 2020 Revisjonsrapport underskrevet Referent Bjørg Møller

avd.Oslo & Omegn, årsmøte 9.februar

Hei alle sammen. NBSK avd. Oslo & Omegn sitt årsmøte er Tirsdag 9.februar kl.19.15 I år blir det ett digitalt møte pga Covid 19. Valg 2020,2021 innk. årsmøte 2020 1.Forslag til årsmøte 2021   Dere kan være med på møte ved å kopiere og lime  linken inn i deres nettleser. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY2YjUyZDYtMjNlNi00NTFmLTllYjktMjk2OTUxNmRkODA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22274aec90-0a4d-460a-a0d6-786869781b04%22%2c%22Oid%22%3a%225745648d-267f-4b01-806a-ecc8288ab85b%22%7d