Midler til Friluftslivets uke, søknadsfrist 21. august

I anledning Friluftslivets uke 3.-11. september 2022 utlyser Norsk Friluftsliv midler for å stimulere til åpne fellesarrangement. Midlene er gitt av Frivillighetens år 2022, og skal gå til åpne friluftsarrangementer og tiltak, som kan bidra til flere deltakere i friluftslivet. Lokale lag og foreninger som hører til Norsk Friluftsliv sine 18 medlemsorganisasjoner kan søke om […]

Bernere søkes til TV-produksjon!

NBSK har fått en henvendelse i forbindelse med at et TV-selskap ønsker å komme i kontakt med eiere av bernere som kan tenke seg å la disse være med i en innspilling av en TV-serie. De trenger 3 bernere. Dette gjelder innspilling av en TV-serie om tiden da Gro Harlem Brundtland kom til makten. En […]

Feil i Berner’n

Berner’n skal nå ha kommet ut i postkassene til alle våre medlemmer, inkludert redaktørens. Og det er selvfølgelig først da vi ser de største feilene som kom med i bladet. Dessverre er det oppgitt feil navn på forsidemodellene, og fotografen stemmer heller ikke. Korrekte opplysninger skal være fotograf Tone Alstad Pettersen, og hundenes navn er […]

Berner’n er nå i posten på vei til deg

Vi har i dag fått beskjed fra trykkeriet at Berner’n nr. 1-2022 er sendt i posten til alle i dag. Vi håper at du har oppdatert din postadresse i NKKs medlemsregister, da adressene som ligger der danner grunnlag for utsendelsen. Dette er første produksjon ved det nye trykkeriet vi har besluttet å benytte, og som […]