Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er sammensatt av styret, en representant fra de komiteer, og én fra hver avdeling med observatør. SU kan utvides ved behov.
SU er et rådgivende organ for styret i saker som gjelder NBSKs organisatoriske og avlsrettede virksomhet. SU uttaler seg i saker som fremmes for årsmøtet. SU møtes minimum en gang per år.

SU-møte nr. 1-2024 ble holdt 29. februar 2024. For mer info, klikk her

SU-møte nr. 2-2023 ble holdt 4. – 5. november 2023. For mer info, klikk her

SU-møte nr. 1-2023 ble holdt 2. mars 2023. For mer info, klikk her

SU-møte nr. 2-2022 ble holdt 5.-6. november 2022. For mer info, klikk her

SU-møte nr. 1-2022 ble holdt 12. februar 2022. For mer info og referat, klikk her

SU-møte nr. 2-2021 ble holdt 6. – 7. november 2021. For mer info og referat, klikk her.

SU-møte nr. 1-2021 ble holdt søndag 14. februar (digitalt møte). For mer info og referat, klikk her.

SU-møte nr. 1-2020, ble holdt søndag 16. februar. For info og referat, klikk her

SU-møte nr. 2-2019 ble holdt 23. – 24. november. For info og referat, klikk her.

SU-møte nr. 1-2019 ble holdt lørdag 23. mars. For info og referat, klikk her

SU-møte nr. 2-2018 ble holdt lørdag 20. oktober. For info og referat, klikk her.

SU møte nr. 1-2018 ble holdt 21. – 22. april. For info og referat, klikk her

SU møte nr. 1-2017 ble holdt 4. – 5. februar. For info og referat, klikk her.

SU møte nr. 1-2016 ble holdt 6. – 7. februar. For mer info og referat, klikk her.

SU møte nr. 2-2015 ble holdt 24. – 25. oktober. For mer info og referat, klikk her.

SU møte nr. 1-2015 ble holdt 7. – 8. februar. For mer info og referat, klikk her.

SU møte nr. 2-2014 ble holdt 22. – 23. november. For referat, klikk her.