Nytt styre og referat fra årsmøtet

Årsmøtet i NBSK avd. Asker & Bærum ble holdt 2.2.2022, Referatet fra årsmøtet finner du under “Årsmøtereferater” til høyre på avdelingens hjemmeside, eller bare velge denne linken årsmøtereferat 2022. Tore Wilhelmsen ble valgt inn som ny styrerepresentant. Tone Ramberg ønsket å tre ut av styret etter å ha sittet i styret helt siden 2013. Vi […]

Echo får Allsidighetsprisen for 2022

Årets Allsidighetspris går til NO34589/17 Apoletano’s Moldova, til daglig Echo,
 sammen med fører Magne Karstein Vik, Nordfold. Eier er Diana Amanda Olaisen. I løpet av nominasjonsperioden 2019 til 2021 har denne aktive ekvipasjen gjort seg bemerket  innenfor følgende områder: Har bestått ferskspor- og blodsporprøve Er aktiv ettersøkshund for to elgjaktlag i tillegg til førers eget […]

Årets første manusfrist

Fredag 11. februar er manusfrist for Berner’n nummer 1 2022 – så hiv deg rundt, og send inn et bidrag. Husk at den som sender inn det første bidraget som kan fylle (minst) en hel side, får en overraskelse i posten. Redaksjonskomiteen tar med glede imot alt av stoff, det være seg kun bilder, faglige […]

Saksdokumenter til SU 12.2.2022

Til orientering så ligger nå alle saksdokumenter til SU nr. 1-2022  på nettet. Vi gjør oppmerksom på at det har tilkommet en ny sak, nå angitt som sak 4 – Forslag om endring av instruks for SU. Sakslisten er endret tilsvarende. .