Retningslinjer for avl til revidering

NBSKs retningslinjer for avl skal i løpet av 2015 revideres, etter at det det siste halvannet året er jobbet med RAS (rasespesifikk avls-strategi) og helseundersøkelse for å få en oppdatert situasjonsrapport for rasens helse og levealder.

Saksgangen er planlagt slik:

Et utkast til nye retningslinjer for avl utarbeidet av avlsrådet og styret vil bli behandlet på vinterens samarbeidsutvalgsmøte. Utkastet finner du her.

Med utgangspunkt i innspill og tilbakemeldinger derfra, vil avlsrådet og styret utarbeide oppdatert utkast, som sendes direkte til klubbens oppdrettere og hannhundeiere vi har epostadressen til, samt at det gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmeside for våre medlemmer. Innspill adresseres skriftlig til styret ved sekretær innen 15. april.

Etter en siste gjennomarbeiding av retningslinjene for avl, presenteres et siste utkast under medlemsmøte på pinsetreffet på Torpomoen, som en siste sjanse for innspill før styret vedtar nye retningslinjer for avl.

Print Friendly, PDF & Email