Ferdighetsmerker for kløvhund

Bakgrunn

Tanken bak en kløvhundprøve er å inspirere og bevisstgjøre bernereiere om å la hundene få utfolde seg i en aktivitet rasen opprinnelig ble utviklet for. Samtidig ønsker vi å dokumentere dette for ettertiden slik at det kan komme i betraktning f.eks i forbindelse med Allsidighetsprisen. Hvis det også kan bidra til å gi disse egenskapene mer oppmerksomhet hos oppdrettere og valpekjøpere, tror vi at framtiden ser lys ut for kommende generasjoner arbeidsglade berner sennenhunder.

Ferdighetsmerkene i gull, sølv og bronseKløvhundmerket gradert i bronse, sølv og gull, og kan tas av registerte berner sennenhunder med eier(e) som er medlem av NBSK, NKK eller andre samarbeidende klubber på prøvetidspunktet. Merkene må tas i rekkefølge, og bare ett pr. arrangement. Bronse- og sølvmerket kan tas lokalt ved at avdelingene eller lokalkontakter med erfaring gjennomfører prøvene og rapporterer til Brukshundkomitèen. Gullmerket oppnås på en større samling, som på pinsetreffet, en brukshundhelg eller en fellestur i sommerhalvåret. Nærmere informasjon om dette blir gitt til avdelingene og på nettsiden til BK.

Kriterier
 • Bronsemerke: Hunden skal bære en kløv på 15% av kroppsvekta, og gjennomfører en dagtur på minst 10 km. Minstealder for bronseprøven er to år.
 • Sølvmerke: Hunden skal bære en kløv på 20% av kroppsvekta og gjennomføre en dagstur på minst 15 km. Minstealderen for sølvprøven er tre år.
 • Gullmerke: Hunden skal bære en kløv på 25% av kroppsvekt. Turen skal skal være på minst 30 km fordelt på to påfølgende dager. Minstealder for gullprøven er tre år ved start.

Dette vil si at en hund som veier 50 kilo skal bære hhv. 7,5 kg, 10 kg og 12,5 kg. Distansene og belastningen er vurdert av erfarne brukere av berner som kløvhund, veterinærer, fysioterapeuter og folk som kjenner rasens historie og utvikling i Norge. Kriteriene vil likevel bli fulgt opp fortløpende når vi får praktisk erfaring med nivå og gjennomføring av prøvene.

Forutsetninger
 • Merkene kan bare tas av registrerte berner sennenhunder.
 • Det er eiers og/eller hundefører som til enhver tid har ansvaret for hunden og at den stiller godt forberedt til prøven. De samme har også ansvaret for å avbryte hvis noe skulle tilstøte hunden underveis. Ved uenighet kan tur- og prøveleder om nødvendig be eksvipasjen om å avbryte. Prøveleders avgjørelse er endelig.
 • Det er viktig at hunden er godt kjent med og har trent med kløv før man gjennomfører prøven. Det må brukes en kløv som passer hunden og nødvendig belastning
 • HD- og AD-status må være kjent.
 • Hunden må være i god fysisk form, frisk og medisinfri. Se NKKs antidopingregelverk
 • Hundens vekt skal verifiseres maksimalt 10 dager før prøven. Kløven skal veies og kontrolleres før og etter prøveturen. *
 • Bronse- og sølvmerketurer arrangeres lokal i regi av avdelingene.
  Gullmerketurer arrangeres av brukshundkomitéen, avdeling, eller lokal kontakt etter avtale med komitèen.
 • Turene skal legges til allminnelig greit turterreng og gå på variert, mykt underlag som grusveier, skogsveier og stier, ikke på asfalt annet enn over korte distanser. Man bør også unngå svært bratte partier som krever klyving og klatring.
 • Det er ingen nedre temperaturgrense for kløvhundprøvene så lenge det blir tatt hensyn til helse og allminnelig dyrevelferd. Prøve blir ikke startet hvis den ikke kan gjennomføres i et tidsrom hvor varslet temperatur overstiger 22 grader. *
 • Distansen måles og logges med GPS, enten egne enheter eller programvare for mobiltelefon. Det må helst måles med to enheter, slik at ulikheter i registreringen jevnes ut.
 • Deltakerliste sammen med GPS-logg skal sendes Brukshundkomitèen som fører liste over hunder som har klart merket.

Spørsmål om kløvhundprøven og gjennomføringen av denne kan rettes til brukshundkomitèens leder.

*[Oppdatert 29.05.2019]

To dommerendringer i Letohallen

Vi har i siste øyeblikk fått en dommerendring bl.a for berner sennenhund i Letohallen lørdag. Liz Beth C. Liljequist har meldt avbud på grunn av sykdom. Hennes raser, inkl. berner sennenhun, dømmes av Leif Herman Wilberg som også går inn i hennes oppgaver forøvrig. Vi henviser til PM for hvilke raser som ellers blir berørt av dette.

På søndagens NDK-utstilling vil malteser vil bli bedømt av Rob Douma da Cindy Pettersson ikke er autorisert på rasen ennå.

Berner`n neste nummer, tema og viktig informasjon

Berner`n Nummer 2-2017

Frist for innsending av stoff til Berner`n er 15 Mai 2017.

Det vil bli liggende produksjonsplan som du ser under her med informasjon om frister og tema fremover, denne blir oppdatert jevnlig og om det skulle være endringer.  Send inn smått og stort til neste nummer, vi setter stor pris på alle bidrag vi får.

Dersom du har noen tanker om Berneren sin helse eller erfaringer som du selv eller andre har opplevd så send gjerne inn alt du kan rundt dette.

Vi setter denne gangen fokus på:

1.Hvilke sykdommer har vi på rasen vår pr i dag som vi føler er mest viktig å forbedre?

2.Hvordan håndterer vi valper i vekst, er det noe vi kan gjøre gjøre mindre/mer av her for at de skal vokse opp til å bli sunne og friske?

3.Hva gjør vi med hundene våre i en voksen alder og hva bør vi gjøre mindre/mer av her for at vi skal få ha våre kjære Bernere så lenge som mulig?

Vi trenger informasjon fra nettopp deg for å få laget en artikkel rundt dette.

Redaksjonen har fått tilbakemeldinger på at det har har blitt sendt ut e-post fra to forskjellige adresser, dere kan ha fått svar fra [email protected] og [email protected] (med og uten N)

Vi har nå fått rettet opp i feilen og beklager at det eventuelt kan være e-poster vi ikke har mottatt. Det er kun en e-post adresse som er riktig:

[email protected]

Marie

 Nummer   1-2017 2-2017 3-2017 4-2017
Frist for innsending av stoff: 01.02.17 15.05.17 15.08.17 01.11.17
TEMA FOR DE FORSKJELLIGE NUMMER Berneren sin helse og forebygging i oppvekst
Utsending: uke 11 uke 26/27 uke 39/40 uke 50/51
Skal være hos medlemmene senest: Medio Mars

Senest 1803

Først i juli Start oktober medio desember

uke 50/51

HAKs Oppdretterpris 2017

HAK minner om oppdretterprisen!

NBSKs årsmøte nærmer seg og da skal vi igjen dele ut Helse- og avlskomiteens oppdretterpris.

Har du oppdrettet et kull som per 1/1-16 fortsatt hadde minimum ett individ i live og der minst 50% av kullet ble 9 år eller mer, så send oss informasjon om dette.

HAK ønsker et kontinuerlig fokus på bernerns helse og levealder og vil på denne måten gi en påskjønnelse til oppdrettere av kull der de fleste har oppnådd en god alder. Rasens gjennomsnittlige levealder ligger på sju år utregnet fra NBSKs helseregister. Det er derfor kun oppdrettere som har lyktes ekstra godt på dette området som vil klare å kvalifisere seg for prisen.

HAKs oppdretterpris er derfor virkelig noe en oppdretter kan være stolt av. Det å avle hunder som kan være til glede for sine eiere i mange, mange år, få være friske og leve et langt hundeliv, må være det viktigste målet for enhver berneroppdretter.

Dersom du har oppdrettet et kull som fyller kravene til denne prisen, send inn navn og reg.nr på de hundene i kullet som oppnådde ni års alder eller mer til Trude: 

[email protected]

Vi i HAK håper å kunne dele ut denne hedersbevisningen til stadig flere oppdrettere hvert år.

I fjor var det tre oppdrettere og seks kull som ble tildelt HAKs oppdretterpris, hvor mange får vi gleden av å dele ut i år?

HAK v/Kjersti Olsen

Still going strong

Har berneren din fylt åtte år, er den kandidat til å stå på denne listen. Gå til registreringsskjemaet for veteraner og oppgi hundens navn, reg.nr. og fødselsdato. Det er også mange hunder som ikke bruker sitt stamtavle navn til daglig og vi vil gjerne ha hundens kallenavn så send gjerne dette med også. Denne listen er uavhengig av klubbmedlemskap, fordi vi ønsker å vise frem alle langtlevende bernere vi har i Norge.

Både vi i HAK og medlemmene som får bladet vårt, setter stor pris på at det sendes inn bilder og noen ord om Still going strong-bernere. Det er godt å lese om de gamle, og det gir oss pågangsmot til å jobbe for å bedre levealderen på vår kjære rase. Så fortsett å sende inn!

Det er svært viktig at du gir beskjed når en hund på lista ikke lenger er i live, slik at lista til en hver tid er så korrekt som mulig. Det finnes ingen ordning hvor det blir registrert når hunder dør eller blir avlivet hos veterinær. Både for at SGS-lista skal være troverdig og for det videre helsearbeidet med rasen, ber vi derfor innstendig om at du som eier eller oppdretter gir beskjed til Helse- og avlskomiteen (HAK) når hunden dør. Du kan bruke skjema for registrering av helseopplysninger for å melde fra når hunden dør. Alternativt sende en e-post eller ringe til den som er ansvarlig for SGS-lista og helseregisteret.

Når du sender inn informasjon om hundens levealder og dødsårsak blir dette lagt inn i NBSKs helseregister, og blir da et viktig bidrag i det videre arbeidet for å forbedre rasens helse. På forhånd takk!

Når din hund har fyllt 10 år, må du hvert kalenderår selv bekrefte til HAK at hunden fortsatt lever. Hvis HAK ikke får beskjed, tas hunden ut av lista. Vi minner derfor om at dersom du ønsker at din hund skal ligge på STILL GOING STRONG LISTA etter fylte 10 år må du selv melde fra om dette til ansvarlig for listen.

Lista blir publisert i medlemsbladet Berner’n, fire ganger pr. år.

 

 

Ansvarlig for Still Going Strong-lista og helseregisteret er:

Helse- og avlskomiteen [email protected] 

FødtReg.nrNavnMorFar
04.10.2009S62781/2009Bernerbrukts GastonBernerbrukets CatwalkNallemaja's Åliver
27.12.2009NO31849/10Cafridas Olympic Oda Odelsjente "Oda"Cafridas Galactic Gitte GiselleCafridas Kinetic Kentucky King
19.02.2010NO36903/10Vestafjell's Grizzly-bjørn "Grizzly"Even So OutstandingTiviniro's Marco Mc Magic
19.01.2011NO33968/11Storelabben's Aranel Melyanna Foove Van De SamaikaWarre Diesel V't Rijkenspark
01.03.2011NO39583/11Ave MariaNellyvill's Extreme Make OverVegamo's John Travolta
04.04.2011NO39361/11Cafridas Rhythmic Rock'n RollCafridas Frolic Friendly FannieBernerdalens Uno Amigo Bueno
04.04.2011NO39365/11Cafridas Rhythmic Rhapsody RomanceCafridas Frolic Friendly FannieBernerdalens Uno Amigo Bueno
02.09.2011NO53522/11Tiviniro's Red Rose For LoveTiviniro's PiplupNellyvill's Entertain You
15.12.2011NO31655/12Auralis Ilja Indiana DacotadatterHarley Heaven Av Lee ArmandAuralis Dacota Ronjadatter
15.12.2011NO31657/12Auralis Idena Bambina DacotadatterHarley Heaven Av Lee ArmandAuralis Dacota Ronjadatter
14.03.2012NO38339/12Nellyvill's Keep A Secret "Lumi"Kaizer Kompis Av HiselfossNellyvill's Bitter Sweet
14.03.2012NO39173/12Hubba Bubba's Peter Pan "Pan"Deutsche Zolist Av Lee ArmandHubba Bubba's Nokså Livlig
14.03.2012NO39175/12Hubba Bubba's Pernille Punsch "Arya"Deutsche Zolist Av Lee ArmandHubba Bubba's Nokså Livlig
14.03.2012NO39176/12Hubba Bubba's Pia Pjolter "Pia"Deutsche Zolist Av Lee ArmandHubba Bubba's Nokså Livlig
16.03.2012NO39092/12Auralis Jupiter CarmensonDoremis CanonAuralis Carmen Fabiadatter
16.03.2012NO39094/12Auralis Jippi CarmendatterDoremis CanonAuralis Carmen Fabiadatter
17.03.2012NO38816/12Bingo Av KamperhaugbamsenWerner Wix NemoQuartermills Felicia
17.03.2012NO38820/12Boss Av KamperhaugbamsenWerner Wix NemoQuartermills Felicia
30.03.2012NO40367/12AzitaSennendoa's DonnaYo-yo Bentley Av Hiselfoss
02.04.2012NO40401/12Bernerkjakjin's AMANDA WALNDoremis Watson BradDale Gudbrand's India Bala
10.04.2012NO41235/12Whitestripe's AronHvalbernerns Bernt DeemaximDakota Shining Av Milkcreek
20.04.2012NO41704/12Alperoses Darling CalistoAlperose AlbertaDale Gudbrand's Eldin Budi Unla
26.04.2012NO42904/12Lun Sininen Av Lee ArmandLun Kellerbier Av Lee ArmandFridkullas Triumph
27.05.2012NO44205/12AIVEMA's Canto CostelloDoremis Great GatzbyAivema's Aischa Antilia
27.05.2012NO44206/12AIVEMA's Charming Cosie CowellDoremis Great GatzbyAivema's Aischa Antilia
11.07.2012NO50518/12Citahagen's Frøya Von RieslingCitahagen's Enya EstésMaglód-falvi Castro
31.08.2012NO54155/12Bernerlabben's Kosete KassandraBernerlabben's Handmade HitraApoletano's Fayko
31.08.2012NO54156/12Bernerlabben's Kuleste KarolineBernerlabben's Handmade HitraApoletano's Fayko
25.09.2012NO54522/12Roabamsen's Luxus LunaRoabamsen's Hoshi HeraCafridas Kinetic Kentucky King
20.10.2012NO56898/12Bernerhuset's Dohasan CosmoBerntiers On DemandAlnöitens Monja Marisha
20.10.2012NO56902/12Bernerhuset's Dichali DjangoBerntiers On DemandAlnöitens Monja Marisha
20.10.2012NO56903/12Bernerhuset's Dyami TaiyoBerntiers On DemandAlnöitens Monja Marisha
20.10.2012NO56904/12Bernerhuset's Denali DemiBerntiers On DemandAlnöitens Monja Marisha
23.11.2012NO31448/13 NØKLEBYÅSEN's Dickie Dick DickensOdysseusNøklebyåsen's X'it
26.12.2012NO32864/13TIVINIRO's Something SpecialNøklebyåsen's ÅdneTiviniro's Piplup
11.01.2013NO33789/13Bernerhuset's Etenia EmblaBerntiers Simply The BestBernerhuset's Abeque Aqila
21.01.2013NO34896/13Nei Nei Nanuk Av HiselfossNøklebyåsen's ÅdneBedårende Bodil Av Hiselfoss
13.03.2013NO39322/13Hubba Bubba's RetroHubba Bubba's Olline OstepopSwissmade Qbik
14.03.2013MET779/13Öreghegyi-macko NestorHoomer-simpson Vom GränzwegÖreghgyi-macko Inzulin
11.04.2013NO42709/13Fanaberner'ns Freddie FirenzeFanaberner'ns Zavannah ZingaroFortuneia Orion Escobar
11.04.2013NO42710/13Fanaberner'ns Baron Berlin Fanaberner'ns Zavannah ZingaroFortuneia Orion Escobar
11.04.2013NO42712/13Fanaberner'ns Tundra TallinnFanaberner'ns Zavannah ZingaroFortuneia Orion Escobar
19.04.2013NO41541/13Storelabben's Dream Of A DreamStorelabben's A Dream Come TrueRoabamsen's Hugo Boss
22.04.2013PKRII-115176Zeus Z Deikowej DolinyImage Z Deikowej DolinyMichaudville Thruman
03.05.2013NO44422/13Me Conan Av Jadeland Kjæære Vene Av JadelandNøklebyåsen's Åzzie Odin
03.05.2013NO44425/13Martha I Farta av JadelandKjæære Vene Av JadelandNøklebyåsen's Åzzie Odin
09.05.2013NO44796/13Cindkira's EnyaCindkira's BaileysCitahagen's Nero Christmas Morning
09.05.2013NO44797/13Cindkira's EstelleCindkira's BaileysCitahagen's Nero Christmas Morning
22.05.2013NO44810/13Roabemsen's Madonna MirakelRoabamsen's Coco ChanellCafridas Rhythmic Rolls Royce
20.06.2013SE44360/2013Charlie's Berner Ta HiCharlie's Berner DrewWarden Azmeg
25.06.2013NO48528/13Chmolly Aidens Av KamperhaugbamsenQuartermills FeliciaSapphire´s Practical Magic
10.07.2013NO49840/13Vesla Av TriomarLunas Mira Av TriomarPrikken Av Triomar
13.08.2013NO52734/13Porsche Av Lee ArmandPoshy Flapping Av Lee ArmandBerntiers Bare Linus
20.09.2013LOSH1134585Maxima's Kingdom MarleyHigness Van't PachthofGeorgeous Mc Gregor vom Rummelsbach
14.10.2013FI54345/13Funatic Here Comes The SunFunatic MulberryBrilliant Oizzy Av Lee Armand
08.11.2013NO56869/13Rico Suave Av Sennenlio Egely's BjørkFanaberner'ns Milo Milano
08.11.2013NO56870/13Magnus Bjørkson av SennenlioEgely's BjørkFanaberner'ns Milo Milano
08.11.2013NO56871/13Linus Linde-man av SennenlioEgely's BjørkFanaberner'ns Milo Milano
08.11.2013NO56872/13Eik Miloson Av SennenlioEgely's BjørkFanaberner'ns Milo Milano
08.11.2013NO56874/13Freia Milodotter av SennenlioEgely's BjørkFanaberner'ns Milo Milano
08.11.2013NO56875/13Tinca Tornado av SennenlioEgely's BjørkFanaberner'ns Milo Milano
09.11.2013NO56798/13Barco av Doamis av DOAMIS Sennendoa's DonnaZolo Vom Oberholzer Forst
09.11.2013NO56800/13Baluba av Doamis av DOAMIS Sennendoa's DonnaZolo Vom Oberholzer Forst
09.11.2013NO56801/13Blaise av Doamis av DOAMISSennendoa's DonnaZolo Vom Oberholzer Forst
09.11.2013NO56802/13Basileia av Doamis av DOAMISSennendoa's DonnaZolo Vom Oberholzer Forst
11.11.2013NO57024/13Quartermills Little Drummer BoyBernerdalens Isla BonitaMaglod-falvi Black Jack
17.12.2013NO32054/14Auralis Mambo Nr 5Auralis Ella Elvira FrøyadatterEkespångs Ville Virus
19.12.2013NO31164/14Courtneys SnowengeFrøyaMaglód-falvi Castro
02.01.2014NO30688/14Tornevika's A Big SurpriseCafridas Kinetic Keystone KoziePerfect Zander Queen Elsa
18.01.2014SE16432/2014Berntiers Heart Of GoldBerntiers Rock MeBerntiers Simply The Best
24.01.2014NO33682/14Bernerutsikten's CrispoBernerutsikten's Olivia Koukla MouHubba Bubba's Oluf Olifant
03.03.2014NO37651/14Non Deficere av Lee ArmandKera Kerava Av Lee ArmandJerobas Van 't Stokerybos
13.03.2014NO38082/14Hubba Bubba's Santos Salt O'motaleHubba Bubba's Nokså LivligTamika's Barabbas
13.03.2014NO38083/14Hubba Bubba's Sukkersøte SveaHubba Bubba's Nokså LivligTamika's Barabbas
04.04.2014NO40611/14Nøklebyåsen's Estella WarrenKronblommas KleopatraNøklebyåsen's Dexter
17.04.2014LOSH1143107Nemesis Vom GipfelfeuerIna Vom GipfelfeuerBerningtons Widunder
27.04.2014NO41703/14Auralis Nanna Bergliot DacotadatterAuralis Dacota RonjadatterEkespångs Winter Foppa

Invitasjon til oppdrettermøte 3. september

Helse- og avlskomiteen inviterer til åpent møte i forbindelse med Buskerudutstillingen lørdag 3. september.

Sted: Kantina på Rosthaug videregående skole, Åmot
Tid: Ca. Kl. 15.00 (rett etter utstillingen er ferdig).

Første delen av møtet vil vi gå igjennom resultatet fra helseundersøkelsen og helseregisteret med noen statistikker og oversikter.

Deretter ønsker vi en åpen diskusjon der vi tar utgangspunkt i følgende temaer:

Hvilken berner vil vi ha om 10 år?

 • kortsiktige mål
 • langsiktige mål

Hvilke tiltak må vi gjøre for å nå dit?

Hvilke redskap har vi for å kunne forbedre rasens utvikling?

 • Avlsretningslinjene?
 • Seleksjon?
 • Tester?
 • Genetisk variasjon?

Vel møtt!

Allsidighetsprisen 2015

Det sies at etter den tredje gangen, så har det blitt en tradisjon. I så måte håper vi at Allsidighetsprisen vil være godt etablert som en ny NBSK-tradisjon, når vi nå for tredje gang utlyser nominasjoner for prisen.

Også i år er det gjort noen justeringer og tilføyelser i tildelingskriteriene, basert på de erfaringer som er gjort etter to år med Allsidighetsprisen.

Nytt av året, er at prisen ikke lenger kun er forbeholdt en hund, med sin fører/eier. Det er nå også mulig å nominere miljø/avdelinger for sitt arbeid for å synliggjøre og demonstrere rasens anvendelighet og allsidighet. Det er derimot krav til at en slik enhet kan vise til virksomhet over minst fem år, mens det for en hund er de to siste årene som teller.

Synliggjøring

Allsidighetsprisen skal ikke nødvendigvis gå til den ekvipasjen som konkurrerer mest og oppnår høyest poengsummer – til det har vi allerede kåring av mestvinnende i lydighet og agility. Det er mye en kan gjøre med sin berner sennenhund, og denne prisen skal berømme og takke noen av de som benytter seg av rasens allsidighet som potet. Et viktig kriterium for tildeling av prisen er også synliggjøring av rasens allsidighet. Det er derfor krav til at prisvinneren har vært aktiv i det offentlige rom, på et eller annet vis. Vi vet det er mange som er flinke til å bruke sine bernere både til kløv og trekk, men prisen skal gå til en ekvipasje som promoterer rasen utover mosjonering til fjells og til vanns.

Medlemmer, oppdrettere, avdelinger, komiteer og andre oppfordres til å nominere kandidater blant landets allsidige bernere og deres eiere. Prisvinneren vil bli endelig kåret av en komité bestående av tre personer, inkludert en representant for styret. Denne komiteen kan også nominere kandidater.

Kriterier

Det er mange veier til Rom, og det er mange aktiviteter en berner kan brukes til – trolig flere enn vi kan se for oss, og det er derfor ikke spesifisert konkrete aktiviteter i regelverket, men vi nevner som eksempler redningshund, bruks, besøkshund, trekk, kløv, feltsøk, spor, lydighet, agility – både som konkurranse og som generell aktivisering. Men konkurranseresultat er ikke en forutsetning for å vinne prisen. Berneren/miljøet som nomineres må ha utmerket seg i minst tre ulike disipliner. Utstilling kan være en av disse tre.

Fordi konkurranseaspektet er minimert i reviderte kriterier for Allsidighetsprisen, er det satt krav til annen dokumentasjon enn kritikkskjema fra stevne/utstilling/prøve. Komiteen ønsker ikke å definere og begrense potensiell gyldig dokumentasjon, så lenge den er etterprøvbar. Eksempler utover kritikkskjemaer er bekreftelse på deltagelse i trening fra instruktør, bekreftelse på besøk fra ansvarlig person på institusjon, bekreftelse på deltagelse fra ansvarlig person, også videre.

Fordi vi ønsker at de nominerte skal være aktive bernere, holder det ikke med godkjennelse – for eksempel autorisasjon som besøkshund, men ekvipasjen må også være aktiv i tjeneste.

Kriterier for Allsidighetsprisen:
 1. Allsidighetsprisen tilfaller en berner sennenhund som er aktiv innenfor minst tre ulike sjangre, det være seg konkurranseaktivitet, formalisert tjenestegjøring, eller jevnlige treningssituasjoner.
 2. Alternativt tilfaller Allsidighetsprisen et miljø/avdeling innenfor NBSK som de fem siste årene har nedlagt beundringsverdig innsats utover det forventede for å synliggjøre rasens allsidighet.
 3. Allsidighetsprisen kan kun vinnes én gang av en og samme berner sennenhund, men en person kan vinne prisen med flere forskjellige hunder.
 4. Aktivitetsperioden er fra 1. januar foregående år fram til 31. oktober inneværende år.
 5. Komiteen kan selv oppnevne kandidater til Allsidighetsprisen.
 6. Prisen deles ut på årsmøtet.

Det er viktig å sende inn mest mulig dokumentasjon på de aktivitetene berneren har vært med på, og vi oppfordrer avdelinger og oppdrettere til å spre ordet om prisen, slik at ikke gode kandidater oversees. De avdelinger som avholder aktiviteter hvor deltagerne er aktuelle kandidater for Allsidighetsprisen, bes særskilt om å sørge for at disse blir nominert.

Fordi prisen skal deles ut på årsmøtet, må nominasjoner sendes inn til brukshundkomiteen på [email protected] innen 1. april.

Styrepresentasjon

Frode Holland, Leder

Jeg er 59 år, opprinnelig fra Gjøvik, men bosatt ved Bindingsvannet på Siggerud i Ski kommune. Jeg er gift med sykepleier Anne, til sammen har vi 5 barn og 3 barnebarn. Ansatt som kjøkkensjef ved Diakonhjemmet Sykehus. Jeg har vært medlem i NBSK avd Oslo og omegn fra 2008, men ble ikke aktiv medlem i klubben før 2013. Jeg er leder av avdelingen og er nå inne i min 3 periode i avdelingens styre.

Jeg trives godt i bernermiljøet. Etter min mening er miljøet preget av folkelighet, av godt humør, raushet, turglede og en ektefølt og nærmest altoppslukende omsorg for våre kjære bernere.

Vår bernerhistorie omfatter til nå 4 hunder: Elenis Bajaz (født 6.3.2008), døde tidlig høst 2018. Aron Wilmasson (9.2 2010), omplassert til oss i 2012, døde våren 2018. Baghera av Krishammer (25.8.2012), omplassert til oss i 2018, døde mai 2019. Bernerutsiktens Pia Eliza (3.4. 2012), omplassert til oss i 2016.

Vårt hundehold er basert på at hunden er familiemedlem og turkamerat.  Vi har kun hatt en hund fra han var valp, og han var med oss til han var vel 10 år. Vi har plass og hjerterom, og  synes også at det er svært givende og utviklende, å kunne ta i mot omplasseringshunder. Utfordringene har vært der, men det er fantastisk morsomt og rørende å se en «ny» hund finne seg til rette i et nytt hjem.

Dagfrid Hokstad, Nestleder

Dagdrid Hokstad

<Tekst kommer>

Solveig Aarbogh, Sekretær

<Tekst og bilde kommer>

 

Steinar Granlund, Kasserer

Steinar Granlund. Er 67 år. Pensjonert regnskapsfører. Fikk min første Berner i 1993.  Vært med i avd, Oslo siden da. Medlem i avd. styret og leder en del år. Var med på å starte effektkomiteen  og var leder av den en del år.  Var i hovedstyret en del perioder. Først som vara, senere medlem og til slutt fungerende sekretær. Har vært plassjef i UK og revisor i klubben. Så en litt variert bakgrunn i bernermiljøet. P.r.  i dag har jeg to bernere på 9,5 år.

Hans Reidar Berge, Styremedlem

Hans Reidar Berge
Hans Reidar Berge

<Tekst kommer>

Turid Wettre, 1. varamedlem

Mitt navn er Turid Wettre, og jeg er født i 1963.  Bor på Ridabu, litt utenfor Hamar. Tilhører dermed NBSK avd. Hedmark. Arbeider som rådgiver i personal- og organisasjonsavdelingen i Hedmark fylkeskommune, samt at jeg er støttekontakt til en voksen person.

Har vokst opp med hund, og har også hatt hund i det meste av mitt voksne liv. Min første berner kom fra Jojan’s kennel i Nybygda i 1994, og etter det har det blitt flere. Hundeholdet har som regel vært 2-3 hunder om gangen. Har no to bernerfrøkner på 5 år som heter Mie Snuttgurka og Everlasting Love. De er bernere nr 5 og 6 i rekken hos meg. Jeg har også i denne perioden hatt 5 kull under navnet Logresnellas kennel.

Det jeg liker så godt hos denne rasen er allsidigheten, og selvfølgelig….. all kos og trivsel de bringer med seg. Både når man dukker ned i den gode pelsen for å få litt «sjelefred», og det sosiale med andre bernervenner på to- og fire.

Vi er ikke de som ses oftest i utstillingsringen pelsdottene og jeg, men vi er innom ringen av og til. Vi bruker mye av fritiden sammen ute i skog og mark, og gjerne med sekk på ryggen alle tre. Det er den beste måten og lade opp batteriene etter ei hektisk arbeidsuke. Vi «leker» litt med agility, rallylydighet/rallymix, blodspor, trekk osv. for oss selv, og med venner uten at vi konkurrerer i noen av disse grenene.  Det er mest for at hundene skal få en variert hverdag, og at vi gjør noe sammen.

Jeg er ikke helt ukjent med organisasjonsarbeid innen hundemiljøet da jeg i de fleste av årene som bernereier har sittet i avdelingens styre. Har også en periode som styremedlem i klubben for en del år tilbake.

Alf Gunnar Sandvik, 2. Varamedlem

Jeg heter Alf Gunnar Sandvik og er 58 år. Gift med Marianne og har 2 voksne barn. Vi bor i Heggedal. Vi har 2 hunder, Vicky (se bildet) og Ellie. Vår yngste sønn har også Berner (søsteren til Vicky). Har hatt berner i 33 år, til sammen har vi hatt 7 hunder i disse årene. Vi har hatt valpekull 2 ganger. Har vært medlem i Osloavdelingen fra vi fikk vår første hund i 1988. Deltar også ofte på aktiviteter i Avd. Asker og Bærum. Har vært leder i Oslo-avdelingen i 5 år. De siste årene har jeg bidratt med lydighetstrening i avdelingen. Mitt hjerte for hund ligger på brukssiden, og jeg driver med lydighet og rallylydighet. Har sammen med Vicky kommet til kl2 i lydighet og har opprykk til Elite i rallylydighet. Hos oss er hundehold et familieprosjekt. Marianne har stilt velvillig opp for avd Asker og Bærum med aktiviteter i rally, og jeg er hennes håndlanger der.

Styrepresentasjon

 

Portrett Styremedlem Jon Jerre Jon Jerre, Leder

Hund: Rufus (2020)

Jeg har hatt bernere og vært medlem i NBSK siden 2001. Jeg har hatt hund i nesten hele mitt liv (fra jeg var 6 år), først Airedale Terrier, så tre runder Golden Retriever før vi i 2001 fikk vår første berner. Deretter har det gått slag i slag med bernere. Vår første berner het Ronja. Hun ble nesten ni år. Deretter hadde vi to bernere – Topsy (2010-2020) og Bob Marley (2012-2019). I oktober 2020 fikk vi vår fjerde berner – Rufus. Jeg satt i styret i avd. Asker & Bærum i perioden 2005 – 2014, hvorav de siste 6 år som leder. Deretter satt jeg i styret i NBSK sentralt (2015-2020). Jeg er fortsatt aktiv i NBSK sentralt ved å være såkalt ressursperson for styret (bidrar med praktiske og tekniske problemstillinger). Jeg kom tilbake i styret i Asker & Bærum i 2020.

trulsfagerberg Truls Fagerberg, Nestleder, ansvarlig for klappehund

Hunder: Maja (2012) og Frida (2015)

Jeg har vært aktivt med siden oppstarten i 1998, sammen med Trine, og vi har totalt hatt 7 Bernere, den første kom i hus i1985. Nå er det Maja (født i 2012) og Frida (født i 2015) som deler sofaen med mor og far. Dette er min første periode i styret, men jeg vært redaktør/teknisk ansvarlig for Berner-Nytt i bortimot 15 år. Jeg har i perioder også hatt ansvaret for avdelingens og hovedklubbens nettsider. Heldigvis er det flere som bidrar med tekst og bilder slik at vi har et fint avdelingsblad. Maja er besøkshund og det er en aktivitet vi trives veldig godt med. Vi har også vært aktive med trekk med flere av hundene og planen er at Frida skal få prøve seg til høsten. Vi trives veldig godt i avdelingen med mange hyggelig folk og koselige aktiviteter. Tur i skog og mark er fint og da følger vi ofte denne regelen: «Det er ikke lengden på turen som er viktig men hvor lenge vi er ute

Nina Eskedal (Asker Bærum) Nina Eskedal, styremedlem, ansvarlig for Spond

Hund: Windy (2017)

Jeg har ønsket meg hund siden jeg var barn, men min mor sa alltid at det kunne jeg skaffe meg når jeg ble voksen. Som sagt så gjort. Og i 2002 fikk jeg min første Berner, Zita, en meget bestemt, klok og fantastisk hund. Dessverre ble hun bare 7 år, da hun plutselig fikk kreft i beinet. Heldigvis hadde jeg en berner til på det tidspunktet, Fame, født 2004. Hun var helt motsatt av Zita, Veterinæren sa at Zita så intelligent ut, mens Fame så dum og deilig ut 🙂 Det stemte 🙂 Fame var jeg så heldig å ha i nesten 12 år. Deretter gikk det et år uten hund, før savnet ble for stort. Og inn kom virvelvinden vår «Uværet Windy». Hun har roet seg nå, blitt 4,5 år og er ganske sær og veldig mammadalt….. Felles for meg og hunden(e) mine er at vi elsker å gå turer i skog og mark, men er også med på klubbens arrangement når vi har agility, rallylydighet og andre artige aktiviteter. Windy og jeg bor i Vollen i Asker sammen med Christer og Fredrik. 

Jeg kom inn i styret i desember 2018 og er hovedansvarlig for «Spond».

Tore Wilhelmsen, styremedlem, ansvarlig for trekk og utstyr

Hund: Fjale (2012) og Quark (2016).

Fjale og Quark er far og sønn, jeg er så heldig og bor sammen med dem og Tone. Når Tone og jeg ble voksne fikk vi begge lyst på å få en hund i huset og raskt fant vi fram til at Berner Sennen var den perfekte hunden for oss. VI fikk vår første Berner i 2001 Kazimir, han var en herlig kar som vokste opp i Oslos bykjerne med Sofienbergparken som nærmeste nabo og han var en ekspert på å finne kebab rester i busker og kratt. I 2003 flyttet vi aller 3 til Rykkinn, Kazimir ble 10 år.
I 2012 fikk vi Fjale, en høyreist stor og rolig kar, og med Fjale begynte vi å engasjere oss i NBSK Asker og Bærum. Vi begynte med trekk, noe Fjale likte godt og vi ble trekkansvarlige i klubben. I 2017 var Fjale på frierferd og fikk 6 fine valper sammen med Chimera, deriblant Quark som ble med pappa Fjale hjem etter 8 uker hos mor. Nå er Fjale pensjonert fra trekkgruppa, men Quark fører trekktradisjonen videre og er en aktiv kar.
Jeg ble valgt inn i styret 2022

Rune Hval
Rune Hval
Rune Hval, styremedlem, Kasserer

Hund: Wilma (2021)

Bor sammen med Anne. Vi har hatt hunder nesten hele våre voksne liv, golden retrievere og bernere. Wilma er vår andre, og desidert mest viltre, berner. Gleder meg til hun kan begynne å trekke

Har sittet i styret siden 2018.

Nicolai Brechan (Asker Bærum) Nicolai Brechan, varamedlem

Hund: Hero

Mitt navn er Nicolai Brechan. Alder: 54 år, utdannet som bygningsingeniør og er daglig leder for Gulv og Takteknikk AS, spesialfirma innen idrettsgulv. Jeg er gift med Nina og vi har Carl August (22) sammen. Vi bor inntil markagrensen litt vestenfor Sognsvann, Oslo. Hver dag har vi gleden av flotte turer med vår 4 år gamle Berner Sennenhund: Hero, fra Triomar Kennel, Klavestadhaugen, Østfold.
Vi er alle glade i friluftsliv sommer som vinter, og Hero som er glad i å kjøre bil er alltid med. Om sommeren er han glad i en svømmetur og sover gjerne ute om natten.
Jeg er oppvokst med hund og gleder meg til å kunne bidra som kasserer for klubben til denne fantastisk familiekjære rasen.

Jeg har vært i styret fra desember 2018.

 

Oppfordring til hannhundeiere

Vi oppdaterer/fornyer nå hannhundlista på NBSKs hjemmeside gradvis. Vi ber derfor alle som har hannhunder på NBSKs avlshannliste om å sende oss bilder, et stående tatt fra siden og et forfra. Vi har lagret mange bilder, men en del begynner jo å bli gamle, det kan derfor være greit med en liten oppdatering.

De hannhundene vi ikke mottar nye bilder på, bruker vi gamle bilder så fremt vi har 🙂

Vi vil samtidig oppfordre hannhundeiere og oppdrettere at de selv gjerne kan sende inn egenerklæringsskjema og helseskjema på hanner de vet oppfyller NBSKs retningslinjer for avl. Skjemaene finner dere her.

Avlsrådet sender jevnlig ut sms og mailer til eiere av hannhunder som fyller kravene til avl, men det er dessverre ikke så mange svar å få. Vi håper derfor at alle oppdrettere kan være pådrivere, slik at vi kan få flere hanner på NBSKs avlshannliste.

Å få flere hunder i avl og dermed en større genetisk variasjon er svært viktig som en del av helsearbeidet i rasen, vi hadde derfor satt stor pris på hjelp fra dere med dette!

Hilsen Avlsrådet