The World of Bernese Mountain Dogs

Boka for alle bernerentusiaster

Til vinteren lanseres for andre gang en internasjonal årbok for berner sennenhund, og det er nå mulig å forhåndsbestille denne gjennom NBSK.

Bokprosjektet har den Engelske oppdretteren Helen Davenport-Willis som rase-redaktør, og det er et forlag i Nederland kjent for slike årbøker som gjør det tekniske arbeid

Boka rommer årene 2014, 2015 og 2016, med presentasjon av suksessrike bernere fra flest mulig land i og utenfor Europa. Dette er ei bok som må stå i bokhylla for den som vil holde seg oppdatert på hva som finnes utenfor landets grenser i disse årene, og det er ei bok som må stå i bokhylla for de som er interessert i rasens historie og vil sikre seg denne dokumentasjonen for ettertiden. Norge vil selvfølgelig også være representert.

Det er allerede foretatt en utvelgelse av nærmere 40 norskeide berner sennenhunder som får representere Norge fra denne tiårsperioden, på bakgrunn av deres utstillingsresultat og plassering på mestvinnendelistene. Eierne av disse har blitt kontaktet.

Vi har prøvd så godt vi kunne og få tak i absolutt alle vi vet om, men skulle det være hunder som ikke er tatt med er årsaken at der har vi ikke har fått tilsendt tilstrekkelig gode nok bilder eller det har aldri blitt sendt inn til oss.

Tusen takk til alle dere som sendte inn bilder etter vi kontaktet dere og alle dere som var med og bidro til å få artikkelen og samlet stoffet fort.

Forhåndsbestill nå

Tekst: Det er mulig å forhåndsbestille denne boka, som en forsinket julegave til deg selv. Tidlig avgjørelse belønnes med billigere bok, og du får over 300 sider med fargebilder, stamtavler, historie, intervju, helse og nasjonale presentasjoner til kun 49,50 Euro (cirka 400 kroner). Etter publisering, blir pris for boka 62,50 Euro (cirka 500 kroner). Porto kommer i tillegg. Forhåndsbestilling skjer til Norges kontaktperson, Marie Reime Røthe, på [email protected]

 

For de som ønsker å annonsere i boka, må de hive seg rundt før manusfristen løper fra oss. For spørsmål eller annonsebestilling, kontakt Norges kontaktperson øyeblikkelig

Det er fire valgmuligheter for annonseutseende:

Helside i farger – 295 Euro.

Halvside i farger – 200 Euro.

Helside i sort/hvitt – 250 Euro.

Halvside i sort/hvitt – 150 Euro.

 

Boka for alle berner entusiaster FLYER

Ferdighetsmerker for kløvhund

Bakgrunn

Tanken bak en kløvhundprøve er å inspirere og bevisstgjøre bernereiere om å la hundene få utfolde seg i en aktivitet rasen opprinnelig ble utviklet for. Samtidig ønsker vi å dokumentere dette for ettertiden slik at det kan komme i betraktning f.eks i forbindelse med Allsidighetsprisen. Hvis det også kan bidra til å gi disse egenskapene mer oppmerksomhet hos oppdrettere og valpekjøpere, tror vi at framtiden ser lys ut for kommende generasjoner arbeidsglade berner sennenhunder.

Ferdighetsmerkene i gull, sølv og bronseKløvhundmerket gradert i bronse, sølv og gull, og kan tas av registerte berner sennenhunder med eier(e) som er medlem av NBSK, NKK eller andre samarbeidende klubber på prøvetidspunktet. Merkene må tas i rekkefølge, og bare ett pr. arrangement. Bronse- og sølvmerket kan tas lokalt ved at avdelingene eller lokalkontakter med erfaring gjennomfører prøvene og rapporterer til Brukshundkomitèen. Gullmerket oppnås på en større samling, som på pinsetreffet, en brukshundhelg eller en fellestur i sommerhalvåret. Nærmere informasjon om dette blir gitt til avdelingene og på nettsiden til BK.

Kriterier
 • Bronsemerke: Hunden skal bære en kløv på 15% av kroppsvekta, og gjennomfører en dagtur på minst 10 km. Minstealder for bronseprøven er to år.
 • Sølvmerke: Hunden skal bære en kløv på 20% av kroppsvekta og gjennomføre en dagstur på minst 15 km. Minstealderen for sølvprøven er tre år.
 • Gullmerke: Hunden skal bære en kløv på 25% av kroppsvekt. Turen skal skal være på minst 30 km fordelt på to påfølgende dager. Minstealder for gullprøven er tre år ved start.

Dette vil si at en hund som veier 50 kilo skal bære hhv. 7,5 kg, 10 kg og 12,5 kg. Distansene og belastningen er vurdert av erfarne brukere av berner som kløvhund, veterinærer, fysioterapeuter og folk som kjenner rasens historie og utvikling i Norge. Kriteriene vil likevel bli fulgt opp fortløpende når vi får praktisk erfaring med nivå og gjennomføring av prøvene.

Forutsetninger
 • Merkene kan bare tas av registrerte berner sennenhunder.
 • Det er eiers og/eller hundefører som til enhver tid har ansvaret for hunden og at den stiller godt forberedt til prøven. De samme har også ansvaret for å avbryte hvis noe skulle tilstøte hunden underveis. Ved uenighet kan tur- og prøveleder om nødvendig be eksvipasjen om å avbryte. Prøveleders avgjørelse er endelig.
 • Det er viktig at hunden er godt kjent med og har trent med kløv før man gjennomfører prøven. Det må brukes en kløv som passer hunden og nødvendig belastning
 • HD- og AD-status må være kjent.
 • Hunden må være i god fysisk form, frisk og medisinfri. Se NKKs antidopingregelverk
 • Hundens vekt skal verifiseres maksimalt 10 dager før prøven. Kløven skal veies og kontrolleres før og etter prøveturen. *
 • Bronse- og sølvmerketurer arrangeres lokal i regi av avdelingene.
  Gullmerketurer arrangeres av brukshundkomitéen, avdeling, eller lokal kontakt etter avtale med komitèen.
 • Turene skal legges til allminnelig greit turterreng og gå på variert, mykt underlag som grusveier, skogsveier og stier, ikke på asfalt annet enn over korte distanser. Man bør også unngå svært bratte partier som krever klyving og klatring.
 • Det er ingen nedre temperaturgrense for kløvhundprøvene så lenge det blir tatt hensyn til helse og allminnelig dyrevelferd. Prøve blir ikke startet hvis den ikke kan gjennomføres i et tidsrom hvor varslet temperatur overstiger 22 grader. *
 • Distansen måles og logges med GPS, enten egne enheter eller programvare for mobiltelefon. Det må helst måles med to enheter, slik at ulikheter i registreringen jevnes ut.
 • Deltakerliste sammen med GPS-logg skal sendes Brukshundkomitèen som fører liste over hunder som har klart merket.

Spørsmål om kløvhundprøven og gjennomføringen av denne kan rettes til brukshundkomitèens leder.

*[Oppdatert 29.05.2019]

To dommerendringer i Letohallen

Vi har i siste øyeblikk fått en dommerendring bl.a for berner sennenhund i Letohallen lørdag. Liz Beth C. Liljequist har meldt avbud på grunn av sykdom. Hennes raser, inkl. berner sennenhun, dømmes av Leif Herman Wilberg som også går inn i hennes oppgaver forøvrig. Vi henviser til PM for hvilke raser som ellers blir berørt av dette.

På søndagens NDK-utstilling vil malteser vil bli bedømt av Rob Douma da Cindy Pettersson ikke er autorisert på rasen ennå.

Berner`n neste nummer, tema og viktig informasjon

Berner`n Nummer 2-2017

Frist for innsending av stoff til Berner`n er 15 Mai 2017.

Det vil bli liggende produksjonsplan som du ser under her med informasjon om frister og tema fremover, denne blir oppdatert jevnlig og om det skulle være endringer.  Send inn smått og stort til neste nummer, vi setter stor pris på alle bidrag vi får.

Dersom du har noen tanker om Berneren sin helse eller erfaringer som du selv eller andre har opplevd så send gjerne inn alt du kan rundt dette.

Vi setter denne gangen fokus på:

1.Hvilke sykdommer har vi på rasen vår pr i dag som vi føler er mest viktig å forbedre?

2.Hvordan håndterer vi valper i vekst, er det noe vi kan gjøre gjøre mindre/mer av her for at de skal vokse opp til å bli sunne og friske?

3.Hva gjør vi med hundene våre i en voksen alder og hva bør vi gjøre mindre/mer av her for at vi skal få ha våre kjære Bernere så lenge som mulig?

Vi trenger informasjon fra nettopp deg for å få laget en artikkel rundt dette.

Redaksjonen har fått tilbakemeldinger på at det har har blitt sendt ut e-post fra to forskjellige adresser, dere kan ha fått svar fra ber[email protected] og [email protected] (med og uten N)

Vi har nå fått rettet opp i feilen og beklager at det eventuelt kan være e-poster vi ikke har mottatt. Det er kun en e-post adresse som er riktig:

[email protected]

Marie

 Nummer   1-2017 2-2017 3-2017 4-2017
Frist for innsending av stoff: 01.02.17 15.05.17 15.08.17 01.11.17
TEMA FOR DE FORSKJELLIGE NUMMER Berneren sin helse og forebygging i oppvekst
Utsending: uke 11 uke 26/27 uke 39/40 uke 50/51
Skal være hos medlemmene senest: Medio Mars

Senest 1803

Først i juli Start oktober medio desember

uke 50/51

HAKs Oppdretterpris 2017

HAK minner om oppdretterprisen!

NBSKs årsmøte nærmer seg og da skal vi igjen dele ut Helse- og avlskomiteens oppdretterpris.

Har du oppdrettet et kull som per 1/1-16 fortsatt hadde minimum ett individ i live og der minst 50% av kullet ble 9 år eller mer, så send oss informasjon om dette.

HAK ønsker et kontinuerlig fokus på bernerns helse og levealder og vil på denne måten gi en påskjønnelse til oppdrettere av kull der de fleste har oppnådd en god alder. Rasens gjennomsnittlige levealder ligger på sju år utregnet fra NBSKs helseregister. Det er derfor kun oppdrettere som har lyktes ekstra godt på dette området som vil klare å kvalifisere seg for prisen.

HAKs oppdretterpris er derfor virkelig noe en oppdretter kan være stolt av. Det å avle hunder som kan være til glede for sine eiere i mange, mange år, få være friske og leve et langt hundeliv, må være det viktigste målet for enhver berneroppdretter.

Dersom du har oppdrettet et kull som fyller kravene til denne prisen, send inn navn og reg.nr på de hundene i kullet som oppnådde ni års alder eller mer til Trude: 

[email protected]

Vi i HAK håper å kunne dele ut denne hedersbevisningen til stadig flere oppdrettere hvert år.

I fjor var det tre oppdrettere og seks kull som ble tildelt HAKs oppdretterpris, hvor mange får vi gleden av å dele ut i år?

HAK v/Kjersti Olsen

Still going strong

Har berneren din fylt åtte år, er den kandidat til å stå på denne listen. Gå til registreringsskjemaet for veteraner og oppgi hundens navn, reg.nr. og fødselsdato. Det er også mange hunder som ikke bruker sitt stamtavle navn til daglig og vi vil gjerne ha hundens kallenavn så send gjerne dette med også. Denne listen er uavhengig av klubbmedlemskap, fordi vi ønsker å vise frem alle langtlevende bernere vi har i Norge.

Både vi i HAK og medlemmene som får bladet vårt, setter stor pris på at det sendes inn bilder og noen ord om Still going strong-bernere. Det er godt å lese om de gamle, og det gir oss pågangsmot til å jobbe for å bedre levealderen på vår kjære rase. Så fortsett å sende inn!

Det er svært viktig at du gir beskjed når en hund på lista ikke lenger er i live, slik at lista til en hver tid er så korrekt som mulig. Det finnes ingen ordning hvor det blir registrert når hunder dør eller blir avlivet hos veterinær. Både for at SGS-lista skal være troverdig og for det videre helsearbeidet med rasen, ber vi derfor innstendig om at du som eier eller oppdretter gir beskjed til Helse- og avlskomiteen (HAK) når hunden dør. Du kan bruke skjema for registrering av helseopplysninger for å melde fra når hunden dør. Alternativt sende en e-post eller ringe til den som er ansvarlig for SGS-lista og helseregisteret.

Når du sender inn informasjon om hundens levealder og dødsårsak blir dette lagt inn i NBSKs helseregister, og blir da et viktig bidrag i det videre arbeidet for å forbedre rasens helse. På forhånd takk!

Når din hund har fyllt 10 år, må du hvert kalenderår selv bekrefte til HAK at hunden fortsatt lever. Hvis HAK ikke får beskjed, tas hunden ut av lista. Vi minner derfor om at dersom du ønsker at din hund skal ligge på STILL GOING STRONG LISTA etter fylte 10 år må du selv melde fra om dette til ansvarlig for listen.

Lista blir publisert i medlemsbladet Berner’n, fire ganger pr. år.

 

 

Ansvarlig for Still Going Strong-lista og helseregisteret er:

Helse- og avlskomiteen [email protected] 

FødtReg.nrNavnMorFar
01.03.2011NO39583/11Ave Maria "Millie"Nellyvill's Extreme Make OverVegamo's John Travolta
02.09.2011NO53522/11Tiviniro's Red Rose For Love "Rikke"Tiviniro's PiplupNellyvill's Entertain You
14.12.2011NO31801/12Scenery's Sense Of Magic "Magic"Firefox Flo From Orsina's LandLenny V D Buut Vrij Hoeve
15.12.2011NO31655/12Auralis Ilja Indiana DacotadatterAuralis Dacota RonjadatterHarley Heaven Av Lee Armand
14.03.2012NO39175/12Hubba Bubba's Pernille Punsch "Arya"Hubba Bubba's Nokså LivligDeutsche Zolist Av Lee Armand
16.03.2012NO39094/12Auralis Jippi CarmendatterAuralis Carmen FabiadatterDoremis Canon
17.03.2012NO38820/12Boss Av KamperhaugbamsenQuartermills FeliciaWerner Wix Nemo
30.03.2012NO40367/12AzitaSennendoa's DonnaYo-yo Bentley Av Hiselfoss
27.05.2012NO44205/12Aivema's Canto Costello "Canto"Aivema's Aischa AntiliaDoremis Great Gatzby
27.05.2012NO44206/12Aivema's Charming Cosie CowellAivema's Aischa AntiliaDoremis Great Gatzby
31.08.2012NO54155/12Bernerlabben's Kosete Kassandra "Kassi"Bernerlabben's Handmade HitraApoletano's Fayko
20.10.2012NO56902/12Bernerhuset's Dichali Django "Django"Alnöitens Monja MarishaBerntiers On Demand
20.10.2012NO56904/12Bernerhuset's Denali DemiAlnöitens Monja MarishaBerntiers On Demand
23.11.2012NO31448/13 Nøklebyåsen's Dickie Dick Dickens "Kaiser"Nøklebyåsen's X'itOdysseus
26.12.2012NO32864/13Tiviniro's Something Special "Storm"Tiviniro's PiplupNøklebyåsen's Ådne
11.01.2013NO33789/13Bernerhuset's Etenia EmblaBernerhuset's Abeque AqilaBerntiers Simply The Best
21.01.2013NO34896/13Nei Nei Nanuk Av Hiselfoss "Bamse"Bedårende Bodil Av HiselfossNøklebyåsen's Ådne
25.02.2013NO37704/13Auralis Ludo Dacotason "Ludo"Auralis Dacota RonjadatterPerfect Zander Queen Elsa
25.02.2013NO37706/13Auralis Lykke Dacotadatter "Lykke"Auralis Dacota RonjadatterPerfect Zander Queen Elsa
13.03.2013NO39322/13Hubba Bubba's RetroHubba Bubba's Olline OstepopSwissmade Qbik
29.03.2013NO41121/13Caspario's FondaCaspario's EnyaBernerlabben's Handsome Caizer
11.04.2013NO42710/13Fanaberner'ns Baron Berlin "Baron" Fanaberner'ns Zavannah ZingaroFortuneia Orion Escobar
11.04.2013NO42712/13Fanaberner'ns Tundra Tallinn "Tundra"Fanaberner'ns Zavannah ZingaroFortuneia Orion Escobar
19.04.2013NO41544/13Storelabben's Dark BeautyStorelabben's A Dream Come TrueRoabamsen's Hugo Boss
19.04.2013NO41546/13Storelabben's Dream CatcherStorelabben's A Dream Come TrueRoabamsen's Hugo Boss
22.04.2013PKRII-115176Zeus Z Deikowej Doliny "Zeus"Image Z Deikowej DolinyMichaudville Thruman
03.05.2013NO44422/13Me Conan Av Jadeland "Conan"Kjæære Vene Av JadelandNøklebyåsen's Åzzie Odin
09.05.2013NO44796/13Cindkira's EnyaCindkira's BaileysCitahagen's Nero Christmas Morning
09.05.2013NO45480/13Nellyvill's London Calling "Lima"Nellyvill's I'm Hot You're NotNellyvill's Entertain You
25.06.2013NO48528/13Chmolly Aidens Av Kamperhaugbamsen "Molly"Quartermills FeliciaSapphire´s Practical Magic
10.07.2013NO49840/13Vesla Av Triomar "Varja"Lunas Mira Av TriomarPrikken Av Triomar
13.08.2013NO52734/13Porsche Av Lee ArmandPoshy Flapping Av Lee ArmandBerntiers Bare Linus
20.09.2013LOSH1134585Maxima's Kingdom MarleyHigness Van't PachthofGeorgeous Mc Gregor vom Rummelsbach
14.10.2013FI54345/13Funatic Here Comes The SunFunatic MulberryBrilliant Oizzy Av Lee Armand
08.11.2013NO56869/13Rico Suave Av Sennenlio "Rico"Egely's BjørkFanaberner'ns Milo Milano
08.11.2013NO56870/13Magnus Bjørkson av Sennenlio "Magnus"Egely's BjørkFanaberner'ns Milo Milano
08.11.2013NO56871/13Linus Linde-man av Sennenlio "Linus"Egely's BjørkFanaberner'ns Milo Milano
09.11.2013NO56800/13Baluba av Doamis "Baluba"Sennendoa's DonnaZolo Vom Oberholzer Forst
09.11.2013NO56801/13Blaise av Doamis "Blaise"Sennendoa's DonnaZolo Vom Oberholzer Forst
09.11.2013NO56802/13Basileia av Doamis "Donni"Sennendoa's DonnaZolo Vom Oberholzer Forst
19.12.2013NO31164/14Courtneys Snowengel "Luna"FrøyaMaglód-falvi Castro
02.01.2014NO30688/14Tornevika's A Big SurpriseCafridas Kinetic Keystone KoziePerfect Zander Queen Elsa
18.01.2014SE16432/2014Berntiers Heart Of Gold "Channa"Berntiers Rock MeBerntiers Simply The Best
16.02.2014NO34794/14Bernerhuset's F-wicasa FelixBernerhuset's Bisahalani BazitaBernerhuset's Cherokee Chico
03.03.2014NO37651/14Non Deficere av Lee ArmandKera Kerava Av Lee ArmandJerobas Van 't Stokerybos
10.03.2014NO37056/14Hurumberneren's AndrineApoletano's OlgaFerdinand Filus Mou
13.03.2014NO38082/14Hubba Bubba's Santos Salt O'motaleHubba Bubba's Nokså LivligTamika's Barabbas
13.03.2014NO38083/14Hubba Bubba's Sukkersøte SveaHubba Bubba's Nokså LivligTamika's Barabbas
15.03.2014NO36720/14Storelabben's Excellent ChoiceDolly Parton From Balihara RanchCafridas Rhythmic Rolls Royce
15.03.2014NO36721/14Storelabben's Exclusive Rolls RoyceDolly Parton From Balihara RanchCafridas Rhythmic Rolls Royce
15.03.2014NO36722/14Storelabben's Easy To Love Dolly Parton From Balihara RanchCafridas Rhythmic Rolls Royce
15.03.2014NO36723/14Storelabben's Extreme SunshineDolly Parton From Balihara RanchCafridas Rhythmic Rolls Royce
15.03.2014NO36724/14Storelabben's Extra ExoticDolly Parton From Balihara RanchCafridas Rhythmic Rolls Royce
15.03.2014NO36725/14Storelabben's Elegant Evita PeronDolly Parton From Balihara RanchCafridas Rhythmic Rolls Royce
13.04.2014NO55262/14Allukas Pascha Av Visnesberneren "Pascha"Blueoctober April LoveBerningtons Xavier Lukas
28.04.2014NO41177/14Zahiria's Amazing One "Lykke"Lizzie Av TriomarWarden Azmeg
17.05.2014NO43236/14Polarbernern's I Mia "Mia"Polarbernern's DinaPerfect Zander Queen Elsa
28.05.2014NO46832/14Berningtons Vilda "Mette"Angelina Von Der BernessehofVestafjell's Grizzly-bjørn
28.05.2014NO46833/14Berningtons Vanja "Vanja"Angelina Von Der BernessehofVestafjell's Grizzly-bjørn
28.05.2014NO46834/14Berningtons Victoria "Vickan"Angelina Von Der BernessehofVestafjell's Grizzly-bjørn
03.06.2014SE40525/2014Swissmade Ballroom Blitz "Bliss"Eklövens Memories For You
Hubba Bubba's Qurt Qromkake
16.07.2014NO48248/14Cindkira's Gaia "Gaia"Cindkira's Dolce Vita
Citahagen's Aslan Ametyst
31.07.2014NO49199/14Bernerhuset's G-telutci Genzo "Alfred"Bernerhuset's Abeque AqilaBerntiers Al Tornado
14.08.2014NO49185/14Evelina Av Kamperhaugbamsen "Tara"Betsy Av KamperhaugbamsenNøklebyåsen's Årets Mc Handsome
14.08.2014NO49188/14Ebba Av Kamperhaugbamsen "Ebba"Betsy Av KamperhaugbamsenNøklebyåsen's Årets Mc Handsome
16.10.2014NO53606/14Ferdinand Av Kamperhaugbamsen "Ferdinand"Astri-pia Av Kamperhaugbamsen
Biggen Av Kamperhaugbamsen
07.11.2014NO55745/14Tricolor Triumph's Lumumba "Mumba"Tricolor Triumph's Hippity Hop PopMojito Vom Gipfelfeuer
06.11.2014NO54724/14Latrudas Good Luck CharmLatrudas Foenix From The AshesKjær's Fernando
22.12.2014NO32093/15Auralis Obelix Dacotason "Obelix"Auralis Dacota Ronjadatter
Hubba Bubba's Ozzy The Ozzman
22.12.2014NO32095/15Auralis Oliver Dacotason "Oliver"Auralis Dacota Ronjadatter
Hubba Bubba's Ozzy The Ozzman
22.12.2014NO32096/15Auralis Otto The Ozzyman Dacotason "Otto"Auralis Dacota Ronjadatter
Hubba Bubba's Ozzy The Ozzman
22.12.2014NO32097/15Auralis Ophelia The Crazy Train "Ophelia"Auralis Dacota Ronjadatter
Hubba Bubba's Ozzy The Ozzman
22.12.2014NO32098/15Auralis Ona Olivia Dacotadatter "Ona"Auralis Dacota Ronjadatter
Hubba Bubba's Ozzy The Ozzman
22.12.2014NO32099/15Auralis Oline Lykketroll Av Dacota "Lykke"Auralis Dacota Ronjadatter
Hubba Bubba's Ozzy The Ozzman
03.01.2015NO32506/15Bernerhuset's Huritt HeroBernerhuset's Bisahalani BazitaCaspario's Emilio
03.01.2015NO32507/15Bernerhuset's Hekli HeikoBernerhuset's Bisahalani BazitaCaspario's Emilio
03.01.2015NO32510/15Bernerhuset's Hehewuti HatlaBernerhuset's Bisahalani BazitaCaspario's Emilio
03.01.2015NO32511/15Bernerhuset's Honovi HayleyBernerhuset's Bisahalani BazitaCaspario's Emilio
18.01.2015NO34178/15Nøklebyåsen's Filippa Giordano "Filippa"Nøklebyåsen's X'itBerntiers Opus One
26.01.2015NO33122/15Charming Bella av Krishammer "Bella"Ronja Rakkestad Av MilkcreekLucky Luke Tordengutt
07.03.2015LV-35610/15Milbu Lara FabianMilbu DärtaObelix Z Gorzyckiej Zagrody
15.04.2015FI31972/15Goldbear's Adam LambertXantran Endearing EudoxiaJoyeurope Van't Stokerybos

Invitasjon til oppdrettermøte 3. september

Helse- og avlskomiteen inviterer til åpent møte i forbindelse med Buskerudutstillingen lørdag 3. september.

Sted: Kantina på Rosthaug videregående skole, Åmot
Tid: Ca. Kl. 15.00 (rett etter utstillingen er ferdig).

Første delen av møtet vil vi gå igjennom resultatet fra helseundersøkelsen og helseregisteret med noen statistikker og oversikter.

Deretter ønsker vi en åpen diskusjon der vi tar utgangspunkt i følgende temaer:

Hvilken berner vil vi ha om 10 år?

 • kortsiktige mål
 • langsiktige mål

Hvilke tiltak må vi gjøre for å nå dit?

Hvilke redskap har vi for å kunne forbedre rasens utvikling?

 • Avlsretningslinjene?
 • Seleksjon?
 • Tester?
 • Genetisk variasjon?

Vel møtt!

Allsidighetsprisen 2015

Det sies at etter den tredje gangen, så har det blitt en tradisjon. I så måte håper vi at Allsidighetsprisen vil være godt etablert som en ny NBSK-tradisjon, når vi nå for tredje gang utlyser nominasjoner for prisen.

Også i år er det gjort noen justeringer og tilføyelser i tildelingskriteriene, basert på de erfaringer som er gjort etter to år med Allsidighetsprisen.

Nytt av året, er at prisen ikke lenger kun er forbeholdt en hund, med sin fører/eier. Det er nå også mulig å nominere miljø/avdelinger for sitt arbeid for å synliggjøre og demonstrere rasens anvendelighet og allsidighet. Det er derimot krav til at en slik enhet kan vise til virksomhet over minst fem år, mens det for en hund er de to siste årene som teller.

Synliggjøring

Allsidighetsprisen skal ikke nødvendigvis gå til den ekvipasjen som konkurrerer mest og oppnår høyest poengsummer – til det har vi allerede kåring av mestvinnende i lydighet og agility. Det er mye en kan gjøre med sin berner sennenhund, og denne prisen skal berømme og takke noen av de som benytter seg av rasens allsidighet som potet. Et viktig kriterium for tildeling av prisen er også synliggjøring av rasens allsidighet. Det er derfor krav til at prisvinneren har vært aktiv i det offentlige rom, på et eller annet vis. Vi vet det er mange som er flinke til å bruke sine bernere både til kløv og trekk, men prisen skal gå til en ekvipasje som promoterer rasen utover mosjonering til fjells og til vanns.

Medlemmer, oppdrettere, avdelinger, komiteer og andre oppfordres til å nominere kandidater blant landets allsidige bernere og deres eiere. Prisvinneren vil bli endelig kåret av en komité bestående av tre personer, inkludert en representant for styret. Denne komiteen kan også nominere kandidater.

Kriterier

Det er mange veier til Rom, og det er mange aktiviteter en berner kan brukes til – trolig flere enn vi kan se for oss, og det er derfor ikke spesifisert konkrete aktiviteter i regelverket, men vi nevner som eksempler redningshund, bruks, besøkshund, trekk, kløv, feltsøk, spor, lydighet, agility – både som konkurranse og som generell aktivisering. Men konkurranseresultat er ikke en forutsetning for å vinne prisen. Berneren/miljøet som nomineres må ha utmerket seg i minst tre ulike disipliner. Utstilling kan være en av disse tre.

Fordi konkurranseaspektet er minimert i reviderte kriterier for Allsidighetsprisen, er det satt krav til annen dokumentasjon enn kritikkskjema fra stevne/utstilling/prøve. Komiteen ønsker ikke å definere og begrense potensiell gyldig dokumentasjon, så lenge den er etterprøvbar. Eksempler utover kritikkskjemaer er bekreftelse på deltagelse i trening fra instruktør, bekreftelse på besøk fra ansvarlig person på institusjon, bekreftelse på deltagelse fra ansvarlig person, også videre.

Fordi vi ønsker at de nominerte skal være aktive bernere, holder det ikke med godkjennelse – for eksempel autorisasjon som besøkshund, men ekvipasjen må også være aktiv i tjeneste.

Kriterier for Allsidighetsprisen:
 1. Allsidighetsprisen tilfaller en berner sennenhund som er aktiv innenfor minst tre ulike sjangre, det være seg konkurranseaktivitet, formalisert tjenestegjøring, eller jevnlige treningssituasjoner.
 2. Alternativt tilfaller Allsidighetsprisen et miljø/avdeling innenfor NBSK som de fem siste årene har nedlagt beundringsverdig innsats utover det forventede for å synliggjøre rasens allsidighet.
 3. Allsidighetsprisen kan kun vinnes én gang av en og samme berner sennenhund, men en person kan vinne prisen med flere forskjellige hunder.
 4. Aktivitetsperioden er fra 1. januar foregående år fram til 31. oktober inneværende år.
 5. Komiteen kan selv oppnevne kandidater til Allsidighetsprisen.
 6. Prisen deles ut på årsmøtet.

Det er viktig å sende inn mest mulig dokumentasjon på de aktivitetene berneren har vært med på, og vi oppfordrer avdelinger og oppdrettere til å spre ordet om prisen, slik at ikke gode kandidater oversees. De avdelinger som avholder aktiviteter hvor deltagerne er aktuelle kandidater for Allsidighetsprisen, bes særskilt om å sørge for at disse blir nominert.

Fordi prisen skal deles ut på årsmøtet, må nominasjoner sendes inn til brukshundkomiteen på [email protected] innen 1. april.

Styrepresentasjon

Frode Holland, Leder

Jeg er 62 år, opprinnelig fra Gjøvik, men bosatt ved Bindingsvannet på Siggerud i Ski kommune. Jeg er gift med sykepleier Anne, til sammen har vi 5 barn og 3 barnebarn. Ansatt som kjøkkensjef ved Diakonhjemmet Sykehus. Jeg har vært medlem i NBSK avd Oslo og omegn fra 2008, men ble ikke aktiv medlem i klubben før 2013. Jeg er leder av avdelingen og er nå inne i min 3 periode i avdelingens styre.

Jeg trives godt i bernermiljøet. Etter min mening er miljøet preget av folkelighet, av godt humør, raushet, turglede og en ektefølt og nærmest altoppslukende omsorg for våre kjære bernere.

Vår bernerhistorie omfatter til nå 5 hunder: Elenis Bajaz (født 6.3.2008), døde tidlig høst 2018. Aron Wilmasson (9.2 2010), omplassert til oss i 2012, døde våren 2018. Baghera av Krishammer (25.8.2012), omplassert til oss i 2018, døde mai 2019. Bernerutsiktens Pia Eliza (3.4. 2012), omplassert til oss i 2016, døde august 2020, og Buddy (25.8.2017) omplassert til oss i 2019.

Vårt hundehold er basert på at hunden er familiemedlem og turkamerat.  Vi har kun hatt en hund fra han var valp, og han var med oss til han var vel 10 år. Vi har plass og hjerterom, og  synes også at det er svært givende og utviklende, å kunne ta i mot omplasseringshunder. Utfordringene har vært der, men det er fantastisk morsomt og rørende å se en “ny” hund finne seg til rette i et nytt hjem.

Dagfrid Hokstad, Nestleder

Dagdrid Hokstad

<Tekst kommer>

Solveig Aarbogh, Sekretær

Solveig Aarbogh heter jeg, er 55 år og hatt berner siden 2006.  Ved utgangen av april 2023 teller flokken plutselig 5 stk. Vi bor landlig til i Solbergnes i Målselv kommune. Jeg sitter som leder for NBSK avdeling Nord i tillegg til vervet som sekretær – som jeg innehar for andre periode. Om meg selv; er rektor på Bardufoss ungdomsskole, gift med Fredrik, to barn og bonusbarn med tilsvarende barnebarn. Kvalitetstid for meg er å være ute på tur med bernere, trene og kjenne på samholdet som det gir å holde på med hund.  Ekstra bonus er at man trygt kan si at venneflokken har utvidet seg etter at vi fikk vår første berner, og ikke minst med ivaretakelse av verv i klubben. Bare prøv, så får du helt sikkert erfare det samme😊

Hans Reidar Berge, Styremedlem

Hans Reidar, født i 1959, født og oppvokst på Kongsberg hvor jeg også bor sammen med Else Marie. Gikk av med pensjon i 2023 og kan nå nyte livet fullt ut med våre tre hunder, Freyja (født nov 2022), Krona (født juli 2020) og Channa (født jan 2014).  Vi startet med Berner i 1998 og Freyja er nr 9 i rekken hvilket betyr at vi i de senere år stort sett har hatt 2 eller 3 bernere samtidig. 2 er ifølge meg idealtallet, men det hender stadig at det blir litt overlapp. Spesielt er det koselig når vi har en veteran, livet med berner er alltid trivelig, men ekstra gjevt når det blir gamle og kloke og vi forstår hverandre perfekt.

Vi har begge vært aktive i bernermiljøet de seneste 15 år, og har således fått mange bernervenner både i inn og utland, noe vi begge verdsetter høyt. Else Marie er hektet på utstilling så vi er ofte å se på utstillinger både i Norge og i utlandet. Men aller best trives vi nok på fjellet og hytta i Uvdal som er et fristed både for tobente og firbente og hvor vi kan kose oss med hverdagsaktiviteter hele året.

Fokus for meg er litt todelt, det og være med på å bidra til et trivelig inkluderende miljø, hvor vi sammen kan glede oss over felles interesse, uavhengig av hvor Bernern kommer fra og hva vi benytter den til, er viktig. Det samme er fokuset på å få langtlevende, sunne og friske bernere, noe vi alle burde strebe etter!

Unni Edvardsen, styremedlem

<Tekst og bilde kommer>

 

Turid Wettre, 1. varamedlem

Mitt navn er Turid Wettre, og jeg er født i 1963.  Bor på Ridabu, litt utenfor Hamar. Tilhører dermed NBSK avd. Hedmark. Arbeider som rådgiver i personal- og organisasjonsavdelingen i Hedmark fylkeskommune, samt at jeg er støttekontakt til en voksen person.

Har vokst opp med hund, og har også hatt hund i det meste av mitt voksne liv. Min første berner kom fra Jojan’s kennel i Nybygda i 1994, og etter det har det blitt flere. Hundeholdet har som regel vært 2-3 hunder om gangen. Har no to bernerfrøkner på 5 år som heter Mie Snuttgurka og Everlasting Love. De er bernere nr 5 og 6 i rekken hos meg. Jeg har også i denne perioden hatt 5 kull under navnet Logresnellas kennel.

Det jeg liker så godt hos denne rasen er allsidigheten, og selvfølgelig….. all kos og trivsel de bringer med seg. Både når man dukker ned i den gode pelsen for å få litt “sjelefred”, og det sosiale med andre bernervenner på to- og fire.

Vi er ikke de som ses oftest i utstillingsringen pelsdottene og jeg, men vi er innom ringen av og til. Vi bruker mye av fritiden sammen ute i skog og mark, og gjerne med sekk på ryggen alle tre. Det er den beste måten og lade opp batteriene etter ei hektisk arbeidsuke. Vi “leker” litt med agility, rallylydighet/rallymix, blodspor, trekk osv. for oss selv, og med venner uten at vi konkurrerer i noen av disse grenene.  Det er mest for at hundene skal få en variert hverdag, og at vi gjør noe sammen.

Jeg er ikke helt ukjent med organisasjonsarbeid innen hundemiljøet da jeg i de fleste av årene som bernereier har sittet i avdelingens styre. Har også en periode som styremedlem i klubben for en del år tilbake.

Alf Gunnar Sandvik, 2. Varamedlem

Jeg heter Alf Gunnar Sandvik og var 58 år…… Gift med Marianne og har 2 voksne barn. Vi bor i Heggedal. Vi har en hund, Ellie. Vår yngste sønn har også Berner (søsteren til Vicky). Har hatt berner i 33 år, til sammen har vi hatt 7 hunder i disse årene. Vi har hatt valpekull 2 ganger. Har vært medlem i Osloavdelingen fra vi fikk vår første hund i 1988. Deltar også ofte på aktiviteter i Avd. Asker og Bærum. Har vært leder i Oslo-avdelingen i 5 år. De siste årene har jeg bidratt med lydighetstrening i avdelingen. Mitt hjerte for hund ligger på brukssiden, og jeg driver med lydighet og rallylydighet. Har sammen med Vicky kommet til kl2 i lydighet og har opprykk til Elite i rallylydighet. Hos oss er hundehold et familieprosjekt. Marianne har stilt velvillig opp for avd Asker og Bærum med aktiviteter i rally, og jeg er hennes håndlanger der.

Styrepresentasjon

Styret i avdeling Asker & Bærum etter årsmøtet holdt 8.2.2023:

Portrett Styremedlem Jon Jerre Jon Jerre, Leder

Hund: Rufus (2020)

Jeg har hatt bernere og vært medlem i NBSK siden 2001. Jeg har hatt hund i nesten hele mitt liv (fra jeg var 6 år), først Airedale Terrier, så tre runder Golden Retriever før vi i 2001 fikk vår første berner. Deretter har det gått slag i slag med bernere. Vår første berner het Ronja. Hun ble nesten ni år. Deretter hadde vi to bernere – Topsy (2010-2020) og Bob Marley (2012-2019). I oktober 2020 fikk vi vår fjerde berner – Rufus. Jeg satt i styret i avd. Asker & Bærum i perioden 2005 – 2014, hvorav de siste 6 år som leder. Deretter satt jeg i styret i NBSK sentralt (2015-2020). Jeg er fortsatt aktiv i NBSK sentralt ved å være såkalt ressursperson for styret (bidrar med praktiske og tekniske problemstillinger). Jeg kom tilbake i styret i Asker & Bærum i 2020.

trulsfagerberg Truls Fagerberg, Nestleder, ansvarlig for klappehund

Hunder: Frida (2015)

Jeg har vært aktivt med siden oppstarten i 1998, sammen med Trine, og vi har totalt hatt 7 Bernere, den første kom i hus i1985. Nå er det Maja (født i 2012) og Frida (født i 2015) som deler sofaen med mor og far. Dette er min første periode i styret, men jeg vært redaktør/teknisk ansvarlig for Berner-Nytt i bortimot 15 år. Jeg har i perioder også hatt ansvaret for avdelingens og hovedklubbens nettsider. Heldigvis er det flere som bidrar med tekst og bilder slik at vi har et fint avdelingsblad. Maja er besøkshund og det er en aktivitet vi trives veldig godt med. Vi har også vært aktive med trekk med flere av hundene og planen er at Frida skal få prøve seg til høsten. Vi trives veldig godt i avdelingen med mange hyggelig folk og koselige aktiviteter. Tur i skog og mark er fint og da følger vi ofte denne regelen: «Det er ikke lengden på turen som er viktig men hvor lenge vi er ute

Ellen Solum, styremedlem

Hund: Koda (2020)

Jeg er relativt nytt aktivt medlem i NBSK, men har hatt stor glede av å være med i klubbens aktiviteter siden vi fikk vår siste Berner i 2020.

Sånn til daglig jobber jeg med økonomi, og bor sammen med Tor og minste barnet i flokken som totalt teller 4 barn + en Berner, Koda.

Jeg har vokst opp med Bernere, vi hadde 3 hunder gjennom min barne- og ungdomstid, så det var aldri tvil om at det var Berner jeg skulle ha igjen da jeg ble voksen. Men med 4 barn på løpende bånd, ble det først en liten Dvergdachs som ble hos oss i hele 15 år. Da han gikk bort, var barna såpass store at DA var tiden inne for en Berner. Vi fikk Woody i 2012, og da han gikk bort i 2020 var vi alle utrøstelige, så heldigvis ble ventetiden kort før vi fikk Koda i hus bare 3 måneder etter. Med ny hund i hus og barna på vei ut, var det endelig mulig å bruke mer aktiv tid med hunden, så Koda og jeg har vært med på både lydighetskurs, Agility, rallylydighet og fine turer med klubben. Litt trekking har han prøvd også, og så får vi se om han kan egne seg som besøkshund. Han tar alle utfordringer lett som bare det, og er blitt en fantastisk snill og sjarmerende hund, med masse energi og fart. Men det aller beste vi vet er lange turer i fjellet, og gjerne bestige en topp eller to.

Jeg ble valgt inn i styret 2023

Tore Wilhelmsen, styremedlem, ansvarlig for trekk og utstyr

Hund: Quark (2016).

Fjale og Quark er far og sønn, jeg er så heldig og bor sammen med dem og Tone. Når Tone og jeg ble voksne fikk vi begge lyst på å få en hund i huset og raskt fant vi fram til at Berner Sennen var den perfekte hunden for oss. VI fikk vår første Berner i 2001 Kazimir, han var en herlig kar som vokste opp i Oslos bykjerne med Sofienbergparken som nærmeste nabo og han var en ekspert på å finne kebab rester i busker og kratt. I 2003 flyttet vi aller 3 til Rykkinn, Kazimir ble 10 år.
I 2012 fikk vi Fjale, en høyreist stor og rolig kar, og med Fjale begynte vi å engasjere oss i NBSK Asker og Bærum. Vi begynte med trekk, noe Fjale likte godt og vi ble trekkansvarlige i klubben. I 2017 var Fjale på frierferd og fikk 6 fine valper sammen med Chimera, deriblant Quark som ble med pappa Fjale hjem etter 8 uker hos mor. Fjale ble etter hvert pensjonert fra trekkgruppa, men Quark fører trekktradisjonen videre og er en aktiv kar. Fjale ble litt over 10 år gammel.
Jeg ble valgt inn i styret 2022

Rune Hval
Rune Hval
Rune Hval, styremedlem, Kasserer

Hund: Wilma (2021)

Bor sammen med Anne. Vi har hatt hunder nesten hele våre voksne liv, golden retrievere og bernere. Wilma er vår andre, og desidert mest viltre, berner. Gleder meg til hun kan begynne å trekke

Har sittet i styret siden 2018.

Nicolai Brechan (Asker Bærum) Nicolai Brechan, varamedlem

Hund: Hero

Mitt navn er Nicolai Brechan. Alder: 54 år, utdannet som bygningsingeniør og er daglig leder for Gulv og Takteknikk AS, spesialfirma innen idrettsgulv. Jeg er gift med Nina og vi har Carl August (22) sammen. Vi bor inntil markagrensen litt vestenfor Sognsvann, Oslo. Hver dag har vi gleden av flotte turer med vår 4 år gamle Berner Sennenhund: Hero, fra Triomar Kennel, Klavestadhaugen, Østfold.
Vi er alle glade i friluftsliv sommer som vinter, og Hero som er glad i å kjøre bil er alltid med. Om sommeren er han glad i en svømmetur og sover gjerne ute om natten.
Jeg er oppvokst med hund og gleder meg til å kunne bidra som kasserer for klubben til denne fantastisk familiekjære rasen.

Jeg har vært i styret fra desember 2018.