NBSK avd. Oppland

Det er for tiden liten eller ingen aktivitet i regi av avdeling Oppland, og det henvises derfor til avdeling Hedmark, hvor alle er hjertelig velkomne til å bli med på deres arrangement.