Avd.Oslo og omegn,Mestvinnende 2018

Avdelingsmesterskap NBSK Oslo og omegn 2018 Valper hann 1. NO59452/17 Bra-Kar Bjørkson av Sennenlio 104 poeng Mari Anne Braaten 2.NO43083/18 Roabamsen`s Quality Qing, 65 poeng Sissel Vatndal Valp tisper 1.NO43126/18 Arctic Akela Av Bernersvansen 106 poeng Lisbet Sandberg Veteran hann 1-NO39117/10 N Uch NBSK klubb veteran champion. Hubba Bubba`s Ozzy the Ozzman 140 poeng Kjersti […]

Viktige tidsfrister vedr. SU og Årsmøtet

SU: Saksdokumenter til SU-møtet legges ut på klubbens hjemmeside lørdag 2. mars. Frist for å foreslå saker til SU er satt til onsdag 27. februar, kl. 16.00. Årsmøtet: Forslag til saker på årsmøtet må være styret i hende innen 8 uker før årsmøtet, dvs. senest innen tirsdag 12. mars. Forslag til saker sendes på mail […]

Mons og Marianne

Mons er årets allsidighetsberner

Årets Allsidighetspris, den sjette i rekken, er tildelt NO51243/12 Man In The Mirror av Hiselfoss «Mons» og eier Marianne Beckstrøm. Juryen vurderte tre nominerte til prisen som alle var godt kvalifisert til prisen. De nominerte ble diskutert og målt opp mot kriteriene. Her er juryens uttalelse om årets prisvinner av Allsidighetsprisen:«Allsidighetsprisen deles ut til en ekvipasjen […]