Test for histiocytært sarkom / SH-test

 

 

Det er mulighet til å søke støtte på kr 700,- fra Sunnhetsfondet til SH-test av avlsdyr.  Søknadsskjema finner du her.

 

 

Hva er SH -test?

Diagnostikk-selskapet Antagene i Frankrike tilbyr en DNA-test som viser risikoen for en hund å utvikle sykdommen histiocytært sarkom.

Kreft i ulike former er den desidert største årsaken til at våre hunder blir syke og dør. En bestemt kreftform; histiocytært sarkom (også kalt malign histiocytose), er en type kreft der berner sennenhund er spesielt overrepresentert. Denne kreftformen angriper celler i immunsystemet, og kan derfor sees i lymfeknuter og en rekke ulike organer. Det er ingen behandling for denne kreftformen, den utvikler seg ofte svært raskt og er dødelig. Forskningen har gitt indikasjoner på at hunder med økt risiko for å få histiocytært sarkom også har en forøket sjanse for å rammes av andre kreftformer i tillegg.

I over 15 år nå har franske genetikere forsket på histiocytært sarkom hos berner sennenhund. De har samlet inn blodprøver på mer enn 2000 bernere, både affekterte og gamle friske hunder. Dette har gjort det mulig for dem å finne genetiske markører som kan knyttes til risikoen for å utvikle histiocytært sarkom. Den genetiske indexen er basert på 9 genetiske markører. DNA-testen som er utviklet som en følge av dette er derfor indexbasert, og sier ikke noe konkret om en hund vil utvikle histiosytært sarkom eller ikke. Den gir derimot en indikasjon om hvor stor risikoen er.

Testen kan gi følgende index-baserte resultat :

A = Det testede individet har 4 ganger lavere risiko for å utvikle histiosytært sarkom

B = Nøytral index

C = Det testede individet har 4 ganger høyere risiko for å utvikle histiocytært sarkom

 

En hund med test-resultat A kan utvikle histiocytært sarkom, og en hund med test-resultat C behøver aldri å bli syk. Test-resultatet sier heller ingen ting om ved hvilken alder dyret eventuelt vil bli sykt.

Testen skal brukes som et genetisk verktøy, ikke som en test for det enkelte individet.

Bruk av DNA-tester i avlen medfører både fordeler og ulemper. Fordelen er selvsagt at testen kan være et godt hjelpemiddel i bekjempelsen av en bestemt sykdom om den blir brukt på rett sett. Ulempen er at DNA-resultatet fort kan medfører en for kraftig seleksjon. I stedet for å bruke resultatene med fornuft, er det ikke uvanlig at hunder som kommer ut med det man anser som et dårlig resultat utelukkes helt fra avl. Når det gjelder SH-test på berner ville et slikt scenario få katastrofale følger. Av de som allerede er testet er det en høy andel med testresultat C. Utelukkes de fleste av disse vil vi få en svært redusert avlsbase, og dermed økt risiko for en rekke andre sykdommer.

Forhåpningen er at testen skal være et godt hjelpemiddel i vårt arbeid med å forbedre helsen og levealderen på rasen. Bruk av SH-test vil kunne være avgjørende i vårt arbeid med å bekjempe histiocytært sarkom, og muligens også være med på å redusere andre kreft-typer i tillegg. I følge NVHs helse- og adferdsundersøkelse på berner sennenhund utført i 2014, dør 46% av de norske bernerne pga kreft. Dette er den desidert største dødsårsaken, og en reduksjon i forekomsten av en eller flere kreftdiagnoser, vil kunne få stor innvirkning på våre hunders helse og levealder. I NVHs helse- og adferdsundersøklese fra 2014, var gjennomsnittsalderen 6,9 år på de hundene som var oppgitt som døde. Dette ønsker vi å forbedre.

 

HAKs innstilling til Antagenes SH-test :

  • Vi anbefaler at tisper og hanner som skal benyttes i avl testes.

 

  • Testresultatet skal ikke utelukke noen fra avl. Vi ønsker ikke å redusere den genetiske variasjonen ved å selektere bort hunder.

 

  • Vi anbefaler at hunder med testresultat C, ikke bør pares med annen hund med testresultat C. Vi ønsker ingen andre begrensninger i forbindelse med denne testen. Dette er også anbefalingen fra de franske forskerne som har utviklet testen og Frode Lingaas ved NVH/NMBU.

 

  • Testresultatet sendes HAK. Det finnes ikke noe offisielt register der resultatet på testede hunder registreres. HAK ønsker derfor at de som tester sine hunder, sender resultatet til oss og aksepterer at vi offentliggjør det.

 

Hvordan tester du din hund ?

For å få testet din hund må det tas en blodprøve hos veterinær. Denne blodprøven sammen med fire dokument sendes til Antagene i Frankrike.  Se prosedyre for SH-test.

 

Slik går du frem:

Alternativ 1:

Gå til  Antagene.com (velg engelsk) og registrer deg og hund/hunder som du ønsker å bestille test for. Når hunden er registrert kan du klikke på ikonet for handlevogn og deretter legge testen for SH i handlevognen og fullføre bestillingen.  Du vil da få opp betalingsvalg og tilsendt skjema for testing.

Alternativ 2:

Skriv ut dokumentene nedenfor og fyll inn den informasjonen som etterspørres.

Dokumentene er:

  • ”Sampling certificate” – dette må fylles ut av veterinær og eier. Skal sendes med blodprøven(EDTA) og adressen til Antagene finner du nederst på skjemaet.
  • Memorandum agreement” – fylles ut av eier. Husk to kopier, en til deg selv og en som skal sendes med blodprøven. Dette må bare fylles ut første gangen du bestiller test.
  • Kvittering for betaling, se betalingsinfo. . Dette sendes også med blodprøven.
  • Kopi av stamtavle. Denne kan lastes ned eller skrives ut fra Min side – Dogweb.

Prisen for selve testen er 120 Euro. Utgifter til uttak av blodprøve hos veterinær kommer i tillegg.

 

SH-testen for histiocytært sarkom er ikke sluttresultatet av denne forskningen. Man kan bidra til den videre forskningen rundt histiocytært sarkom. Det er gratis å delta.

For mer informasjon om deltakelse i undersøkelsen/forskningen :

CNRS Canine Genetic Team, Rennes (France)

Email : [email protected]
Website : http://dog-genetics.genouest.org

 

 

Kilder :

http://dog-genetics.genouest.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=17&lang=en

http://www.antagene.com/en/commander/histiocytic-sarcoma-pre-test

Print Friendly, PDF & Email