Endringer for SU-møte 1-2021

På grunn av Covid -19 må vi dessverre avlyse det fysiske SU-møtet, men vi arrangerer i stedet SU-møtet digitalt som et endagsmøte på Teams. Møtet vil foregå søndag 14.02.21. Vi kjører møtet i to bolker på ca. 2 timer hver. Første bolk starter kl. 10.00 og andre bolk kl. 13.00. Komplett saksliste med dokumenter vil […]

Forsidebilder etterlyses

Juryen som skal plukke ut de neste forsidebildene på Berner’n melder at det er behov for flere vintermotiv i stående format – altså at bildet er på høykant, for å kunne passe inn i Berner’ns layout. Bildene må være av teknisk høy kvalitet, i tillegg til at motivet må passe inn i den plassen som […]

avd.Oslo & Omegn, årsmøte 9.februar

Hei alle sammen. NBSK avd. Oslo & Omegn sitt årsmøte er Tirsdag 9.februar kl.19.15 I år blir det ett digitalt møte pga Covid 19. Valg 2020,2021 innk. årsmøte 2020 1.Forslag til årsmøte 2021   Dere kan være med på møte ved å kopiere og lime  linken inn i deres nettleser. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY2YjUyZDYtMjNlNi00NTFmLTllYjktMjk2OTUxNmRkODA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22274aec90-0a4d-460a-a0d6-786869781b04%22%2c%22Oid%22%3a%225745648d-267f-4b01-806a-ecc8288ab85b%22%7d

Frist for nominasjoner til Allsidighetsprisen

Vi minner om at 31. januar er siste frist for å nominere en hund, et miljø i klubben eller en avdeling til Norsk Berner Sennenhundklubbs Allsidighetspris. For hund/ekvipasje er det aktivitet de to siste årene som gjelder, og for større enheter som klubbmiljøer eller lokalavdelinger er det virksomhet de siste fem som danner grunnlaget for […]

Årsmøte NBSK avd Nord 7. februar 2021

Oppdatert innkalling: Tid:                             Søndag 7. februar 2021 kl 1800 Sted:                           Teams (slik det ser ut pr nå) Innkalling til:              Alle medlemmer i NBSK – avd Nord   Saksliste: Sak 1:Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2: […]

Avd.Oslo&omegn, info om treff 2021

Hei alle sammen 😀 vi er inne i ett nytt år og med nye restriksjoner med hensyn til Covid 19, vi vil ikke starte opp noe organisert Bernertreff før 18.januar. Dette til info, Ny info kommer 18. januar. Håper det går bra med dere alle sammen og ta godt vare på hverandre. Hilsen Styret v/ […]