Utstillingskomiteen

NBSKs utstillingskomite har ansvaret for å administrere rasens deltakelse på nasjonale eksteriørutstillinger og klubbens egne spesialer. Det er hit utstillingsarrangører må søke om å ha berner sennenhund med på sine arrangementer. Utstillingskomiteen oppdaterer også lister over mestvinnende hannhund og tispe for voksne og veteraner. Se nedenfor.

Komiteen ledes av
Dagfrid Hokstad
mob.: 951 15 522
E-post: [email protected]

Øvrige medlemmer:

  • Medlem: Wenche Blakkisrud
  • Medlem: Felicia Jakobsson
  • Medlem: Bente Rislo Holmen
  • Medlem: Arve Vabø
  • Medlem: Else Marie Sundgaard
  • Varamedlem: Håkon Kristiansen

Oversikt over utstillinger i 2017 i regi av NBSK, trykk her

Utstillinger 2015
Vinnere, dommere og mestvinnende på norske utstillinger 2015

Dommerkompendium: Det er laget et eget dokument som beskriver rasen. Dokumentet er ført i pennen av Maija Heinilä som har erfaring som mangeårig oppdretter og spesialdommer for berner sennenhund, og foredragsholder på kurs i regi av NKK. Dommerkompendiet ble godkjent av NBSK i 2011 og av NKKs Standardkomite i 2012. Vi håper at kompendiet vil bli til glede og nytte for dommere, dommerelever, for oppdrettere og alle andre som er interessert i rasen. Dokumentet finnes på norsk og på engelsk.