Utstillingskomiteen

NBSKs utstillingskomite har ansvaret for å administrere rasens deltakelse på nasjonale eksteriørutstillinger og klubbens egne spesialer. Det er hit utstillingsarrangører må søke om å ha berner sennenhund med på sine arrangementer. Utstillingskomiteen oppdaterer også lister over mestvinnende hannhund og tispe for voksne og veteraner. Se nedenfor.

Komiteen ledes av
Anette Søhagen
mobil: 91 77 61 01
E-post: [email protected]

Årsmøtevalgte medlemmer etter årsmøtet 2023:

  • Leder: Anette Søhagen
  • Medlem: Monika Skavås
  • Medlem: Bente Risto Holmen

Oversikt over NBSKs utstillinger i 2023 (og for tidligere år), trykk her.

NBSKs årsrapporter (utstillingsresultater, brukshundaktiviteter og priser)

Dommerliste og liste over alle utstillinger i 2020 (uavhengig av arrangør): Oversikt over dommere satt opp for vår rase på eksteriørutstillinger i 2020 (uansett arrangør), finner du enten ved å velge “Dommerliste” (til høyre på siden), eller ved å velge “Mestvinnende eksteriør 2020” og så gå helt nederst på siden.

Dommerkompendium: Det er laget et eget dokument som beskriver rasen. Dokumentet er ført i pennen av Maija Heinilä som har erfaring som mangeårig oppdretter og spesialdommer for berner sennenhund, og foredragsholder på kurs i regi av NKK. Dommerkompendiet ble godkjent av NBSK i 2011 og av NKKs Standardkomite i 2012. Vi håper at kompendiet vil bli til glede og nytte for dommere, dommerelever, for oppdrettere og alle andre som er interessert i rasen. Dokumentet finnes på norsk og på engelsk.