Utstillingskomiteen

NBSKs utstillingskomite har ansvaret for å administrere rasens deltakelse på nasjonale eksteriørutstillinger og klubbens egne spesialer. Det er hit utstillingsarrangører må søke om å ha berner sennenhund med på sine arrangementer. Utstillingskomiteen oppdaterer også lister over mestvinnende hannhund og tispe for voksne og veteraner. Se nedenfor.

Komiteen ledes av
Dagfrid Hokstad
mob.: 951 15 522
E-post: [email protected]

Øvrige medlemmer:

  • Medlem: Wenche Blakkisrud
  • Medlem: Felicia Jakobsson (permisjon)
  • Medlem: Bente Rislo Holmen
  • Medlem: Anne Gunn Hundhammer
  • Medlem: Heidi Andersen
  • Medlem: Håkon Kristiansen
  • Medlem: Tone G.Skjærven
  • Ressurspersoner: Petter Holmen, Rune Andersen

Oversikt over NBSKs utstillinger i 2020 NBSK, trykk her.

Dommerliste og liste over alle utstillinger i 2018 (uavhengig av arrangør): Oversikt over dommere satt opp for vår rase på eksteriørutstillinger i 2018 (uansett arrangør), finner du enten ved å velge «Dommerliste» (til høyre på siden), eller ved å velge «Mestvinnende eksteriør 2018» og så gå helt nederst på siden. (siden for 2019 vil bli oppdatert snart)

Dommerkompendium: Det er laget et eget dokument som beskriver rasen. Dokumentet er ført i pennen av Maija Heinilä som har erfaring som mangeårig oppdretter og spesialdommer for berner sennenhund, og foredragsholder på kurs i regi av NKK. Dommerkompendiet ble godkjent av NBSK i 2011 og av NKKs Standardkomite i 2012. Vi håper at kompendiet vil bli til glede og nytte for dommere, dommerelever, for oppdrettere og alle andre som er interessert i rasen. Dokumentet finnes på norsk og på engelsk.