Nyttige dokumenter

På denne siden finner du en link til noen av de mest sentrale og antatt nyttige dokumentene i NBSK. Alle dokumenter skal i utgangspunktet finnes på den enkelte komites, avdelings eller styreside. Er det flere dokumenter du mener bør være med her, gi beskjed til styret på [email protected].

Organisasjonen:

Rasebeskrivelse og dommerkompendium:

Annet: