Dokumentarkiv

Her finner du link til nyttige dokumenter:

Maler: Her finner du nyttige maler, som f.eks. saksliste, referat, blankt dokument med logo, presentasjonsmal (PowerPoint), klikk her

Brukerveiledninger (kortfattet) for innlogging hhv. nettstedet og avdelingenes/komiteenes e-post. I tillegg er det laget gode instruksjonsvideo, klikk her:

NBSK logo: Logo i pdf og logo i jpg (se under)

NBSK logo (jpg)