Nyttige dokumenter

På denne siden finner du en link til noen av de mest sentrale og antatt nyttige dokumentene i NBSK. Alle dokumenter skal i utgangspunktet finnes på den enkelte komites, avdelings eller styreside. Er det flere dokumenter du mener bør være med her, gi beskjed til styret på [email protected].

Organisasjonen:

Dommer og rase:

  • RAS (Rasespesifikk avlsstrategi); godkjent av NKK august 2018, klikk her RAS.
  • Dommerkompendium (2012) – Rasekompendium for dommere (Commentary of the breed standard, English Version) finnes på Norsk og English
  • FCI standard no 45 – Illustrated: Illustrert beskrivelse av berner sennenhundrasen, utgitt av FCI

Annet:

  • NBSKs årsrapporter (utstillinger, brukshundaktiviteter og priser)
  • Brukerveiledning for bruk av de viktigste funksjonene på NBSKs nettsted: Manual bruk av NBSKs Nettsted (ny 4.11.2021) og Instruksjonsvideoer
  • Brukerveiledning avdelingenes avdelingenes/komiteenes e-post.
  • Nettsted og bruk, Strategidokument for bruk av nettstedet
  • Maler: Her finner du nyttige maler med NBSK logo, som f.eks. saksliste, referat, blankt dokument med logo, presentasjonsmal (PowerPoint), klikk her