Dokumenter

På denne siden finner du en link til utvalgte av de mest sentrale og antatt nyttige dokumentene i NBSK. Alle dokumenter skal i utgangspunktet finnes på den enkelte komites, avdelings eller styreside. Dokumentene er sortert alfabetisk. Er det flere dokumenter du mener bør være med her, gi beskjed til styret på [email protected].

  • Brukerveiledning (kortfattet) for innlogging nettstedet. Se også instruksjonsvideoer
  • Brukerveiledning avdelingenes avdelingenes/komiteenes e-post.
  • Dommerkompendium (2012) – Rasekompendium for dommere (Commentary of the breed standard, English Version) finnes på Norsk og English
  • Logo, offisiell Logo i pdf og i jpg
  • Maler: Her finner du nyttige maler, som f.eks. saksliste, referat, blankt dokument med logo, presentasjonsmal (PowerPoint), klikk her
  • Organisasjonskart for NBSK, klikk Orgkart
  • RAS (Rasespesifikk avlsstrategi); godkjent av NKK august 2018, klikk her RAS.
  • Velkomtsbrosjyre nye berner-eiere, klikk her Velkommen til NBSK
  • Årshjul for NBSK 2018, klikk Årshjul