Nye instrukser vedtatt

På årsmøtet 13.3.2021 ble to nye instrukser vedtatt, hhv. Fellesinstruks for komiteer, og Instruks for valgkomiteen. Begge finnes på siden Organisasjonshåndbok under NBSK,  eller bruk denne linken.