Om NBSK

Norsk Berner Sennenhundklubb (NBSK) ble stiftet 1. januar 1988, og har cirka 1.000 medlemmer.

NBSK ledes av et styre valgt på årsmøte. Ulike komiteer og råd har sine ansvarsområder, som også bidrar til klubbens virksomhet – for eksempel utgivelse av medlemsblad fire ganger i året, salg av bernereffekter, organisere bruksarrangement, arrangere pinsetreffet, og forvalte retningslinjer for avl. Minst en gang i året samles en representant fra hver komité, råd og lokalavdeling til samarbeidsutvalgsmøte, som er et rådgivende organ for styret.

NBSK er en samarbeidende klubb med Norsk Kennel Klub, og deltar i de fora hvor vår stemme kan bli hørt. Tilsvarende kan NBSKs lokalavdelinger delta aktivt i NKKs regioner, og slik påvirke hundearbeidet utover vår egen rase og raseklubb.

Mye av det viktige arbeidet i NBSK foregår på lokalt plan, i avdelingene og via regionskontaktene. Det er 13 avdelinger, som arrangerer for eksempel sosiale treff, treninger, turer, kurs, temamøter, rasespesialer, og andre tradisjonsrike arrangement som Luciatog eller sommerfester.

NBSK arrangerer hver vår en nasjonal dobbeltutstilling med vår samarbeidspartner, de siste årene avholdt i Letohallen. Dette er en viktig utstilling for klubbens økonomi, men krever også god dugnadsinnsats fra både utstillingskomiteen og avdelinger i nærområdet. NBSK har opparbeidet seg et godt renommé for denne utstillingen, og verdsetter den innsatsen avdelinger og enkeltmedlemmer legger ned for å få gjennomført denne utstillingen.

Flere av avdelingene arrangerer sine egne rasespesialer, spredt utover året og landet. I tillegg arrangerer NBSK sentralt det tradisjonsrike pinsetreffet, som er hvor vårt storcert deles ut.

Brukshundkomiteen står også for ulike arrangement, disse varierer noe etter etterspørsel og ønsker i medlemsmassen.

NBSK er representert i International Working Group BMD, som samarbeider for å forbedre rasens helse og levealder.

Oversikt over søsterklubber i andre land finner du her.

Print Friendly, PDF & Email