Agders historie…

NBSK AVD. AGDERS HISTORIE…

Norsk Berner Sennenhundklubb ble offisielt stiftet 01.01.1988, og i april samme år var NBSK avd. Agder et faktum.

Den spede begynnelse…

Men, historien vår startet allerede noen år tidligere. Allerede i 1985 tok Frik Hougen initiativ til å samle bernerfolk i Agder, og vi hadde første møtet på Vågsbygd skole. Frik hadde kontakter i kommunene og sørget for at vi fikk låne det som da var et kommunalt klubbhus på Hamresanden (det som nå er barnehagen hvor vi har hatt en del treff), og første bernertreff i Agder hadde vi tidlig i 1986 og møttes så videre siste søndagen hver måned på Hamresanden.

Før NBSKs tid hørte berner sennenhund KSS – klubben for større selskapshundraser, og på vårparten i 1986 ble KSS-Sør stiftet. Vi fortsatte som før med treffene våre, men nå hadde vi også St. Bernhard og Leonberger med oss, kan ikke huske at det var noen nuffer med, men de gikk ganske tidlig ut av KSS og dannet sin egen klubb, slik bernerfolket også etter hvert gjorde. I tiden til KSS-Sør ble det arrangert to offisielle utstillinger, i 1987 og i januar 1988 med Helger Werner Hagen som entusiastisk pådriver! Den siste var en dobbeltutstilling i samarbeid med Norsk Newfoundlandshundklubb, det var 30. og 31. januar i Vigørhallen i Kristiansand, og det var en skikkelig snøstorm den helgen…

nbsk-avd-agder-historie-1988

Fra et av de første treffene på Hove som egen avdeling i 1988…

NBSK avd. Agder…

Siden vi ble en offisiell avdeling i 1988 har følgende personer sittet som leder av avdelingen:

Ole Walter Berberg

Hilde Berntsen

Berit Lindvik

John Husebø

Anita Strømme Solvang – som sitter som leder i dag.

Faktisk – når jeg tenker etter – så hadde vi jo 25 års jubileum som egen avdeling i 2013 – uten at vi fikk feira dette på noen spesiell måte…

Årene har gått og folk og bernere har også kommet og gått. Det er ikke så veldig mange av de «gamle entusiastene» med enda, selv om noen har vært med i alle år og noen i nesten alle år!

Vi startet med treffene våre på Hamresanden, men etter hvert flyttet vi mer og mer over til Hoveleiren, hvor det var fint å være og vi fikk leie lokale veldig rimelig. Det var også flest aktive i Aust-Agder på den tiden, så det falt ganske naturlig å vende snutene denne veien.

I 1989 fant vi ut at vi ville prøve å få til et helgetreff, og inviterte NBSK avd. Rogaland til Eiken hvor vi leide hytter og forsamlingslokale, hadde natursti og hundeløp og hadde ei riktig så trivelig helg, ca. 40 påmeldte, og ganske mange av disse var fra Rogaland.

nbsk-avd-agder-historie-1990-bernerens-dag-2
Første Bernerens Dag i 1990, med Bonita, Boris og Hero som nr. 1, 2 og 3 i matchshowet… Bonita i midten, Boris til venstre og Hero til høyre…

Bernerens Dag…

I 1990 fant vi ut at vil ville ha en aktivitetsdag for bernere og eiere. Bernerens Dag syntes vi var et flott navn, og 12. mai var vi klare for historiens første Bernerens Dag i Agder! «Dagen» gikk av stabelen i Hoveleiren – et flott sted for et slikt arrangement. Vi hadde noe vi kalte «Ferdighetstest» som var ei løype med noen spørsmål og noen praktiske øvelser, vi hadde hundeløp og som avslutning Matchshow med Helge Werner Hagen som dommer. Alt i alt fant vi ut at det var så vellykket at vi fortsatte med dette år etter år.

Noen år hadde vi også Bernerens Dag som helgetreff, også i Hoveleiren, da det på den tiden enda var overkommelig for en liten fattig hundeklubb å leie områder og brakker der ute.

I 18 år holdt vi på med dette, og programmet var stort sett det samme, vi bytta ut ferdighetstest med natursti, og vi fikk inn Barn og Hund i programmet, og Matchshowet var fast hvert år. Ja, og så hadde vi lotteri – alltid lotteri – og kiosksalg! I løpet av disse årene har vi hatt mange forskjellige dommere, kan nevne Liv Flathus, Bjørn og Grethe Skaug, Eivor Hofmandselv, Maija Heinilä, Anne Iris Jensveen, Sven Slettedal, Bjørg Andreassen og Margunn Berge… Kanskje flere også, men dette er de jeg kommer på her og nå!

I mange år, mens det enda var et aktivt miljø i Telemark, hadde vi gleden av mange deltakere derfra, og det er ikke til å komme fordi at de tok med seg mange troféer hjem til sitt fylke. Det var alltid hyggelig å ha Telemarkingene på besøk!

nbsk-avd-agder-historie-1990-bernerens-dag
Premier og lotterigevinster til vår aller første Bernerens Dag…
nbsk-avd-agder-historie-1992-bernerens-dag
Premie- og gevinstbordet fra Bernerens Dag 1992…
 nbsk-avd-agder-historie-1996-bernerens-dag
I 1996 hadde vi Bernerens Dag på Hamresanden, nok en gang med Helge Werner Hagen som dommer…

Lokalbladet NBSK avd. Agder-Nytt…

I ganske mange år utga vi NBSK avd. Agder-Nytt, et lite medlemsblad som vi forsøkte å utgi ca. 4 ganger i året. Da hadde vi også noe vi kalte lokal støtteavgift, hvor folk som var interessert kunne betale inn en liten sum for å få tilsendt dette. I tidligere tider hadde vi jo ikke samme anledning til rask kommunikasjon som vi har i dag, med epost, hjemmesider og facebook, så da gikk ting på gamlemåten via postverket.

Det var ganske mange gjennom årene som betalte inn til avdelingen og fikk bladet, men mot slutten ble det vanskelig å få tak i stoff, det var sjelden at man fikk tilsendt noe, og vi bestemte oss for å legge ned denne biten. Da sluttet vi også med støtteavgiften.

agderutstillingen-vaeret
Et lite glimt av vannstanden vises jo tydelig i bakgrunnen…

Offisiell utstilling…

Så begynte vi å tenke på om ikke det var på tide med en offisiell utstilling – en rasespesial – på Sørlandet. Etter noe diskusjon frem og tilbake ble det til at vi søkte om – og fikk lov til – å avholde en slik utstilling.

2008…

En slik offisiell utstilling er ganske mye mer arbeidskrevende enn et arrangement som Bernerens Dag, men vi gjøv løs med krum hals og 6. september 2008 var det klart for NBSK avd. Agders første offisielle utstilling, stedet var Hoveleiren og været var ubeskrivelig – nesten… Alle himmelens sluser var åpne, det regnet så det var nesten komisk, men alle tok været med godt humør. Vi hadde 41 påmeldte bernere + valper, og dommer for dagen var Torbjørn Granheim mens Gordon Partrigde holdt styr på alt og alle som ringsekretær og Elin Johansen skrev leselige kritikker.

 bernern-4-08-agderutstillingen-bir-og-bim-valp
BIR og BIM valp fra vår aller første offisielle utstilling i 2008…
 agderutstillingen-2009-deltakergaver
Deltagergaven i 2009 – alle som var påmeldt fikk kubbelys med egen logo…

2009…

Selv om vi ikke hadde værgudene på vår siden, kiosksalget gikk ganske dårlig og et solid underskudd var et faktum – ikke minst på grunn av «ågerprisene» de hadde begynt å ta for leie i Hoveleiren da – så var det 5. september 2009 klart for ny utstilling. Denne gangen hadde vi flyttet til Hamresanden hvor leie av lokale og område var en brøkdel av hva vi betalte året før.

Det regnet også dette året, men ikke veldig mye, og dommer Arne Foss kunne ta for seg 39 bernere + valper til bedømming, også denne gang var det Gordon og Elin som sørget for ringsekretærjobb og kritikkskriving. Dette året strevde vi for å få hunder til utstillingen vår, og da påmeldingsfristen gikk ut hadde vi bare 30 påmeldte… En iherdig og flott innsats av Anne Gunn Hundhammer gjorde at vi fikk hanket inn noen flere, men det at det var såpass liten interesse for vår spesialutstilling på Sørlandet gjorde at vi bestemte oss for at utstillingen året etter – i 2010 – skulle bli den siste.

 agderutstillingen-2009-valp-bir-arax-og-bim-dela
BIR og BIM valp i 2009, Arax og Dela…
 agderutstilingen-premier
Noen av premiene til 2010-utstillingen…

2010…

Så kom dagen for utstillingen i 2010, 4. september på Hamresanden. Vi hadde denne gangen invitert nuffene til å delta, men det var ikke overstrømmende mange av disse med. Maija Heinilä fikk æren av å dømme vår siste utstilling og hadde 44 bernere+ valper samt 7 nuffer + valper å bruke dagen sin på. Gordon og Elin var på plass som ringsekretær og kritikkskriver.

Denne dagen hadde vi faktisk sol og flott vær, og det var en tvers igjennom vellykket dag – man kan si at vi ga oss mens vi var på topp!

Tre interessante år med utstilling, enormt mye arbeid men også enormt mye gøy!

 arax-certvinner
Arax – certvinner i 2010…
 bir-og-bim-veteran-2
BIR og BIM veteran i 2010…
img_2640
Fra en av nuffeklubbens utstillinger, her er det BIS og BIS2 veteran…

Samarbeid med Nuffeklubben…

I mange år har vi hatt et meget godt samarbeid med nuffeklubben. De har deltatt på våre treff og vi har vært med på deres. De arrangerer jo også årlig offisiell utstilling, og denne har vært åpen for bernere siden 2001.

Det er nuffeklubben som har tilgangen til lokalene på Hamresanden, som vi også har vært så heldige å få låne.

img_0866
Utstillingstrening med nuffeklubben i april 2010. Her er det Frøya til Eva som blir sjekket av “dommer” Knut Olav…
jumper-jumper
Jumper jumper på agilitykurs…

Nyere tider…

De siste årene har vi faktisk hatt en god del med spennende aktiviteter og forskjellige kurs – veldig mye takket være vår engasjerte leder Anita.

Det har vært Sporkurs, Hundemassasje, Rally-lydighet, Agility og utstillingtrening…

Noe har vært i regi av oss selv og noe via boxerklubben.

 handlerkurs-bernerdeltakere
April 2011 og Steinar Østensen holder handlerkurs for oss, gikk over to dager på Hamresanden!
 img_4566
April 2012, og vi har besøk av en entusiastisk og engasjert Maija Heinilä som presenterer NBSKs rasekompendium for eksteriørdommere. En lydhør forsamling satt og lyttet så stille som mus…
 img_5700
Heidi gjennom hjulet i fin stil…

«Klubbhuset» i Søgne…

Sånn omtrent i starten av 2012 overtok vi råderett over brakker og utstyr som Søgne og Songdalen Hundeklubb tidligere hadde disponert i Solta ved Høllen. Ei ganske så nedslitt oppholdsbrakke og ei lagerbrakke vegg i vegg. Det fulgte med komplett agilitybane og masse annet utstyr – ikke det nyeste nye, men i alle fall flott for en liten, fattig avdeling.

Oppholdsbrakka trenger nok en del mer arbeid enn vi i første omgang trodde, men vi har etter søknad fått økonomisk støtte i to omganger fra NBSK sentralt.

Terje Tronstad har vært pådriver her, og lagt ned en del dugnadstimer. Dette er et prosjekt i stadig fremgang – dog med stillstand i den mørke årstiden. Til våren tar vi fatt igjen med godt humør og godt mot! Vi satser på at vi etter hvert kan arrangere flere aktiviteter her ute – foreløpig har vi hatt litt rally-lydighetstrening noen ettermiddager/kvelder.

bernertreff-15-4-07-pa-ytre-lauvrak-005
Tur til Ytre Lauvrak i 2007- en deilig dag…

I Aust…

I Aust-Agder er det Sissel Byberg som har vært engasjert pådriver for treninger. Det får låne gratis område i Arendal som er opplyst, og her har de hatt jevnlige rally-lydighetstreninger med god oppslutning.

Turer og treff…

Vi har hele tiden hatt turer og sosialt samvær for hele familien som vårt hovedformål, og det føler vi er en oppgave vi har klart. Strukturen har endret seg en del fra ferdig oppsatt program for et halvår av gangen, til at vi i tillegg til enkelte oppsatte datoer også har det vi kaller for «spontantreff» hvor vi seran værmeldinga sånn ca. midt i uka – og hvis ikke det ser så aller verst ut, sender ut beskjed om tid og sted for tur på epost, via hjemmesiden og  på Facebook.

 nbsk-avd-agder-historie-1990-klovtur-til-mykland
1990, kløvturtil Mykland – en av disse herlige dagene man ikke glemmer…
nbsk-avd-agder-historie-brygga-til-berit-og-age
På bryggekanten hos Berit og Åge, usikker på årstallet, men tror det kan være mot slutten av 90-tallet. Hvis dere legger merke til det, så hadde vi fjonge fine “bernerbunader” også – med egen logo… Da NBSK etter noen år fant ut at avdelingene ikke fikk ha sine egne logoer, så var det ikke like stas lenger…
nbsk-avd-agder-historie-2001-tur-til-lindesnes-fyr
2001, tur til Lindesnes fyr, forblåst og tåke, men litt lenger inne fant vi både sol og varme…
 25-5-samlet-rundt-bordet
Ny tur til Lauvrak i 2008, det vrimler av bernere rundt og under bordet…
img_2346
Tur til “Pustetoppen” i mars 2011…
img_3810
Tur til Krogvann i oktober 2011 – pølsebålidyll…
 img_4426
Nydelig tur til Longumneset ved Arendal i april 2012…

WWW.agderberner.info … Denne er nå lagt ned etter at vi “flytta inn” på hovedklubbens sider…

Facebook…

NBSK avd. Agder har også sin egen facebook-side, her har vi faktisk 89 medlemmer pr. i dag, flest lokale, men også en del fra resten av berner-Norge og litt ute i verden! Har annonserer vi turer og aktiviteter, folk legger inn bilder av egne hunder eller bilder tatt på treffene våre. Rett og slett en trivelig møteplass i «Cyber-space».

Fremtiden…

Vi håper at miljøet i avdelingen vår fortsatt vil holde seg godt, aktivt og trivelig! Siden starten på 80-tallet har aktivtetene gått i bølgedaler, vi har vært både langt nede og høyt oppe, mange år ivrigst i Aust, nå for tiden er det nok størst aktivitet i Vest.

Vi ønsker å være en avdeling for alle, enten man har berner som kompis, turkamerat, om man er aktiv i utstillingsringen eller driver med andre former for konkurranse eller trening – det er jo det som er så fantastisk med denne rasen vil har valgt oss!

Berner sennenhunder er vakker og allsidig – det er en fantastisk hund i en ufattelig vakker innpakning rett og slett.

Dette er altså litt av NBSK avd. Agders historie i korte trekk…

Jeg har sikkert glemt masse som kunne vært med – og som kanskje burde vært med – om du har noe å tilføye er det bare å ta kontakt!

Hilde Berntsen

NBSK avd. Agder