Styret

Styret i Norsk Berner Sennenhundklubb blir valgt på de årlige årsmøtene, og står ansvarlig for den daglige driften av klubben mellom disse. Det er også styret som representerer klubbens medlemmer ovenfor Norsk Kennel Klub.

Etter årsmøtet i juni 2018 er dette NBSKs styre:

  • Leder: Stein Fauske, Bærum.
  • Nestleder: Dagfrid Hokstad, Kapp
  • Kasserer: Janne Ekse, Rælingen (v/Lillestrøm)
  • Sekretær: Bjørg W. Andreassen, Rogaland
  • Styremedlem: Jon Jerre, Bærum
  • 1. varamedlem: Gro Solberg, Rakkestad, Østfold
  • 2. varamedlem: Britt Elin Flåten, Rakkestad, Østfold

Henvendelser til styret kan skje via e-post eller telefon. Ordinær post sendes til:

Norsk Berner Sennenhundklubb
Postboks 869
1306 Sandvika

Årshjul 2019

Styret har laget et årshjul som viser tidspunkt for de viktigste hendelsene i 2019. Du kan også laste ned årshjulet i høyere oppløsning her.

Årshjul 2019 (jpg)