Styret

Styret i Norsk Berner Sennenhundklubb blir valgt på de årlige årsmøtene, og står ansvarlig for den daglige driften av klubben mellom disse. Det er også styret som representerer klubbens medlemmer ovenfor Norsk Kennel Klub.

Etter årsmøtet 21. mars 2024 er dette NBSKs styre:

 • Leder: Solveig Aarbogh, Målselv
 • Nestleder: Felicia Jakobsson
 • Sekretær: Hilde Greve Myhrvold
 • Kasserer/økonomi: Liv Marit Wigum Aas
 • Styremedlem: Dagfrid Hokstad, Kapp
 • 1. varamedlem:  Mari-Anne Braaten
 • 2. varamedlem: Gerda Hagerup
 • Ressurspersoner, frem til årsmøtet i 2025:
  • Jon Jerre – IT-relaterte saker, hjemmesiden og medlemsregister
  • Bjørg W. Andreassen – medlemsregister
  • Unni Edvardsen – økonomi
  • Bente Risto Holmen – mestvinnende (liste, premier osv.)

Henvendelser til styret kan skje via e-post eller telefon. Ordinær post sendes til:

Norsk Berner Sennenhundklubb
Postboks 869
1306 Sandvika