Styret

Styret i Norsk Berner Sennenhundklubb blir valgt på de årlige årsmøtene, og står ansvarlig for den daglige driften av klubben mellom disse. Det er også styret som representerer klubbens medlemmer ovenfor Norsk Kennel Klub.

Etter årsmøtet 12. mars 2022 er dette NBSKs styre:

  • Leder: Frode Holland, Siggerud
  • Nestleder: Dagfrid Hokstad, Kapp
  • Kasserer: Steinar Granlund, Kjeller (døde februar 2023)
  • Sekretær: Solveig Aarbogh, Målselv
  • Styremedlem: Hans Reidar Berge, Kongsberg
  • 1. varamedlem: Turid Wettre, Hedmark
  • 2. varamedlem: Alf Gunnar Sandvik, Asker (fungerende kasserer, frem til årsmøtet 2023)

Henvendelser til styret kan skje via e-post eller telefon. Ordinær post sendes til:

Norsk Berner Sennenhundklubb
Postboks 869
1306 Sandvika