Styret

Styret i Norsk Berner Sennenhundklubb blir valgt på de årlige årsmøtene, og står ansvarlig for den daglige driften av klubben mellom disse. Det er også styret som representerer klubbens medlemmer ovenfor Norsk Kennel Klub.

Etter årsmøtet 23. mars 2023 er dette NBSKs styre:

 • Leder: Frode Holland, Siggerud
 • Nestleder: Dagfrid Hokstad, Kapp
 • Styremedlem: Unni H. Edvardsen, Sandnessjøen
 • Sekretær: Solveig Aarbogh, Målselv
 • Styremedlem: Hans Reidar Berge, Kongsberg
 • 1. varamedlem: Turid Wettre, Hedmark
 • 2. varamedlem: Alf Gunnar Sandvik, Asker
 • Ressurspersoner:
  • Liv Marit Wigum er konstituert ressursperson (26.5.2023), ivaretar kassererfunksjonen frem til årsmøtet 2024
  • Jon Jerre, IT, hjemmesiden og andre tekniske saker, frem til årsmøtet 2024

Henvendelser til styret kan skje via e-post eller telefon. Ordinær post sendes til:

Norsk Berner Sennenhundklubb
Postboks 869
1306 Sandvika