Årsmøtet

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet, og avholdes hvert år, senest innen 15. juni.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer, med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), og beslutning om oppløsning av klubben (krever 3/4 flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

Årsmøtet 2024 ble holdt 21. mars 2024. For referat, klikk her

Årsmøtet 2023 ble holdt 23. mars 2023. For referat, klikk her.

Årsmøtet 2022 ble holdt lørdag 12. mars. For referat, klikk her

Årsmøtet 2021 ble holdt lørdag 13. mars. For referat, klikk her

Årsmøtet 2020 ble holdt lørdag 22. august. For referat, klikk her

Årsmøtet 2019 ble holdt lørdag 8. juni på Torpomoen. For referat, klikk her:

Årsmøtet 2018 ble holdt lørdag 2. juni. For referat, klikk her .

Årsmøtet 2017 ble holdt lørdag 6. mai. For referat, klikk her.

Årsmøtet 2016 ble holdt lørdag 16. april. For referat, klikk her.

Årsmøtet 2015 ble holdt lørdag 18. april. For referat, klikk her.