Helse- og avlskomiteen

Helse- og avlskomiteen i Norsk Berner Sennenhundklubb

Helse- og avlskomiteen (HAK) forvalter klubbens retningslinjer for avl og oppdaterer nødvendige oversikter over tilgjengelige valpekull, oppdretterlista og hannhundliste. HAK tilbyr også valpeformidling, og gir veiledning og råd i spørsmål om avl og oppdrett av berner sennenhund.

HAKs faste medlemmer valgt på Årsmøtet i 2024:
Ressurspersoner frem til årsmøtet 2025 (oppnevnt av Styret):
 • Hannhundliste og Sunnhetsfondet: Sølvi M. Brudeseth
 • Sekretær og Sunnhetsfondet: Elisabeth Dizerens
 • NBSKs avl og oppdretterforum på FB: Stine Pedersen
 • Valpeformidling og omplassering: Trine-Lise Nystad [email protected]

Avlssaker skal sendes inn på eget skjema, andre henvendelser sendes via et av våre skjema eller til HAKs e-post: [email protected]

 

Informasjon HAKs arbeid.

 • HAKs oppgave er å gi medlemmene råd i avlssaker, bidra til økt kunnskap om avl, gi valpeformidling og overordnet bidra til å forbedre gjennomsnittet av rasen.
 • HAK anbefaler ikke kombinasjoner eller hannhunder. Oppdretter må fullt og helt selv velge hannhund til sin tispe.
 • HAK er behjelpelig med opplysninger om helse, levealder og gemytt basert på tilbakemeldinger fra eier, oppdretter, dogweb, helseundersøkelser og obduksjonsrapporter/journaler.
 • HAK gir tilbakemelding på om planlagt/utført paring fyller alle krav til avl iht. retningslinjene for avl. Denne tilbakemeldingen vil være gjeldende i 6 mnd.
 • HAK vil ha møter fortrinnsvis første onsdag i hver måned, eller i løpet av de to første ukene i
  hver måned. HAK har ikke møter i juli måned.
 • Alle henvendelser til HAK skal være skriftlig, avlssaker på skjema og andre henvendelser på e-post [email protected] innen den 20. i mnd. før møtet. Saker som kommer senere blir ikke behandlet før neste møte.
 • For å komme på valpeformidlingen skal det være sendt henvendelse angående planlagt/utført paring til HAK, og saken skal ha vært til behandling.
 • Alle som ønsker valpeformidling skal være medlemmer av NBSK
 • Kullene blir stående på valpelisten i åtte uker. Oppdrettere betaler kr 25,- pr. valp til kontonummer 1503.29.90689. Dere må selv gi beskjed om dere ønsker flere uker utover fast tid, samt gi tilbakemelding når kullet er solgt.
 • Om tispen går tom MÅ det gis beskjed, hvis ikke vil opplysninger om kullet bli stående i ca. åtte uker før de blir fjernet
 • Alle henvendelser angående valpeformidling skal være direkte til valpeformidler

Felles e-post: [email protected]

HAK – Sunnhetsfondet har dekaler tilsalgs

Sunnhetsfondet betaler ut mye i støtte hvert år og fondet vil bli mindre dersom vi ikke har inntekt og vi vil i den anledning oppfordre alle til å kjøpe våre nye dekaler som er tilsalgs for kr. 100,- pr stykk. Dere vil da få fine dekaler og støtter samtidig fondet. Dekalene bestilles via HAK, hak@berner-sennen-no, og betaling kan gjøres via vipps på nummer 133999 eller direkte til konto 1503.2990.689.

Husk å merke din betaling med antall dekaler og fullt navn og adresse Sunnhetsfondet setter stor pris på alle bidrag og dersom man ikke ønsker dekaler er det selvsagt fullt mulig å sette inn bidrag til oss via vipps eller konto.