Helse- og avlskomiteen

Helse- og avlskomiteen i Norsk Berner Sennenhundklubb

Helse- og avlskomiteen (HAK) forvalter klubbens retningslinjer for avl og oppdaterer nødvendige oversikter over tilgjengelige valpekull, oppdretterlista og hannhundliste. HAK tilbyr også valpeformidling, og gir veiledning og råd i spørsmål om avl og oppdrett av berner sennenhund.

Flere av HAKs skjema vil bli tilgjengelig snart

HAK består av:

All kontakt med HAK skjer via Trude Grindberg, på mail: hak@berner-sennen.no

Nytt fra HAK:

Facebook

Helse og avlskomiteen har nå opprettet en egen side på facebook. Siden er opprettet for lettere å nå ut med informasjon til NBSKs oppdrettere, hanhundseiere og avlsinteresserte. Vi vil her legge ut viktig informasjon om komiteens arbeid, endringer i prosedyrer og/eller retningslinjer, nyheter fra komiteen, fagartikler om avl, oppdrett, sunnhet og helse, statistikker og oppfordringer.

HAK ønsker ikke at dette skal være en diskusjonsside. Det vil heller ikke være mulig for andre enn HAKs medlemmer å publisere noe på siden. Har man derimot innspill eller konkrete spørsmål vedrørende det som legges ut på siden, er det selvsagt fullt mulig å gjøre dette i kommentarfeltet. Siden er ikke «bemannet» 24/7, men HAK vil følge opp innspill og spørsmål etter beste evne.

Sunnhetsfondet

Etter lengre tids dvale, setter HAK nå Sunnhetsfondet på dagsordenen igjen.

NBSKs sunnhetskomité har i mange år samlet inn penger, for å kunne gi støtte til helseforbyggende og infomasjonsinnsamlende tiltak.  Relativt mange penger har blitt samlet inn, men dessverre har ikke pengene blitt benyttet i så stor grad som ønskelig i helsearbeidet for rasen, og komiteen har ligget brakk i flere år. HAK har nå fått ansvar for de innsamlede pengene, som nå betegnes som sunnhetsfondet. Les mer her.

Helseregisteret

Fra februar 2016 kan vi nå tilby NBSKs oppdrettere, hannhundseiere og andre avlsinteresserte medlemmer velkommen til vårt digitale helseregister for berner sennenhund. Helseregisteret er basert på tilbakemeldinger fra eier og/eller oppdretter, samt opplysninger på oppdretteres hjemmesider og andre offisielle registre. Helseregisteret er utarbeidet av NBSKs Helse og avlskomite og er ment som et oppslagsverk for oppdrettere og avlsinteresserte. Dette registeret er et levende dokument som hele tiden vil tilføres ny informasjon og flere og flere hunder. Det skal først og fremst være et hjelpemiddel i avlen, der man kan søke informasjon om avlsdyr, søsken, foreldre og øvrig slekt, for blant annet å unngå å kombinere avsldyr med samme sykdommer/defekter der arv er av betydning.

For å få tilgang til helseregisteret så må du ta kontakt med HAK for å få et innloggingspassord:

Trude Grindberg, fungerende sekretær
hak@berner-sennen.no

 

HAKs Oppdretterpris

HAK har fra 01.01.2016 utarbeidet en påskjønnelse til oppdrettere som har oppdrettet kull der minst halvparten har oppnådd levealder på minst 9 år. Bakgrunnen for dette er et ønske om å bidra til mer oppmerksomhet rundt helse og levealder på våre hunder.

Påskjønnelsen deles ut på årsmøtet hvert år, og det er oppdretterne selv som må melde inn til HAK om de har kull som hører inn under dette. Frist for innsending i år er 16 april.

Det er utarbeidet en tabell som viser hvilke krav som stilles.

Endring av HAK rutiner:

HAK har vedtatt fra februar 2016, å ikke lenger på forspørsel fra tispeeiere/oppdrettere å gi forslag på avlshanner. Bakgrunnen for dette er først og fremst at ansvaret for valg av hanne helt og holdent må ligge hos tispeeier/oppdretter selv. HAK er selvfølgelig behjelpelig med den informasjonen vi innehar om den/de aktuelle hanhundene og linjene bak. Oppdrettere må som før sende inn informasjon til avlsrådet om planlagt/utført paring for å få valpeformidling på kullet.

Web-link:

Avtaler/kontrakt for å få web-link og årsavgift fjernes fra og med 01.01.2016. De som ønsker web-link må selv gi beskjed til HAK. De som allerede har fått opprettet web-link blir lagt ut automatisk.

Still going strong listen:

Ansvaret for still going strong listen har nå blitt lagt på HAK. De som ønsker å få sin veteranhund (over 8 år) inn på listen, kan enten gi beskjed til HAK pr. mail, eller bruk denne direktelinken for registrering av din veteran.

Informasjon HAKs arbeid.

 • HAKs oppgave er å gi medlemmene råd i avlssaker, bidra til økt kunnskap om avl, gi valpeformidling og overordnet bidra til å forbedre gjennomsnittet av rasen.
 • HAK anbefaler ikke kombinasjoner eller hannhunder. Oppdretter må fullt og helt selv velge hannhund til sin tispe.
 • HAK er behjelpelig med opplysninger om helse, levealder og gemytt basert på tilbakemeldinger fra eier, oppdretter, dogweb, helseundersøkelser og obduksjonsrapporter/journaler.
 • HAK gir tilbakemelding på om planlagt/utført paring fyller alle krav til avl iht. retningslinjenefor avl.
 • HAK vil ha møter fortrinnsvis første torsdag i hver måned, eller i løpet av de 2 første ukene i
  hver måned. HAK har ikke møter i juli måned.
 • Alle henvendelser til HAK skal være skriftlig, helst pr. e-post og mottatt innen den 20. i mnd. før møtet. Alle henvendelser sendes til leder og sekretær i HAK. Saker som kommer senere blir ikke behandlet før neste møte.
 • For å komme på valpeformidlingen skal det være sendt henvendelse angående planlagt/utført paring til avlsrådet, og saken skal ha vært til behandling.
 • Alle som ønsker valpeformidling skal være medlemmer av NBSK
 • Kullene blir stående på valpelisten i åtte uker. Oppdrettere betaler kr 25,- pr. valp til kontonummer 1503.29.90689. Dere må selv gi beskjed om dere ønsker flere uker utover fast tid, samt gi tilbakemelding når kullet er solgt.
 • Om tispen går tom MÅ det gis beskjed, hvis ikke vil opplysninger om kullet bli stående i ca. åtte uker før de blir fjernet
 • Alle henvendelser angående valpeformidling skal være direkte til valpeformidler

Trude Grindberg, fungerende sekretær
hak@berner-sennen.no
Tlf.: 997 10 576