Utstilling Oppdal

Det ble på SU-møtet våren 2014 bestemt at diverse utstillinger for Berner skulle utgå, deriblant dobbeltutstillingen på Oppdal. Til info så får Berner Sennen likevel stille på Oppdals-utstillingen i 2015. […]