Bli medlem

Det er bernereiere som vet best hva bernereiere trenger, og som medlem er du med på å forvalte rasens utvikling. I Norsk Berner Sennenhundeklubb er det samlet mye kompetanse og bred erfaring som er nyttig til både hverdag og fest. Innmelding i NBSK skjer primært via nettsiden til NKK, og kontingenten betales med bank- eller kredittkort.

Slik blir du medlem i Norsk Berner Sennenhundklubb (NBSK)

Som medlem i en rase- eller brukshundklubb tilsluttet Norsk Kennel Klub (NKK), blir du automatisk medlem i NKK. Dermed blir du også medlem av NKK når du melder deg inn i NBSK, hvis du ikke er medlem allerede gjennom annen samarbeidende klubb.

  • Grunnkontingent i NKK: kr 190,-
  • Hovedmedlemskontingent: kr 350,-
  • Husstandsmedlemskap: 100,-

For innmelding som husstandsmedlem krever ikke grunnkontingent til NKK, men det forutsetter at husstanden allerede har et hovedmedlem i klubben.

Medlemskap i NBSK – og følgelig NKK – gir også en rekke andre medlemsfordeler – for eksempel halv pris på samtlige av NKKs tjenester, inkludert påmeldingsavgifter. Det er også rabatter å hente på andre tjenester og produkt. Se her for mer om medlemsfordeler.

Får du problemer med å melde deg inn via NKK, kan du sende e-post til sekretæren i NBSKs styre med opplysninger om:

  • Navn
  • Adresse
  • Postnummer og -sted
  • Telefon
  • Mobiltelefon
  • E-post
  • Oppgi hva slags medlemskap du ønsker; hoved- eller husstandsmedlemskap

Ved innmelding som husstandsmedlem må du oppgi navn på hovedmedlem og medlemsnummer. Du vil da innen kort tid få en giro med kontingentbeløpet fra NKK.

Som medlem i NBSK får du medlemsbladet vårt Berner’n. Det kommer ut fire ganger i året, og du får elektronisk abonnement på NKKs medlemsblad Hundesport.

Vi oppfordrer alle å bli medlem i klubben og være med på aktiviteter som arrangeres lokalt gjennom våre avdelinger og regionale kontaktpersoner. Dette gir verdifull sosialisering både for valper og voksne hunder, i tillegg til at du får et hundenettverk utover din oppdretter. Her kan du stille spørsmål og få gode råd.