Medlemskap

Denne siden beskriver kort medlemskapet i NBSK og er inndelt følger tre avsnitt:

Kap. 1: Medlemskap i NBSK – Fordeler og kostnader
Kap. 2: Bli medlem – Hvordan melder jeg meg inn?
Kap. 3: Betale medlemskontingenten – Jeg er allerede medlem

Kap. 1: Medlemskap i NBSK – Fordeler og kostnader

Når du melder deg inn i NBSK blir du automatisk medlem i NKK (dette er obligatorisk). For 2020 gjelder:

  • For nye NBSK medlemmer som ikke allerede er medlem i NKK betales kr. 570, fordelt med Hovedmedlemskontingent til NBSK på kr. 350. og Grunnkontingent til NKK (obligatorisk) på kr. 230.
  • For nye NBSK medlemmer som allerede er medlem i NKK, betales bare Hovedmedlemskontingent til NBSK på kr. 350.
  • Husstandsmedlemskap i NBSK koster kr. 100, dette forutsetter at husstanden allerede har et hovedmedlem i klubben.

Alle medlemmer får tilsendt NBSKs medlemsblad Berner’n og NKKs medlemsblad Hundesport fire ganger årlig. Når du melder deg inn i NBSK får du automatisk tilhørighet til den avdelingen som naturlig passer til din innmeldte postadresse.

Medlemmer i NBSK/NKK får halv pris på arrangementer i NKK regi og i klubber som er tilsluttet NKK. Som medlem kan man logge seg inn i Dogweb, der kan man melde på hunden til NKKs og NBSKs utstillinger, hente ut informasjon om utstillings-resultater, stamtavler, rasens helsemessige tilstand osv.

Medlemskap i NBSK, og følgelig NKK, gir også en rekke andre medlemsfordeler, som f.eks. rabatt på Agria forsikring, tilbud på Eukanuba hundemat, samarbeidasaavtale NKK og Esso mastercard m.m.

Se her for mer om medlemsfordeler. Som medlem i NBSK har du tilgang til NBSKs avdelinger, for mer info om NBSK og avdelingene klikk her, (NBSKs Velkomstbrosjyre for nye bernereiere).

Kap. 2: Bli medlem – Hvordan melder jeg meg inn?

Innmelding i NBSK (og NKK) gjør du selv gjennom NKKs nettsted; gå til NKK.no og velg «Bli Medlem», eller for å gå direkte, klikk her. Skulle du få problemer med å melde deg inn via NKKs side, kan du sende e-post til NBSKs styre ([email protected]) med opplysninger om: Navn, Adresse, Postnummer og -sted, Telefon og E-post.

Oppgi hva slags medlemskap du ønsker; hoved- eller husstandsmedlemskap. Ved innmelding som husstandsmedlem må du oppgi navn på hovedmedlem og medlemsnummer. Du vil da innen kort tid få en henvendelse fra NKK om innbetaling.

I utgangspunktet blir du knyttet til den avdelingen du hører til ut fra din postadresse. Din lokale avdeling vil dermed kunne vite at det er en ny berner i området. Skulle du likevel ønske å være koblet opp til en annen avdeling, må du ta kontakt med NKK eller NBSKs styre og informere om dette.

Kap. 3: Betale medlemskontingenten – Jeg er allerede medlem

Betalingen av medlemskontingenten skjer via NKK. Det er nå slutt på papirfaktura fra NKK. Har du ikke bedt om e-faktura, kan du logge deg inn på «Min side» på NKKs nettsted. Der kan du sjekke/oppdatere din profil, sjekke status eller betale medlemskontingent, få tilgang til dogweb, sjekke dine hunder som er registrert etc.