Medlemskap

Denne siden beskriver kort medlemskapet i NBSK og er inndelt følger tre avsnitt:

Kap. 1: Medlemskap i NBSK – Fordeler og kostnader
Kap. 2: Bli medlem – Hvordan melder jeg meg inn?
Kap. 3: Betale medlemskontingenten – Jeg er allerede medlem

Kap. 1: Medlemskap i NBSK – Fordeler og kostnader

Når du melder deg inn i NBSK blir du automatisk medlem i NKK (dette er obligatorisk). For 2020 gjelder:

  • For nye NBSK medlemmer som ikke allerede er medlem i NKK betales kr. 570, fordelt med Hovedmedlemskontingent til NBSK på kr. 350. og Grunnkontingent til NKK (obligatorisk) på kr. 230.
  • For nye NBSK medlemmer som allerede er medlem i NKK, betales bare Hovedmedlemskontingent til NBSK på kr. 350.
  • Husstandsmedlemskap i NBSK koster kr. 100, dette forutsetter at husstanden allerede har et hovedmedlem i klubben.

Medlemskap i NBSK, og følgelig NKK, gir en rekke medlemsfordeler – for eksempel halv pris på samtlige av NKKs tjenester, inkludert påmeldingsavgifter. Det er også rabatter å hente på andre produkt og tjenester. Se her for mer om medlemsfordeler. Som medlem i NBSK har du tilgang til NBSKs avdelinger, for mer info klikk her.

Kap. 2: Bli medlem – Hvordan melder jeg meg inn?

Innmelding i NBSK (og NKK) gjør du selv gjennom NKKs nettsted; gå til NKK.no og velg «Bli Medlem», eller for å gå direkte, klikk her. Skulle du få problemer med å melde deg inn via NKKs side, kan du sende e-post til sekretæren i NBSKs styre med opplysninger om: Navn, Adresse, Postnummer og -sted, Telefon og E-post.

Oppgi hva slags medlemskap du ønsker; hoved- eller husstandsmedlemskap. Ved innmelding som husstandsmedlem må du oppgi navn på hovedmedlem og medlemsnummer. Du vil da innen kort tid få en henvendelse fra NKK om innbetaling.

I utgangspunktet blir du knyttet til den avdelingen du hører til ut fra din postadresse. Din lokale avdeling vil dermed kunne vite at det er en ny berner i området. Skulle du likevel ønske å være koblet opp til en annen avdeling, må du ta kontakt med NKK eller NBSKs styre og informere om dette.

Kap. 3: Betale medlemskontingenten – Jeg er allerede medlem

Betalingen av medlemskontingenten skjer via NKK. Det er nå slutt på papirfaktura fra NKK. Har du ikke bedt om e-faktura, kan du logge deg inn på «Min side» på NKKs nettsted. Der kan du sjekke/oppdatere din profil, sjekke status eller betale medlemskontingent, få tilgang til dogweb, sjekke dine hunder som er registrert etc.