Medlemskap

Denne siden beskriver kort medlemskapet i NBSK og er inndelt følger tre avsnitt:

 • Medlemskap i NBSK – fordeler og kostnader
 • Bli medlem – hvordan melder jeg meg inn
 • Betale medlemskontingenten – jeg er allerede medlem

Medlemskap i NBSK – fordeler og kostnader

Generelt sett, som medlem i en rase- eller brukshundklubb tilsluttet Norsk Kennel Klub (NKK), blir du automatisk medlem i NKK. Derfor, når du melder deg inn i NBSK blir du automatisk medlem i NKK (dette er obligatorisk), med mindre du allerede er medlem i NKK gjennom en annen samarbeidende klubb. For 2018 gjelder:

 • For nye NBSK medlemmer som ikke allerede er medlem i NKK betales kr. 570, fordelt med Hovedmedlemskontingent til NBSK på kr. 350. og Grunnkontingent til NKK (obligatorisk) på kr. 220.
 • For nye NBSK medlemmer som allerede er medlem i NKK, betales bare Hovedmedlemskontingent til NBSK på kr. 350.
 • Husstandsmedlemskap i NBSK koster kr. 100, dette forutsetter at husstanden allerede har et hovedmedlem i klubben.

Medlemskap i NBSK, og følgelig NKK, gir en rekke medlemsfordeler – for eksempel halv pris på samtlige av NKKs tjenester, inkludert påmeldingsavgifter. Det er også rabatter å hente på andre produkt og tjenester. Se her for mer om medlemsfordeler. Som medlem i NBSK har du tilgang til NBSKs avdelinger, for mer info klikk her.

Bli medlem – hvordan melder jeg meg inn

Innmelding i NBSK (og NKK) gjør du selv gjennom NKKs nettsted; gå til NKK.no og velg «Bli Medlem», eller for å gå direkte, klikk her.

Skulle du få problemer med å melde deg inn via NKKs side, kan du sende e-post til sekretæren i NBSKs styre med opplysninger om:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer og -sted
 • Telefon
 • Mobiltelefon
 • E-post

Oppgi hva slags medlemskap du ønsker; hoved- eller husstandsmedlemskap.

Ved innmelding som husstandsmedlem må du oppgi navn på hovedmedlem og medlemsnummer. Du vil da innen kort tid få en henvendelse fra NKK om innbetaling.

I utgangspunktet blir du koblet opp til den avdelingen du hører til ut fra din postadresse. Din lokale avdeling vil dermed kunne vite at det er en ny berner i omårdet. Skulle du av en eller annen grunn likevel ønske å være koblet opp til en annen avdeling må du ta kontakt med NKK eller NBSKs styre og informere om dette.

Betale medlemskontingenten – jeg er allerede medlem

Betalingen av medlemskontingenten skjer via NKK. Det er nå slutt på papirfaktura fra NKK. Betalingsinformasjon sendes ut fra NKK via enten SMS eller epost. Har du bedt om e-faktura får du mail fra [email protected] (mao. ikke med NKK som avsender). Det er derfor helt nødvendig at du retter opp din epost i NKKs database dersom du skifter epost, dette gjøres  via «Min Side» på NKKs nettsted.

For å betale, eller sjekke om du har betalt, kan du også gjøre dette via «Min Side» på NKKs nettsted.

 • Gå på NKKs side; www.nkk.no
 • Logg inn via «Mine sider» (øverst på hjemmesiden). Her kan du også etablere ny bruker, eller spørre om passordet ditt dersom du har glemt det, sjekke/endre e-post og vanlig postadresse.
 • Velg fanen «Medlemskrav», der finner du ytterligere informasjon om du har betalt eller ikke, og opplysning om innbetaling.