Medlemskap

Denne siden beskriver kort medlemskapet i NBSK og er inndelt følgende fem kapitler:

Kap. 1: Jeg har flyttet / byttet adresse
Kap. 2: Medlemskap i NBSK – Fordeler og kostnader
Kap. 3: Bli medlem – Hvordan melder jeg meg inn?
Kap. 4: Betale medlemskontingenten – Jeg er allerede medlem
Kap. 5: Valpekjøp – Oppdretter har meldt meg inn

Kap. 1: Jeg har flyttet / byttet adresse

Har du flyttet og dermed fått ny postadresse er det viktig at du oppdaterer denne i NKKs database (denne fungerer også som NBSKs medlemsregister). Endring av kontaktinformasjon gjør du enkelt selv ved å logge deg inn på Min side på NKKs nettsted (nkk.no). Under Min Profil kan du deretter enkelt endre all kontaktinformasjon. Sjekk samtidig at telefonnummer og e-postadresse er riktig.

Hvis du ikke er registrert med riktig adresse vil du ikke motta medlemsbladene Berner’n (fra NBSK) eller Hundesport (fra NKK), dette siden bladene sendes til den adressen du er registrert med i NKKs database.

Kap. 2: Medlemskap i NBSK – Fordeler og kostnader

Når du melder deg inn i NBSK blir du automatisk medlem i NKK (dette er obligatorisk). For 2024 gjelder:

  • For nye NBSK medlemmer, som ikke allerede er medlem i NKK betales kr. 663, fordelt med Hovedmedlemskontingent til NBSK på kr. 350. og Grunnkontingent til NKK (obligatorisk) på kr. 313.
  • For nye NBSK medlemmer som allerede er medlem i NKK, betales bare Hovedmedlemskontingent til NBSK på kr. 350.
  • Husstandsmedlemskap i NBSK koster kr. 100, dette forutsetter at husstanden allerede har et hovedmedlem i klubben.

Alle medlemmer får tilsendt NBSKs medlemsblad Berner’n, samt elektronisk tilgang til NKKs medlemsblad Hundesport – alt fire ganger årlig. Når du melder deg inn i NBSK får du automatisk tilhørighet til den avdelingen som naturlig passer til din innmeldte postadresse. Ønsker du en annen avdelingstilhørighet, gi beskjed til NKK eller til NBSKs styre.

Medlemmer i NBSK/NKK får halv pris på arrangementer i NKK regi og i klubber som er tilsluttet NKK. Medlemmer kan logge seg inn i Dogweb, der kan man melde på hunden til NKKs og NBSKs utstillinger, hente ut informasjon om utstillings-resultater, stamtavler, rasens helsemessige tilstand osv.

Medlemskap i NBSK, og følgelig NKK, gir også en rekke andre medlemsfordeler, som f.eks. rabatt på Agria forsikring, medlemsrabatt hos Musti, samarbeidsavtale NKK og Esso mastercard m.m.

Som medlem i NBSK har du tilgang til NBSKs avdelinger, for mer info om NBSK og avdelingene, se NBSKs Velkomstbrosjyre for nye bernereiere,

Kap. 3: Bli medlem – Hvordan melder jeg meg inn?

Innmelding i NBSK (og NKK) gjør du selv gjennom NKKs nettsted; gå til NKK.no og velg «Bli Medlem», eller for å gå direkte, klikk her. Skulle du få problemer med å melde deg inn via NKKs side, kan du sende e-post til NBSKs styre ([email protected]) med opplysninger om: Navn, Adresse, Postnummer og -sted, Telefon og E-post.

Oppgi hva slags medlemskap du ønsker; hoved- eller husstandsmedlemskap. Ved innmelding som husstandsmedlem må du oppgi navn på hovedmedlem og medlemsnummer. Du vil da innen kort tid få en henvendelse fra NKK om innbetaling.

I utgangspunktet blir du knyttet til den avdelingen du hører til ut fra din postadresse. Din lokale avdeling vil dermed kunne vite at det er en ny berner i området. Skulle du likevel ønske å være koblet opp til en annen avdeling, ta kontakt med NKK eller NBSKs styre.

Kap. 4: Betale medlemskontingenten – Jeg er allerede medlem

Betalingen av medlemskontingenten skjer via NKK. Det er slutt på papirfaktura fra NKK. Har du ikke allerede bedt om e-faktura, kan du logge deg inn på “Min side” på NKKs nettsted – til høyre på siden finner du “Fakturaer”. Der kan du sjekke/oppdatere din profil og postadresse (nødvendig for å få tilsendt medlemsbladene), sjekke status på betaling eller betale medlemskontingent, få tilgang til Dogweb, sjekke dine hunder som er registrert etc.

Kap. 5: Valpekjøp – Oppdretter har meldt meg inn

Ved valpekjøp er det enkelte oppdrettere som melder valpekjøper inn i NBSK og NKK som en del av kjøpspakken. Valpekjøper betaler da ikke kontingenten til NBSK for det aktuelle året. Grunnkontingenten til NKK betales enten av oppdretter eller av valpekjøper (se kap. 1 over for forklaring av kontingent til NBSK og grunnkontingent til NKK). Før årsskiftet vil valpekjøper få et krav fra NKK om betaling av medlemsavgift (NBSK og NKK) for det etterfølgende året.