Søknad om støtte fra Sunnhetsfondet

Søknad om støtte fra Sunnhetsfondet

Du kan søke om økonomisk støtte fra Sunnhetsfondet ved innsendelse av biopsi eller obduksjon av hund ved mistanke om kreft eller alvorlig nyresykdom. Medlemmer kan også få støtte ved utført SH-test på avlsdyr.

MM slash DD slash YYYY
Her velger du hva du søker støtte for
Blir utgifter til biopsi eller obduksjon dekket av forsikringsselskap?
Max. file size: 50 MB.
Her legger du ved dokumentasjon på prøvesvar
Jeg aksepterer at prøvesvaret blir lagt inn i NBSKs Helseregister. For å ha rett til støtte for SH-test skal gjeldende hund ha blitt og forbli tilgjengelig for HSIMS hos Antagene.
Støtte fra Sunnhetsfondet
Navn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)
kontonummer for utbetaling av støtte