Utstillinger i 2021

Nedenfor følger oversikt over NBSKs spesialer for 2021:

Når Arrangør / Sted Info / Kontakt
23. – 24. januar NBSK avd. Østfold, og NBSK,
Indre Østfold
23.1: [email protected]
24.1: [email protected]
24. – 25. april AVLYST pga. Koronasituasjonen
Dobbeltutstillingen
NBSK og Norsk Dobermann Klub, Stangehallen
NBSK: [email protected]
22.  – 23. mai AVLYST Pinsetreffet
NBSK og NBSK avd. Agder, Torpomoen
Annonse Pinsetreffet 2021
[email protected]
29. mai AVLYST NBSK avd. Nord,
Narvik
[email protected]
11. juni
(NB – Ny dato)
NBSK avd. Nord,
Tromsø
[email protected]
3. juli Trønderspesialen
NBSK avd. Trøndelag, Ler
NB – Ny påmeldingsfrist 21.6
Utstillingsannonse
[email protected]com
21. august Hedmarkspesialen
NBSK avd. Hedmark,
Nes Ungdomsskole, Stavsjø
Utstillingsannonse
[email protected]
5. september Rogalandspesialen
NBSK avd. Rogaland,
Sandnes, Rogaland
Utstillingsannonse Rogalandsspesialen
[email protected]
18. – 19. september Østfold dobbeltspesial
NBSK sentralt, og
NBSK, avd. Østfold
Rakkestad
NB – Ny påmeldingsfrist 12.9
Utstillingsannonse Østfold
16. – 17. oktober Trøndelag dobbeltspesial
NBSK sentralt, og
NBSK, avd. Trøndelag
Trondheim hundehall, Klett
Utstillingsannonse Trøndelag

 

Nedenfor følger oversikt over NBSKs spesialer for 2020:

Når Arrangør / Sted Info / kontakt
25. og 26. april (AVLYST) Dobbeltutstillingen – AVLYST pga. Coronasituasjonen
NBSK og Norsk Dobermannklub. Stangehallen
Annonse dobbel (revidert 08-03-2020)
23. – 24. mai
(AVLYST)
Rallarutstillingen – AVLYST
Arr. Avd. Nord, i Skjolmen, Narvik
Rallarutstillingen Narvik 2020
30. – 31. mai
(AVLYST)
Pinsetreffet – AVLYST Torpomoen. Pinsetreffet Invitasjon og Info
27. juni Trønderspesialen.
Arr. Avd. Trøndelag.
Ler Putballalpark.
Trønderspesialen 2020 (oppdatert 28.05.2020)
15. august Hedmarkspesialen
Arr. avd. Hedmark
Nes Ungdomsskole, Stavsjø
Hedmarkspesialen 2020
Ny påmeldingsfrist: mandag 3. august
30. august Berner Spesial
Arr. Avd. Rogaland
Rogaland Hundepark, Sandnes
Rogaland utstilling 2020 (oppdatert juli)
12. og 13. september Østfoldtreffet og NBSK Spesial
Arr. Avd. Østfold (12.9) og NBSK sentralt v/UK (13.9)
Os skole, Rakkestad
(NB!  Nytt sted, og ny påmeldingsfrist mandag 7.9)
Østfold september 2020 (oppdatert juli)
17. og 18. oktober Dobbeltspesial
Arr: Avd. Trøndelag (17.10) og NBSK sentralt v/UK (18.10).
Trondeim hundehall (Ekra gartneri, Klett)
Trøndelag oktober 2020 (oppdatert september)

Nedenfor følger oversikt over NBSKs spesialer for 2019:

Når Arrangør/Sted Kontakt Mer info
27. – 28. april Dobbeltutstillingen
Arr: NDK og NBSK (v/Utstillingskomiteen)
Letohallen, Akershus
Bente Risto Holmen ([email protected]) Påmelding
Info og tidsplan
Dommerstatistikk
25. mai Utstilling i Tromsø
Arr. Avd. Nord
Mandelasletta i Tromsdalen
Ellinor Elvestad
([email protected])
Påmelding og info
30. mai Buskerudutstillingen
Arr. Avd. Buskerud, Rosthaug videregående skole, Åmot
Britt Pinderud, Else Marie Sundgaard og Hans Reidar Berge Påmelding og info (ny 10.5)
8. – 10. juni Pinsetreffet
Arr. Utstillingskomiteen og Styret. Torpomoen, Ål
Bente Risto Holmen ([email protected])
Hilde Berntsen ([email protected])
Program Pinsetreffet (ny)
PM for lørdag (ny)
PM for søndag (ny)
Påmelding og info
30. juni Trønderspesialen 
Arr. Avd. Trøndelag
Ler Putballpark
Stig Pettersen
([email protected])
Hilde Holst Leknes
([email protected])
Påmelding og info
18. august Hedmarkspesialen
Arr. Avd. Hedmark
Nes Ungdomsskole, Stavsjø
Mariell Kristiansen
[email protected]
Påmelding og info
31. august NBSK Nord Utstilling
Arr. Avd. Nord, Narvik
Ellinor Elvestad [email protected] Påmelding og info
7. september Østfoldtreffet
Arr. Avd. Østfold
Agnalt skole, Sarpsborg
Se påmeldingsskjemaet
NB, ny påmeldingsfrist er 2.9.2019
Påmelding og info
14. september Rasespesial
Arr. Avd. Rogaland
Rogaland Hundepark, Sandnes
Stine Tjåland [email protected] Påmelding og info

 

Nedenfor følger oversikt over NBSKs spesialer for 2018:

Når Arrangør/Sted Kontakt Mer info
28. – 29. april Dobbeltutstillingen
Arr: NDK og NBSK (v/Utstillingskomiteen)
Letohallen, Akershus
Lisbeth Karlsen (lørdag)
[email protected]
Bente Risto Holmen (søndag)
[email protected]
Info om påmelding og dommere, klikk her.
10. mai Rasespesial og valpeshow
Arr. Avd. Vestfold
Borrehaugene, Horten kommune
Håkon Kristiansen [email protected] Info om påmelding, klikk her
19. – 20. mai Pinsetreffet
Arr. Utstillingskomiteen og Styret. Torpomoen, Ål
Dagfrid Hokstad ([email protected])  Foreløpig annonse
26. mai Dobbeltutstilling
Arr. Avd. Nord
Skjolmen, Narvik
Ellinor Elvestad
([email protected])
Påmelding og info, klikk her
30. juni Trønderspesialen 
Arr. Avd. Trøndelag
Ler Puttballpark
Hilde Holst Leknes ([email protected])
Stig Pettersen
([email protected])
Påmelding og info, klikk her
18. august Hedmarkspesialen
Arr. Avd. Hedmark
Nes Ungdomsskole, Stavsjø
Mariell Kristiansen ([email protected]) Påmelding og info, klikk her
1. september Østfoldtreffet
Arr. Avd. Østfold
Gml. Agnalt Skole, Saprsborg
Gro Solberg
[email protected]Kjersti A. Rosvoll [email protected]
Dommer Hed Richards, Wales

Påmelding og info, klikk her

16. september Rasespesial
Arr. Avd. Rogaland
Rogaland hundepark, Sandnes
Stine Tjåland ([email protected]) Påmelding og info, klikk her

Nedenfor følger oversikt over NBSKs spesialer for 2017. :

Når Arrangør / Sted Kontaktperson / e-post Mer info
29. – 30. april Arr: Utstillingskomiteen
Letohallen, Akershus
Bente Risto Holmen
([email protected])
NBSK invitasjon

Dommerliste

25. mai Buskerudutstillingen.
Arr: Avd. Buskerud
Rosthaug Vg. skole, Åmot
Britt Pinderud ([email protected])

Else Marie Sundgaard ([email protected])

Utstilling Buskerud
27. – 28. mai Rallarutstillingen.
Arr: Avd. Nord
Skjolmen skole, syd for Narvik
Ellinor Elvestad ([email protected]) Utstillingsannonse

Avd. Nords infoside

 3. – 5. juni Pinsetreffet.
Arr: Styret og Utstillingskomiteen
Torpomoen, Ål
 Dagfrid Hokstad
([email protected])
 Pinsetreffet
 2. juli Trønderspesialen.
Arr: Avd. Nord
Ler Putballpark,
(sør for Trondheim)
Stig Pettersen
([email protected])Hilde Holst Leknes
([email protected])
 Utstilling Trøndelag
19. august Moelvenutstillingen
Arr: Avd. Hedmark
Nes Ungdomsskole, Stavsjø
Turid Wettre
([email protected])
 Utstilling Hedmark
2. september Østfold  Gro Solberg
[email protected]
 Utstilling Østfoldtreffet
9. september Arr: Avd. Rogaland
Rogaland Hundepark, Sandnes
Stine Tjåland ([email protected])  Utstilling Rogaland