NBSKs retningslinjer for avl

Vedtatt i styret for Norsk Berner Sennenhundklubb 23.10.2015.  Pkt. 6 er endret fra 20.10.2018.

 1. Oppdretter og hannhundeier er til enhver tid ansvarlig for sitt avlsarbeid.
 1. Oppdretter og hannhundeier skal følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs avlsstrategi, samt NBSKs retningslinjer for avl. Alle skal også være oppdatert på NBSKs rasespesifikke avlsstrategi (RAS).
  Når en kombinasjon vurderes, er det et ønskelig mål at gjennomsnittlig levealder er syv år eller høyere hos de dyr i en fem generasjoners stamtavle en kjenner levealderen på. Det vil si kombinasjonens 62 nærmeste forfedre. Gjennomsnittet beregnes ut fra alle med kjent levealder, men minst ti dyr der informasjon er vanskelig å innhente. Hunder over syv år som fremdeles er i live, kan også iberegnes i dette gjennomsnittet. Oppdretter og hannhundeier oppfordres også til å kartlegge dødsårsaker i stamtavla for planlagt kombinasjon, og unngå for mange doblinger av særskilte helseproblem på rasen, deriblant kreft og nyresvikt.
 1. Avlstispen skal ha fylt to år før første fødsel, se for øvrig NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.
 1. Avlsdyret skal ha et rasetypisk adferdsmønster, jamfør rasebeskrivelse: «Selvsikker, oppmerksom, vaktsom, modig, godmodig og hengiven overfor folk den kjenner. Selvsikker og vennlig overfor fremmede, jevnt og rolig temperament.» Hunder som har fått utstillingsforbud på grunn av mentalitet, er automatisk også ekskludert fra avl.
 1. Ingen avlsdyr må være nærmere i slekt enn søskenbarn, eller ha høyere innavlsgrad enn dette, det vil si 6.25 prosent. Det anbefales dog å holde seg under 2.5 prosent. Innavlsgraden skal utregnes på 6 generasjoner.
 1. Avlsdyret må ha oppnådd minimum 1 VG på offisiell utstilling.
 1. Svak grad AD tillates brukt, men kun mot fritt. Ikke-røntget hund regnes som dysplast. For å avlsklareres, forutsettes en viss andel av fullsøsken fri for HD og fri for AD. Se tabell. Ved dokumentert bortgang før fylte to år som ikke kan tilbakeskrives til HD/AD, tas disse ikke med i beregningen.
 1. Avlsdyrets foreldre skal til enhver tid følge gjeldende krav til HD-/AD-status.
 1. Ved bruk av utenlandske avlsdyr, samt sædimport og importerte hunder (unntatt Sverige), skal avlsdyret og dets foreldre fylle kravene til gjeldende HD-/AD-status.
 1. Etter kullet der den 30. valpen blir født, stoppes avlsdyret for avkomsgransking. Ved vurdering om en hannhund kan parre flere tisper før den 30. valpen er født, skal en beregne gjennomsnittlig kullstørrelse på seks valper. Kull utover dette gjøres avhengig av avkomsgranskingens resultat. Ingen hund skal ha flere avkom enn 5 prosent av samtlige registrerte hunder i rasen de siste 5 år.
 1. For å kunne frigi et avlsdyr etter avkomsgransking, skal HD- og AD-resultatene for avkom være 75,0 prosent fritt eller bedre, beregnet ut fra antall norskfødte avkom. Ved dokumentert bortgang før fylte to år som ikke kan tilbakeskrives HD/AD, tas disse ikke med i beregningen. Samtlige fødte valper etter at avlsdyret er satt på stopp for avkomsgranskning, skal regnes med.
 1. En kullkombinasjon med over tre valper kan ikke gjentas før kullet er to år, når en generell avkomsgranskning er foretatt.
 1. Hannhunder som ikke fyller kravene i retningslinjer for avl og dermed ikke tidligere har vært brukt i avl, men har nådd åtte års alder, kan i samråd med avlsrådet benyttes i avl. Ved vurderingen skal det ses hen til slektningenes levealder.
 1. Hunder som har hatt aseptisk meningitt eller renal dysplasi (PNP) skal ikke brukes i avl. Hunder som har gitt aseptisk meningitt eller renal dysplasi (PNP) må bare brukes på ikke-registrerte belastede slekter. Med slekt regnes her helsøsken og deres foreldre.
 1. Saksebitt og tangbitt er godkjente bitt. Underbitt og overbitt godkjennes ikke. Det tolereres mangel av opp til to tenner.
 1. Ved bruk av frossen sæd fra norske/norskeide hannhunder, skal det tas hensyn til de regler/retningslinjer som gjaldt ved tidspunkt for nedfrysning av sæden, selv om de skulle avvike fra dagens gjeldende regler/retningslinjer. Dagens punkt om avkomsgranskning skal fremdeles følges.

Der kombinasjonen ikke oppfyller retningslinjer for avl, vil ikke oppdretter kunne benytte NBSKs valpeformidling for det kullet.

Ved bruk av utenlandske avlsdyr sendes dokumentasjon for røntgenresultat til avlsrådet.

Tabell for HD/AD og søskenkrav

Antall helsøsken Antall fri for HD Antall fri for AD
1 1 (100 %) 0 (0 %)
2 1 (50 %) 1 (50 %)
3 1 (33,3 %) 1 (33,3 %)
4 2 (50 %) 2 (50 %)
5 2 (40 %) 2 (40 %)
6 3 (50 %) 3 (50 %)
7 3 (42,8 %) 3 (42,8 %)
8 4 (50 %) 4 (50 %)
9 4 (44,4 %) 4 (44,4 %)
10 5 (50 %) 5 (50 %)
11 5 (45,5 %) 5 (45,5 %)
12 6 (50 %) 6 (50 %)
13 6 (46,2 %) 6 (46,2 %)
14 7 (50 %) 7 (50 %)
15 7 (46,7 %) 7 (46,7 %)
16 8 (50 %) 8 (50 %)
17 8 (47 %) 8 (47 %)
18 9 (50 %) 9 (50 %)
19 9 (47,4 %) 9 (47,4 %)

Tilbakevirkende kraft eller ei.
Avlsrådet bruker avlsretningslinjene som verktøy i sitt arbeid, og merker ganske ofte at forandringer kan skape rom for feil og ulike tolkninger. Vi ønsker derfor å presisere at AR skal jobbe etter to hovedprinsipp:

 1. Når retningslinjene for avl nå ble endret, har det ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at det ikke får konsekvenser for hunder som tidligere er benyttet i avl, eller for hunder som oppfylte kravene men ikke var benyttet i avl enda.
 2. Når det innkommer nye opplysninger om en hund eller dets søsken/foreldre, kan dette derimot medføre at tidligere ”godkjente” avlshunder ikke lenger fyller kravene. Det kan for eksempel være når det blir født nye helsøsken fram til disse er røntgenfotografert, eller at det oppstår meningitt hos et avkom.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.