Mestvinnende i bruksøvelser, LP og RL – 2021

Norsk Berner Sennenhundklubb kårer hvert år mestvinnende i hver klasse i lydighet (LP) og rallylydighet (RL), og totalt på tvers av klassene. Resultatet fra inntil tre tellende starter danner grunnlaget for å konkurrere om mestvinnende, også totalt. For å gjøre poengsummene i hver av klassene sammenlignbare sammenlagt på tvers av klassene, multipliseres de med en koeffisient.

Med alle forbehold om tastefeil, manglende rapportering og annen menneskelig svikt. Feil og mangler kan gjerne meldes til [email protected]

Lydighet

Mestvinnende i LP kl. I - 2021

Pl.NKK reg.HundFørerTre beste poengsummerSum
1
2
3

Mestvinnende i LP kl. II - 2021

Pl.NKK reg.HundFørerTre beste poengsummerSum

Mestvinnende i LP kl. III - 2021

Pl.NKK reg.HundFørerTre beste poengsummerSum
1
2
3

Mestvinnende i LP sammenlagt - 2021

Foreløpig utregning av sammenlagt for 2021.
På grunn av ulik poengskala i de forskjellige klassene beregnes plasseringen nå på bakgrunn av oppnådd prosentandel av maksimal poengsum. De inntil tre beste resultatene for hver ekvipasje uansett klasse teller sammenlagt, vektet ihht. hvilken klasse enkeltresultatene er oppnådd i.
LP I: Omregnet resultat multipliseres med 1,5
LP II: Omregnet resultat multipliseres med 1,55
LP III: Omregnet resultat multipliseres med 1,6
FCI3: Omregnet resultat multipliseres med 1,65
Eksempel: 175 poeng i LPII og 175 i LPIII blir (175/200x100x1,55 + 175/320x100x1,6) = 223,13
LP I og LP II kan max oppnå 200 poeng. LP III og FCI3 kan oppnå 320 poeng. Rykker ekvipasjen opp i løpet av året, kan resultater i ulike klasser spille inn. For de tre beste vises faktisk poengverdi. I utregnet total er poengene omregnet og vektet med utjevningsfaktor for klassen poengene er oppnådd i.
Pl.NKK reg.HundFørerKlasseTre besteUtregnet total
1
2
3
4

Rallylydighet

Mestvinnende i RL kl. I - 2021

Pl.NKK reg.HundFørerTre beste poengsummerSum
1
2
3
4

Mestvinnende i RL kl. II - 2021

Pl.NKK reg.HundFørerTre beste poengsummerSum
1
2
3
4

Mestvinnende i RL kl. III - 2021

Pl.NKK reg.HundFørerTre beste poengsummerSum
1NO48145/19RLI RLII "Birka" Bear av BernersvansenPatricia H. Risopatron196196
2
3
4

Mestvinnende i RL kl. Elite - 2021

Pl.NKK reg.HundFørerTre beste poengsummerSum
1NO39326/16N RLCH RLI RLII RLIII Cool Love av LeeArmand "Iza"Patricia H. Risopatron180+194374
2NO48145/19RLI RLII "Birka" Bear av BernersvansenPatricia H. Risopatron196196
3
4

Mestvinnende i RL Totalt - 2021

Utregning av total:
De tre beste resultatene for hver ekvipasje uansett klasse teller sammenlagt, vektet ihht. hvilken klasse enkeltresultatene er oppnådd i.
RL I: Resultatet multipliseres med 1,0
RL II: Resultatet multipliseres med 1,05
RL III: Resultatet multipliseres med 1,10
RL Elite: Resultatet multipliseres med 1,15
Eksempel: 190 i RLI* og 190 i RLII** blir (190*1 + 190*1,05) = 389,50
Pl.NKK reg.HundFørerKlasseTre besteUtregnet total
1NO48145/19RLI RLII "Birka" Bear av BernersvansenPatricia H. RisopatronRL III/RL Elite196 (*1,1)+196 (*1,15)441,0
2NO39326/16N RLCH RLI RLII RLIII Cool Love av LeeArmand "Iza"Patricia H. RisopatronRL Elite180+194 (*1,15)430,1
3
4