Siste nyhet fra Norsk Berner Sennenhundklubb Gå til arkiv

Oppdatert brukerveiledning for Nettstedet

Basert på forespørsler er det nå laget en oppdatert brukerveiledning som beskriver hvordan man kan legge ut informasjon på nettstedet. Oppdateringene er knyttet til hvordan man kan legge ut informasjon om avdelingene eller komiteene (f.eks. oppdatere avdelingens/komiteens kontaktinformasjon), og hvordan man kan legge til en ny side for en avdeling eller komité, f.eks. legge til […]

Årsmøtet holdes lørdag 22. august

Styret har satt ny dato for årsmøtet, lørdag 22. august. Opprinnelig var årsmøtet satt til siste søndag i mars, men pga. koronasituasjonen ble møtet utsatt på ubestemt tid. Om møtet vil bli holdt på Nebbenes kro, et annet sted i området eller i nærheten av Gardermoen, er ennå ikke avklart. Styret avventer fortsatt svar fra […]