Allsidighetsprisen for berner sennenhunder

NBSKs Allsidighetspris deles ut til en ekvipasje, en av NBSKs avdelinger eller et miljø av berner sennenhundeiere, for sitt arbeid for å synliggjøre og demonstrere rasens anvendelighet og allsidighet. For avdelinger og miljøer er det et krav til at de kan vise til sammenhengende virksomhet i minst fem år, mens det for en ekvipasje er de to siste årene som teller.

Synliggjøring

Allsidighetsprisen skal ikke nødvendigvis gå til den ekvipasjen som konkurrerer mest og oppnår høyest poengsummer – til det har vi allerede mestvinnendekåringer. Det er mye en kan gjøre med sin berner sennenhund, og denne prisen skal berømme og takke noen av de som benytter seg av rasens allsidighet som potet. Et viktig kriterium for tildeling av prisen er også synliggjøring av rasens allsidighet. Det er derfor krav til at prisvinneren har vært aktiv i det offentlige rom, på et eller annet vis. Vi vet det er mange som er flinke til å bruke sine bernere både til kløv og trekk, men prisen skal gå til en ekvipasje som promoterer rasen utover mosjonering til fjells og til vanns.

Medlemmer, oppdrettere, avdelinger, komiteer og andre oppfordres til å nominere kandidater blant landets allsidige bernere og deres eiere. Prisvinneren vil bli endelig kåret av en komité bestående av tre personer, inkludert en representant for styret. Denne komiteen kan også nominere kandidater.

Hvem kan nomineres?

Det er mange veier til Rom, og det er mange aktiviteter en berner kan brukes til – trolig flere enn vi kan se for oss, og det er derfor ikke spesifisert konkrete aktiviteter i regelverket, men vi nevner som eksempler redningshund, bruks, besøkshund, trekk, kløv, feltsøk, spor, lydighet, agility – både som konkurranse og som generell aktivisering. Men konkurranseresultat er ikke en forutsetning for å vinne prisen. Berneren/miljøet som nomineres må ha utmerket seg i minst tre ulike disipliner. Utstilling kan være en av disse tre. 

Fordi konkurranseaspektet er minimert i reviderte kriterier for Allsidighetsprisen, er det satt krav til annen dokumentasjon enn kritikkskjema fra stevne/ utstilling/prøve. Komiteen ønsker ikke å definere eller begrense potensielt gyldig dokumentasjon, så lenge den er etterprøvbar. Eksempler utover kritikkskjemaer er bekreftelse på deltagelse i trening fra instruktør, bekreftelse på besøk fra ansvarlig person på institusjon, bekreftelse på deltagelse fra ansvarlig person, også videre. 

Fordi vi ønsker at de nominerte skal være aktive bernere, holder det ikke med godkjennelse – for eksempel autorisasjon som besøkshund, men ekvipasjen må også være aktiv i tjeneste.

Kriterier for Allsidighetsprisen:

  1. Allsidighetsprisen tilfaller en berner sennenhund som er aktiv innenfor minst tre ulike grener av hundesport, det være seg konkurranseaktivitet, formalisert tjenestegjøring, eller jevnlige trenings- og arbeidssituasjoner.
  2. Alternativt tilfaller Allsidighetsprisen et miljø/ avdeling innenfor NBSK som de fem siste årene har nedlagt beundringsverdig innsats utover det forventede for å synliggjøre rasens allsidighet.
  3. Allsidighetsprisen kan kun vinnes én gang av en og samme berner sennenhund, mens èn person kan vinne prisen med flere forskjellige hunder, dog ikke samme år.
  4. Aktivitetsperioden for en ekvipasje er fra 1. januar foregående år fram til 31. oktober inneværende år. Frist for å nominere kandidater er 31. januar.
  5. Komiteen kan selv oppnevne kandidater til Allsidighetsprisen.
  6. Prisen deles ut på årsmøtet.

Allsidighetsprisen gjelder altså for resultat, trening og jevnlig, dokumenterbar aktivitetsutøvelse oppnådd i perioden 1. januar foregående år til og med 31.oktober inneværende år for ekvipasjer, og siste femårsperiode for miljøer eller avdelinger innenfor NBSK.

Tidligere vinnere av Allsidighetsprisen:

Allsidighetsprisen 2013:
N Uch BH Cafridas Frolic Fearless Falco og Mari-Ann H. Amundsen

Allsidighetsprisen 2014:
Cafridas Rhythmic Ragtime Reggae og Mari-Ann H. Amundsen

Allsidighetsprisen 2015:
N Vch BH AD Havika’s Bacco og Eli Folven

Allsidighetsprisen 2016:
C.I.B. RLI BH Latrudas Foenix From the Ashes og Stine Bøe

Allsidighetsprisen 2017:
Cafridas Rhythmic Rhapsody Romance (Lotta) og Monika Hansen

Allsidighetsprisen 2018:
Man in the Mirror av Hiselfoss og Marianne Beckstrøm

Allsidighetsprisen 2019:
NBSK avd. Asker og Bærum og NBSK avd. Rogaland

Allsidighetsprisen 2020:
NUch Dennis av Doamis (Sintran) og Eva Fosby Livgard

Og her gikk vi over til å benevne prisen etter hvilket år den er delt ut, fordi kriteriene dekker flere år bakover i tid og ikke bare året som gikk.

Allsidighetsprisen 2022
Apoletano’s Moldava (Echo) og Magne Karstein Vik

Allsidighetsprisen 2023
LPI LPII RLI RLII RLIII SpH D Cafridas Sportic Silver Spirit (Tango) og Mari-Ann Hallibakken Amundsen

Allsidighetsprisen 2024
NUCH Great Balls of Fire (Zorro) og Jan Roar Sekkelsten

Nominèr din kandidat innen fristen 31.01.2025!