Retningslinjer for avl med HD-index

Bruk av HD-index som avlsverktøy er vedtatt innført i NBSK fra 01.02.2020.
NBSKs Helse-og avlskomite, i samråd med NBSKs styre, har kommet fram til at vi i en periode vil benytte nåværende retningslinjer for avl og nye retningslinjer for avl med HD-index parallelt. På denne måten kan vi se hvordan retningslinjene fungerer i praksis og ha mulighet til å foreta justeringer underveis.
«Indeksbasert avl er et verktøy som gir mulighet til større avlsmessig framgang, spesielt for sykdommer/egenskaper med kompleks nedarving (der flere gener bidrar) og som har lav til moderat arvegrad slik som HD. Indeksen uttrykker en hunds nedarvingsevne (avlsverdi) med tanke på HD i forhold til gjennomsnittet i rasen. Indeksen til et individ tar hensyn til alle norskregistrerte slektningers HD-status. Hvilke data som er med i indeksberegningene, kan leses i eget avsnitt. Gjennomsnittet av HD-status hos de siste årgangene med røntgenfotograferte hunder i rasen tilsvarer et indekstall på 100. En hund med indeks under 100 vil ha en lavere avlsverdi for HD enn gjennomsnittet av rasen, mens en hund med indeks over 100 vil ha en bedre avlsverdi. Summen av indekstall for foreldrene i en kombinasjon bør være over 200, så framt man ønsker å tilføre rasen noe positivt med tanke på HD.»
https://berner-sennen.no/hd-indeks-infoskriv-raseklubber/

Med retningslinjer for avl med HD-index vil hunder med HD-status C kunne benyttes i avl, dersom de for øvrig oppfyller kravene i retningslinjene.
Dersom du ønsker din inn på hannhundlisten kan du fylle ut direkteskjema her

Print Friendly, PDF & Email