RAS-dokumentet godkjent

Dokumentet RAS (Rasespesifikk Avlsstrategi) for berner sennenhund er utarbeidet av HAK, dokumentet er nå godkjent av NKK. Du finner det ved å velge Dokumentarkiv under NBSK-fanen, eller bare klikke her RAS NBSK 2018. NKK ga meget gode tilbakemeldinger på dokumentet og HAK skal ha masse skryt for meget godt arbeid. Utdrag av kommentarene til NKK er:

God statistikk i populasjonskapitellet, med fine og informative oversikter. Det er veldig positivt at dere er åpne om de utfordringene som finnes mtp. manglende genetisk variasjon og tar problemet på alvor. Tiltakene dere nevner for å unngå en ytterligere reduksjon i det genetiske mangfoldet er gode.”

Helsekapittelet er veldig godt skrevet og dere gjør gode vurderinger. Dessverre er det en del helseutfordringer hos rasen, men det er positivt at man gjør en god innsats for å redusere disse.

Det er veldig positivt at atferdsproblemer er betydelig redusert. For øvrig er atferdskapittelet veldig godt skrevet.

I eksteriørkapittelet er det svært positivt at dere hele tiden referer til hva som er funksjonelt. Kapittelet er også oversiktlig og godt skrevet, med klare prioriteringer.

Print Friendly, PDF & Email