Echo får Allsidighetsprisen for 2022

Årets Allsidighetspris går til NO34589/17 Apoletano’s Moldova, til daglig Echo,
 sammen med fører Magne Karstein Vik, Nordfold. Eier er Diana Amanda Olaisen.

I løpet av nominasjonsperioden 2019 til 2021 har denne aktive ekvipasjen gjort seg bemerket  innenfor følgende områder:

  • Jeger og godkjent ettersøkshundHar bestått ferskspor- og blodsporprøve
  • Er aktiv ettersøkshund for to elgjaktlag i tillegg til førers eget jaktlag
  • Er godkjent for offentlig ettersøk og har hatt flere til dels vanskelige oppdrag for viltnemda
  • Deltar i blodsporkonkurranser
  • Konkurrer og er premiert i rallylydighet
  • Deltar aktivt i lydighetstrening i sin lokale hundeklubb
  • Brukes i hundeklubben for å sosialisere hunder som er redd store, mørke hunder
  • Stilles ut og har oppnådd CK og 2BHK på rasespesial som best
  • Fungerer som besøks- og klappehund på det lokale sykehjemmet
  • Sammen med fører er Echo meget aktive og drivende med i Steigen hundeklubb

Juryens begrunnelse
De nominerte til årets allsidighetspris ga virkelig juryen noe å tenke på. Samtlige kandidater var vel kvalifisert etter kriteriene, så igjen var det skjønn og en helhetsvurdering som ble avgjørende ettersom kriteriene ikke åpner for å dele prisen på flere når det gjelder ekvipasjer. Juryen var likevel samstemte om at Apoletano’s Moldova, Echo, var den som skilte seg ut, ikke minst fordi han ikke bare er sosialt og sportslig aktivt på flere felt, men også bidrar profesjonelt i en samfunnskritisk tjeneste som offentlig godkjent ettersøkshund.

Vi gratulerer!

Årets juryen har bestått av Marianne Hatløy, Hans Reidar Berge og leder i brukshundkomitèen Jan Roar Sekkelsten.

Print Friendly, PDF & Email