SU 1-2020

SU-møtet ble holdt søndag 16. februar på Gardermoen Airport Hotel.
Adresse: Ravinevegen 11, 2060 Gardermoen. Tel: 63 94 08 00

Møtestart kl. 10:30, møteslutt kl. 16:00.

Referat fra SU-møte nr. 1-2020, holdt 16.02.2020

Saksdokumenter gjort tilgjengelig før møtet: