SU 1-2021

SU-møtet ble holdt som digitalt møte søndag 14.2.2021. Møtet ble holdt i to bolker der første bolk startet kl. 10.00 og andre bolk kl. 13.00.

Referat fra SU-møte 1-2021 avholdt 14.02.21

Som vanlig er det en person, samt en observatør som kan møte fra hver avdeling og komite. Påmelding med navn og mailadresse til deltakere sendes til Turid Wettre på e-post [email protected] innen 10.02.21. Etter påmelding vil du mottatt en e-post med link til møtet, samt kort instruks for bruk.

Saksliste SU-møte 1-2021

Saksdokumenter:

Komplette saksdokumenter SU-møte 1-2021