SU 2-2019

SU-møtet ble holdt helgen 23. – 24. november, på Gardermoen Airport Hotell (adresse: Ravinevegen 11, Gardermoen).

Start lørdag kl. 11:00, avsluttet søndag kl. 15:00. Det ble arrangert fellesmiddag lørdag kveld.

Sakslisten til møtet ligger her: Saksliste SU møte nr. 2-2019. I tillegg til sakene angitt i saklisten, legges til en ny Sak 10 – Eventuelt. Sakene 1, 3, 5 og til slutt presentasjonen fra Smarthund (sak 4) ble gjennomgått på lørdag, resten på søndag.

Bindende påmelding sendes til [email protected] innen 8.11.2019 (ny frist). Gi beskjed om navn på representant, og eventuelt observatør, og om du/dere trenger overnatting.

Dokumenter fra SU-møtet: