SU 1-2024

Vårens SU-møte ble holdt torsdag 29. februar 2024, kl. 19:30 – ca. 21:30 (på Teams). Påmelding ved å sende e-post til Solveig Aarbogh ([email protected]). Påmeldingsfrist var 25.2.2024

Referat fra SU-møtet nr. 1-2024

Innkalling, saksliste og påmeldingsinformasjon