SU 1-2024

Vårens SU-møte ble holdt torsdag 29. februar 2024, kl. 19:30 – ca. 21:30. Møtet holdes digitalt (teams). Link til møtet sendes ut til de som er påmeldt. Påmelding skjer ved å sende e-post til Solveig Aarbogh ([email protected]). Husk å oppgi deltakernavn, avdeling/komite og e-post for utsendelse av link til møtet. Påmeldingsfrist 25.2.2024

Innkalling, saksliste og påmeldingsinformasjon