SU 1-2023

Vårens SU-møte ble holdt torsdag 2. mars 2023, kl. 18:30 – ca. 21:30. Møtet ble holdet digitalt (teams). Link til møtet sendes ut til de som er påmeldt. Påmelding skjer ved å sende e-post til Solveig Aarbogh ([email protected]). Husk å oppgi deltakernavn, avdeling/komite og e-post for utsendelse av link til møtet. Påmeldingsfrist var 27. februar.

Referat fra SU-møtet

Sakspapirer: