SU 1-2022

Årets første SU møte holdes lørdag 12. februar 2022. Møtet holdes som digitalt møte, på Teams.

Møtestart lørdag 12.2 er kl. 11:00, antatt slutt ca. kl. 15.  Det blir ca. én-times pause mellom kl. 12 og 13

Påmeldingsfrist er satt til fredag 11.2.2022, kl. 14. Påmelding sendes til Solveig Aarbogh på e-post [email protected]. Husk å oppgi deltakernavn, avdeling/komite og e-post for utsendelse av Teams-innkalling.

Referat fra SU: Referat fra SU-møtet 12.02.2022

Saksdokumenter: