Ferdighetsmerker for kløvhund

[analytify-stats metrics=”ga:users” permission_view=”editor”]Bakgrunn

Tanken bak en kløvhundprøve er å inspirere og bevisstgjøre bernereiere om å la hundene få utfolde seg i en aktivitet rasen opprinnelig ble utviklet for. Samtidig ønsker vi å dokumentere dette for ettertiden slik at det kan komme i betraktning f.eks i forbindelse med Allsidighetsprisen. Hvis det også kan bidra til å gi disse egenskapene mer oppmerksomhet hos oppdrettere og valpekjøpere, tror vi at framtiden ser lys ut for kommende generasjoner arbeidsglade berner sennenhunder.

Ferdighetsmerkene i gull, sølv og bronseKløvhundmerket gradert i bronse, sølv og gull, og kan tas av registerte berner sennenhunder med eier(e) som er medlem av NBSK, NKK eller andre samarbeidende klubber på prøvetidspunktet. Merkene må tas i rekkefølge, og bare ett pr. arrangement. Bronse- og sølvmerket kan tas lokalt ved at avdelingene eller lokalkontakter med erfaring gjennomfører prøvene og rapporterer til Brukshundkomitèen. Gullmerket oppnås på en større samling, som på pinsetreffet, en brukshundhelg eller en fellestur i sommerhalvåret. I spesielle tilfeller kan gullmerkeprøve settes opp i andre sammenhenger etter nærmere forespørsel og avtale med Brukshundkomitèen. Nærmere informasjon om dette blir gitt til avdelingene og på nettsiden til BK.

Kriterier
 • Bronsemerke: Hunden skal bære en kløv på 15% av kroppsvekta, og gjennomfører en dagtur på minst 10 km. Minstealder for bronseprøven er to år.
 • Sølvmerke: Hunden skal bære en kløv på 20% av kroppsvekta og gjennomføre en dagstur på minst 15 km. Minstealderen for sølvprøven er tre år.
 • Gullmerke: Hunden skal bære en kløv på 25% av kroppsvekt. Turen skal skal være på minst 30 km fordelt på to påfølgende dager. Minstealder for gullprøven er tre år ved start.

Dette vil si at en hund som veier 50 kilo skal bære hhv. 7,5 kg, 10 kg og 12,5 kg. Distansene og belastningen er vurdert av erfarne brukere av berner som kløvhund, veterinærer, fysioterapeuter og folk som kjenner rasens historie og utvikling i Norge. Kriteriene vil likevel bli fulgt opp fortløpende når vi får praktisk erfaring med nivå og gjennomføring av prøvene.

Forutsetninger
 • Merkene kan bare tas av registrerte berner sennenhunder.
 • Det er eiers og/eller hundefører som til enhver tid har ansvaret for hunden og at den stiller godt forberedt til prøven. De samme har også ansvaret for å avbryte hvis noe skulle tilstøte hunden underveis. Ved uenighet kan tur- og prøveleder om nødvendig be eksvipasjen om å avbryte. Prøveleders avgjørelse er endelig.
 • Det er viktig at hunden er godt kjent med og har trent med kløv før man gjennomfører prøven. Det må brukes en kløv som passer hunden og nødvendig belastning
 • HD- og AD-status må være kjent.
 • Hunden må være i god fysisk form, frisk og medisinfri. Se NKKs antidopingregelverk
 • Hundens vekt skal verifiseres maksimalt 10 dager før prøven. Kløven skal veies og kontrolleres før og etter prøveturen. *
 • Bronse- og sølvmerketurer arrangeres lokal i regi av avdelingene.
  Gullmerketurer arrangeres av brukshundkomitéen, avdeling, eller lokal kontakt etter avtale med komitèen.
 • Turene skal legges til allminnelig greit turterreng og gå på variert, mykt underlag som grusveier, skogsveier og stier, ikke på asfalt annet enn over korte distanser. Man bør også unngå svært bratte partier som krever klyving og klatring.
 • Det er ingen nedre temperaturgrense for kløvhundprøvene så lenge det blir tatt hensyn til helse og allminnelig dyrevelferd. Prøve blir ikke startet hvis den ikke kan gjennomføres i et tidsrom hvor varslet temperatur overstiger 22 grader. *
 • Distansen måles og logges med GPS, enten egne enheter eller programvare for mobiltelefon. Det må helst måles med to enheter, slik at ulikheter i registreringen jevnes ut.
 • Deltakerliste sammen med GPS-logg skal sendes Brukshundkomitèen som fører liste over hunder som har klart merket.

Spørsmål om kløvhundprøven og gjennomføringen av denne kan rettes til brukshundkomitèens leder.

*[Oppdatert 29.05.2019]