Medlemsmøte angående SU-saker

Da er det tid for SU-møte igjen og sakspapirene er nå lagt ut her: http://berner-sennen.no/komiteer/styret/samarbeidsutvalget/su-i-2016/ Alle avdelinger og komiteer sender representanter til dette møtet, også vi i Trøndelag, og denne […]

Print Friendly, PDF & Email

Utstilling Oppdal

Det ble på SU-møtet våren 2014 bestemt at diverse utstillinger for Berner skulle utgå, deriblant dobbeltutstillingen på Oppdal. Til info så får Berner Sennen likevel stille på Oppdals-utstillingen i 2015. […]

Print Friendly, PDF & Email