Årsmøte 2015 – Sak 8 Valgkomiteens innstilling

Sak. 8 Valg – Valgkomiteens innstilling

Leder: Stig A. Pettersen (ikke på valg)
Kasserer: Siri Tverfjell (velges for 2 år)
Styremedlem: Hilde Holst (velges for 1 år)
Lisbeth Sandvik (ikke på valg)
Jørgen Rønning (velges for 2 år)
Knut Erik Kristiansen (velges for 2 år)
Vararepresentant: Jannike Ødegård (velges for 1 år)
Revisor: Tone Alstad Pettersen (velges for 2 år)
Representant NBSKs SU: Velges av styret
Kontaktperson NKK: Velges av styret
Valgkomite: Anna Seselie Herigstad
Marianne Beckstrøm
(velges for 1 år)
(ikke på valg)
Print Friendly, PDF & Email