Innkalling til årsmøte med saksliste

Det innkalles herved til årsmøte i NBSK avd. Trøndelag søndag 11.01.14, kl. 18.00, på Øya vgs på Kvål. Møtet avholdes etter følgende dagsorden:

Godkjennelse av innkallingen.

  1. Valg av møteleder (avdelingsleder hvis ingen andre forslag)
  2. Valg av referent (sekretær hvis ingen andre forslag)
  3. Godkjennelse av saksliste
  4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
  5. Styrets årsmelding v/leder
  6. Årsplan for 2014 v/leder
  7. Regnskap 2013 v/kasserer
  8. Valg
  9. Innkomne saker.

Stemmerett har alle hoved- og husstandsmedlemmer som har gyldig medlemskap i NBSK, har fylt 15 år og som sokner til avd. Trøndelag.

Det blir enkel servering, så gi gjerne beskjed til Stig A. Pettersen om du kommer.

Print Friendly, PDF & Email