Utstilling Oppdal

Det ble på SU-møtet våren 2014 bestemt at diverse utstillinger for Berner skulle utgå, deriblant dobbeltutstillingen på Oppdal. Til info så får Berner Sennen likevel stille på Oppdals-utstillingen i 2015. Dette fordi at det var rom for en utstilling til i Trøndelag i år.

Mvh

Stig P.

Print Friendly, PDF & Email