Innkalling til årsmøte 2017 med saksliste

Det innkalles til årsmøte i NBSK avd. Trøndelag søndag 15.01.176, kl. 18.00 på Øya vgs på Kvål. Møtet avholdes etter følgende dagsorden: Godkjennelse av innkallingen. 1. Valg av møteleder (avdelingsleder hvis ingen andre forslag) 2. Valg av referent (sekretær hvis ingen andre forslag) 3. Godkjennelse av saksliste 4. Valg av to medlemmer til å underskrive […]

Print Friendly, PDF & Email

Trønderspesialen 2016

Vi minner om at du må huske å melde på til Trønderspesialen. Ordinær frist for påmelding er 15.6.16. Hvis det er noen skulle være så gavmilde å ha gavepremier til utstillingen, så tas disse imot med stor takk. Ta kontakt med Stig på mob. eller mail. Her er annonse for utstillingen: Utstillingsannonse Trønderspesialen

Print Friendly, PDF & Email

Medlemsmøte angående SU-saker

Da er det tid for SU-møte igjen og sakspapirene er nå lagt ut her: http://berner-sennen.no/komiteer/styret/samarbeidsutvalget/su-i-2016/ Alle avdelinger og komiteer sender representanter til dette møtet, også vi i Trøndelag, og denne personen representerer da alle medlemmer i avd. Trøndelag. For at denne representanten skal ha med seg vår mening om sakene til møtet, er det mest […]

Print Friendly, PDF & Email

Innkalling til årsmøte med saksliste

Det innkalles til årsmøte i NBSK avd. Trøndelag søndag 10.01.16, kl. 18.00 på Øya vgs på Kvål. Møtet avholdes etter følgende dagsorden: Godkjennelse av innkallingen. 1. Valg av møteleder (avdelingsleder hvis ingen andre forslag) 2. Valg av referent (sekretær hvis ingen andre forslag) 3. Godkjennelse av saksliste 4. Valg av to medlemmer til å underskrive […]

Print Friendly, PDF & Email

Trønderspesialen 2015

Vi minner om at du må huske å melde på til Trønderspesialen. Siste frist for påmelding er 28.6.15. Hvis noen skulle være så gavmilde å ha gavepremier til utstillingen, så tas disse imot med stor takk. Ta kontakt med Stig på mob. eller mail. Her er annonse for utstillingen: Annonse Trønderspesialen

Print Friendly, PDF & Email

Utstilling Oppdal

Det ble på SU-møtet våren 2014 bestemt at diverse utstillinger for Berner skulle utgå, deriblant dobbeltutstillingen på Oppdal. Til info så får Berner Sennen likevel stille på Oppdals-utstillingen i 2015. Dette fordi at det var rom for en utstilling til i Trøndelag i år. Mvh Stig P.

Print Friendly, PDF & Email

Innkalling til årsmøte med saksliste

Det innkalles herved til årsmøte i NBSK avd. Trøndelag søndag 11.01.14, kl. 18.00, på Øya vgs på Kvål. Møtet avholdes etter følgende dagsorden: Godkjennelse av innkallingen. Valg av møteleder (avdelingsleder hvis ingen andre forslag) Valg av referent (sekretær hvis ingen andre forslag) Godkjennelse av saksliste Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll Styrets årsmelding […]

Print Friendly, PDF & Email