Innkalling til årsmøte 2017 med saksliste

Det innkalles til årsmøte i NBSK avd. Trøndelag søndag 15.01.176, kl. 18.00 på Øya vgs på Kvål. Møtet avholdes etter følgende dagsorden:

Godkjennelse av innkallingen.

1. Valg av møteleder (avdelingsleder hvis ingen andre forslag)
2. Valg av referent (sekretær hvis ingen andre forslag)
3. Godkjennelse av saksliste
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
5. Styrets årsmelding v/ leder
6. Årsplan for 2017 v/ leder
7. Regnskap 2016 v/ kasserer
8. Valg
9. Innkomne saker

Stemmerett har alle hoved- og husstandsmedlemmer som har gyldig medlemsskap i NBSK, har fylt 15 år og sokner til avd. Trøndelag.

Det blir enkel servering, så gi beskjed til Stig Pettersen på 932 26 955 om du kommer

Print Friendly, PDF & Email