Nye retningslinjer vedtatt

Nye retningslinjer for Helse- og Avlskomiteen (HAK), Utstillingskomiteen (UK) og Brukshundkomiteen (BK) er nå vedtatt. Retningslinjene er i utgangspunktet utarbeidet av den aktuelle komite, og senere lett bearbeidet (primært layout) av styret. Retningslinjene finnes på siden for instrukser, retningslinjer og statutter for NBSK.

Nye dokumenter lagt ut

Informasjon om at to oppdaterte dokumenter er lagt ut: Årsmøtet: Liten endring i saksdokumentene til Årsmøtet – sakslisten er endret mht. nytt antatt starttidspunkt (kl. 16:30) ,og i saksdokument 7a er ordene «SUs innstilling» er fremhevet – merket med fet skrift. (https://berner-sennen.no/komiteer/styret/arsmotet/arsmotet-2019/) SU-møtet – oppdatert referat er lagt ut. https://berner-sennen.no/komiteer/styret/samarbeidsutvalget/su-1-2019/

Forsiden av medlemsbladet

Årets første medlemsblad er sendt ut

Medlemmer som har betalt medlemskontingenten etter fristen 31.1.2019, og derfor ikke har fått bladet, kan sende navn og adresse til på SMS tlf. 414 55 059. De som ikke har betalt, men fortsatt ønsker å være medlemmer må gå inn på Min side hos nkk.no, betal kontigenten og send navn og adresse på samme måte […]

Årsmøtet – Ny dato, lørdag 8. juni

Etter dagens SU-møte er det nå besluttet at Årsmøtet flyttes til Pinsetreffet på Torpomoen. Årsmøtet holdes lørdag 8. juni etter utstillingen (foreløpig antatt start ved ca. 17-tiden). Eksakt tidspunkt er ikke bestemt ennå, info kommer senere. Det legges opp til et tidseffektivt møte da planen er at årsmøtet ikke skal forskyve starten på medlemsfesten nevneverdig. […]

Saksdokumenter til SU

SU-møtet blir holdt lørdag 23. mars på Gardermoen Airport Hotel. Adresse: Ravinevegen 11, 2060 Gardermoen Møtestart kl 10:30, antatt slutt kl. 17:00. Saksdokumenter er lagt ut på SU-siden, eller klikk her.

Viktige tidsfrister vedr. SU og Årsmøtet

SU: Saksdokumenter til SU-møtet legges ut på klubbens hjemmeside lørdag 2. mars. Frist for å foreslå saker til SU er satt til onsdag 27. februar, kl. 16.00. Årsmøtet: Forslag til saker på årsmøtet må være styret i hende innen 8 uker før årsmøtet, dvs. senest innen tirsdag 12. mars. Forslag til saker sendes på mail […]

Bidrag til Berner’n nr. 1 – 2019

Vi minner om at fristen for innsendelse av stoff til medlemsbladet vårt – Berner’n – nr. 1 i 2019 er satt til mandag 4. februar 2019. Vi ønsker hverdagshistorier, utstillingsresultater, treningstips, artikler, bilder og mye annet. Mail er sendt til alle avdelingsledere, komiteledere og til styret, men alle er oppfordret til å bidra. Husk å […]