Styret har sommerferie

Til orientering så har styret sommerferie frem til 12. august. Styret vil i den tiden bare sporadisk lese e-post, og saker vil ikke bli behandlet før neste styremøte som er satt til 12. august. Skulle det likevel være akutt behov for å kontakte styret, kan dette gjøres på telefon, se NBSKs hjemmeside for kontaktinfo. Styret […]

Nye instrukser vedtatt

På årsmøtet 13.3.2021 ble to nye instrukser vedtatt, hhv. Fellesinstruks for komiteer, og Instruks for valgkomiteen. Begge finnes på siden Organisasjonshåndbok under NBSK,  eller bruk denne linken.

Referat fra NBSKs Årsmøte 2021

Referat fra årsmøtet i NBSK holdt 13. mars 2021 ligger nå på siden for Årsmøtet 2021. Du finner denne siden enten ved å velge Årsmøtet under fanen NBSK (der ligger også link til alle tidligere årsmøtedokumenter), eller direkte ved å velge denne linken.

Årsmøtet 2021

På grunn av Covid-19 ble det på styremøte 25.02.21 bestemt at Årsmøtet vil bli avholdt digitalt på Teams. Påmelding med navn og mailadresse sendes til Turid Wettre på e-post [email protected] innen 09.03.21. Etter påmelding vil du mottatt en e-post med link til møtet, samt kort instruks for bruk. Styret oppfordrer alle til å sende inn […]

Endringer for SU-møte 1-2021

På grunn av Covid -19 må vi dessverre avlyse det fysiske SU-møtet, men vi arrangerer i stedet SU-møtet digitalt som et endagsmøte på Teams. Møtet vil foregå søndag 14.02.21. Vi kjører møtet i to bolker på ca. 2 timer hver. Første bolk starter kl. 10.00 og andre bolk kl. 13.00. Komplett saksliste med dokumenter vil […]

Korrigert annonse for Årsmøtet – Forslag til saker

I siste nummer av Berner’n (side 6) som distribueres i disse dager ble det dessverre en feil i e-post og vanlig postadresse der man skal sende inn forslag til saker for behandling. Oppdatert informasjon finnes i vedlagte Annonse Årsmøte 2021, og i teksten nedenfor. SU-møtet holdes 13. – 14. februar 2021. Årsmøtet holdes 13. mars […]

Årsmøtet, nytt styre og nye instrukser

Årsmøtet i NBSK ble holdt lørdag 22.8.2020. Alle vedtatte dokumenter finnes på siden Årsmøte 2020. Alle personene innstilt av Valgkomiteen ble valgt, bl.a. NBSKs nye styre. To nye instrukser ble vedtatt, hhv. «Felles instruks for komiteer, unntatt Valgkomiteen» og «Instruks for Avdelingene«. Klikk her for å se alle instruksene.

Invitasjon til årsmøte 2020 for eiere av mestvinnende

Ifølge retningslinjene for premiering av mestvinnende eksteriør og bruks i NBSK, så skal det i tillegg til premiering av vinnere, utdeles diplom til de 10 første i eksteriør og til alle veteraner og alle deltakere i bruks. Disse vil bli utdelt i etterkant av årsmøtet som avholdes 22.08.20, kl. 12.00 på Nebbenes nord. Alle som […]