Birthe Sigurdsen er ny konstituert redaktør i Berner´n

Utsatt manusfrist for Berner`n nr 4/22 til 30.11.22. Rett i forkant av SU- helgen 5-6/11, ble vi i styret orientert av valgkomiteen om at Stine Bøe dessverre trakk seg som redaktør for Berner`n med øyeblikkelig virkning. Styret har tatt hennes beslutning til orientering og takker henne på vegne av NBSK for hennes bidrag som redaktør. […]

ETTERLYSNING – Hvem har fått NBSKs Hederstegn i 2020 og tidligere?

NBSK er har besluttet å lage en årlig årsrapport der alle resultater fra utstillinger, brukshundaktiviteter, priser og utmerkelser sammenfattes. Arbeidsgruppen som jobber med dette er nå i ferd med å avslutte arbeidet med den første årsrapporten – “Årsrapport 2021“. NBSKs Hederstegn er en av disse prisene som skal omtales. I rapporten omtales spesielt vinner av […]

Mulighet for å søke midler, frist 13.6.2022

Organisasjonen Norsk Friluftsliv har sendt informasjon til NBSK om en tilskuddsordning der organisasjoner kan søke om midler. Dette gjelder også NKK og underliggende raseklubber. NBSKs avdelinger har derfor mulighet for å søke. Søknadsfristen er allerede 13. juni 2022. Norsk Friluftsliv skriver følgende (all teksten nedenfor er fra mottatt mail): Tilskuddsordningen er opprettet for å skape […]

Midler til Friluftslivets uke, søknadsfrist 21. august

I anledning Friluftslivets uke 3.-11. september 2022 utlyser Norsk Friluftsliv midler for å stimulere til åpne fellesarrangement. Midlene er gitt av Frivillighetens år 2022, og skal gå til åpne friluftsarrangementer og tiltak, som kan bidra til flere deltakere i friluftslivet. Lokale lag og foreninger som hører til Norsk Friluftsliv sine 18 medlemsorganisasjoner kan søke om […]

Bernere søkes til TV-produksjon!

NBSK har fått en henvendelse i forbindelse med at et TV-selskap ønsker å komme i kontakt med eiere av bernere som kan tenke seg å la disse være med i en innspilling av en TV-serie. De trenger 3 bernere. Dette gjelder innspilling av en TV-serie om tiden da Gro Harlem Brundtland kom til makten. En […]

Berner’n er nå i posten på vei til deg

Vi har i dag fått beskjed fra trykkeriet at Berner’n nr. 1-2022 er sendt i posten til alle i dag. Vi håper at du har oppdatert din postadresse i NKKs medlemsregister, da adressene som ligger der danner grunnlag for utsendelsen. Dette er første produksjon ved det nye trykkeriet vi har besluttet å benytte, og som […]